Shop ID : 1716
ร้าน : ต้นลำปาง
โดย : นายธีรเดช จังตระกูล
ที่อยู่ : 119/1 ถ.ป่าขาม1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร : 0861833512
ผู้เข้าชม : 180998
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2010-08-10
ผู้เข้าชม : 2,930
เหรียญ แตงโม ปี 17 เนื้อทองคำส...
฿ โชว์พระ
NO.2 2010-10-26
ผู้เข้าชม : 2,752
เหรียญแตงโมปี 17 เนื้อทองคำสร้...
฿ โชว์พระ
NO.3 2011-01-04
ผู้เข้าชม : 2,323
เหรียญ ภปร ใหญ่ปี 23 เนื้อทองค...
฿ โชว์พระ
NO.4 2011-11-21
ผู้เข้าชม : 6,935
เหรียญกองพันลำปางปี 17 เนื้อเง...
฿ โชว์พระ
NO.5 2012-03-14
ผู้เข้าชม : 2,825
รูปหล่อก้นดอกจันปี 18 เนื้อเงิ...
฿ โชว์พระ
NO.6 2012-09-05
ผู้เข้าชม : 1,840
พระ กริ่งแก้วปฎิมากร ปี 2514 เ...
฿ โชว์พระ
NO.7 2013-01-02
ผู้เข้าชม : 1,623
พระ กริ่งมงคลเกษม ปี 2521 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.8 2014-01-28
ผู้เข้าชม : 1,061
เหรียญพระมหาป่า ปี 2518 เนื้อเ...
฿ โทรถาม
NO.9 2014-03-21
ผู้เข้าชม : 1,159
เหรียญ ชันเข่า ปี 2517 เนื้อเง...
฿ โชว์พระ
NO.10 2014-07-29
ผู้เข้าชม : 1,442
เหรียญ วัดพลับพลา ปี 2517 เนื้...
฿ โชว์พระ
NO.11 2014-08-28
ผู้เข้าชม : 1,486
พระปิดตา มหาโชค ปี 2518 เนื้อท...
฿ โทรถาม
NO.12 2014-12-09
ผู้เข้าชม : 957
เหรียญ พระแก้วมรกต ปี 2514 นวะ...
฿ โชว์พระ
NO.13 2015-01-09
ผู้เข้าชม : 1,061
พระกริ่งเชียงมั้นปี 2516 เนื้อ...
฿ โทรถาม
NO.14 2015-02-06
ผู้เข้าชม : 475
เหรียญ สิริมงคล ปี 2536 เนื้อท...
฿ โชว์พระ
NO.15 2015-02-09
ผู้เข้าชม : 2,008
เหรียญ แตงโม ปี 2517 นวะโลหะ ส...
฿ โชว์พระ
NO.16 2015-02-16
ผู้เข้าชม : 925
บาตรน้ำมนต์เนื้อกังใส ปี 2514 ...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-03-19
ผู้เข้าชม : 590
กรอบรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2518 น...
฿ โชว์พระ
NO.18 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 628
แหนบเสียบเน็คไทค์รุ่นแรกปี 251...
฿ โทรถาม
NO.19 2015-07-07
ผู้เข้าชม : 715
พระปิดตา ไตรมาส ปี 2516 พิมพ์ต...
฿ โชว์พระ
NO.20 2015-07-14
ผู้เข้าชม : 952
พระปิดตา สารพัดดี ปี 2518 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.21 2015-08-04
ผู้เข้าชม : 1,332
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2518 น...
฿ โทรถาม
NO.22 2015-09-29
ผู้เข้าชม : 462
รูปเหมือน ขนาดบูชา ปี 2528 รุ่...
฿ โทรถาม
NO.23 2015-10-12
ผู้เข้าชม : 603
กริ่งพระแก้วมรกตลำปาง ปี 2518 ...
฿ โทรถาม
NO.24 2015-10-14
ผู้เข้าชม : 671
พระปิดตา มหาลาภก้นสิงห์ ปี 251...
฿ โทรถาม
NO.25 2015-10-15
ผู้เข้าชม : 658
รูปเหมือนบูชา เนื้อหยก ปี 2528...
฿ โทรถาม
NO.26 2015-11-09
ผู้เข้าชม : 609
เหรียญ กองพัน ๒ หน่วยรบ ปี 253...
฿ โทรถาม
NO.27 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 903
เหรียญ กองพันเชียงราย ปี 2518 ...
฿ โทรถาม
NO.28 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 844
พระปิดตา ยันต์ยุ่ง ปี 2518 พิม...
฿ โทรถาม
NO.29 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 357
รูปเหมือนบูชา รุ่นลายสือไทย ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2016-01-14
ผู้เข้าชม : 759
พระปิดตา มหาอุตต์ ปี 2518 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.31 2016-02-09
ผู้เข้าชม : 464
พระผงขันต์ห้า ปี 2538 สุดยอดมว...
฿ โทรถาม
NO.32 2016-02-12
ผู้เข้าชม : 556
ปรกรุ่นแรก ปี 2517 เนื้อทองแดง...
฿ โทรถาม
NO.33 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 499
เหรียญ แตงโม ปี 2517 เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-03-17
ผู้เข้าชม : 2,285
เหรียญ ระฆัง ปี 2516 เนื้อเงิน...
฿ โทรถาม
NO.35 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 600
เหรียญ มทบ ๗ ปี 2518 เนื้อเงิน...
฿ โทรถาม
NO.36 2016-04-19
ผู้เข้าชม : 862
ล๊อคเก๊ต รุ่นแรก ปี 2517 นาฬิก...
฿ โทรถาม
NO.37 2016-04-19
ผู้เข้าชม : 1,011
พระชัยวัตน์ ไตรภพ ปี 2517 นวะโ...
฿ โทรถาม
NO.38 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 315
รูปเหมือน บูชา รุ่นเซ็งลี้ฮ้อ ...
฿ โทรถาม
NO.39 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 269
รูปเหมือน บูชา รุ่นมูลนิธิ ปี ...
฿ โทรถาม
NO.40 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 482
ล๊อคเก๊ต ฉากทอง ปี 2535 พิมพ์ใ...
฿ โทรถาม
NO.41 2016-05-26
ผู้เข้าชม : 1,625
เหรียญ กองพันลำปาง ปี 2517 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.42 2016-06-01
ผู้เข้าชม : 501
พระปิดตายันต์ยุ่งพิมพ์ใหญ่ ปี ...
฿ โทรถาม
NO.43 2016-06-06
ผู้เข้าชม : 291
เหรียญฉีด ทรงระฆัง ปี 2534 เนื...
฿ โทรถาม
NO.44 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 263
พระชัยวัตน์ สรงน้ำ ปี 2527 เนื...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 414
เหรียญ ภปร ปี 2523 เนื้อทองคำ ...
฿ โทรถาม
NO.46 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 420
เหรียญ เซ็งลี้ฮ้อ ปี 2536 เนื้...
฿ โทรถาม
NO.47 2016-07-12
ผู้เข้าชม : 271
พระปิดตา หลวงปู่จันทร์ปี 2518 ...
฿ โทรถาม
NO.48 2016-07-12
ผู้เข้าชม : 329
พระปิดตา หลวงปู่จันทร์ปี 2518 ...
฿ โทรถาม
NO.49 2016-07-18
ผู้เข้าชม : 356
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2536 เ...
฿ โทรถาม
NO.50 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 348
พระกริ่ง ไตรลักษณ์ ปี 2517 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.51 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 511
เหรียญ ปราบฮ้อ ร ๕ ปี 2534 ชุด...
฿ โทรถาม
NO.52 2016-08-11
ผู้เข้าชม : 451
กิเลนทอง หลวงปู่จันทร์ วัดหาดส...
฿ โทรถาม
NO.53 2016-08-14
ผู้เข้าชม : 625
รูปถ่าย อนุญาติ ระบายสี ปี 249...
฿ โทรถาม
NO.54 2016-08-14
ผู้เข้าชม : 476
พระสมเด็จ ไตรมาสโพธิ์แปด ปี 25...
฿ โทรถาม
NO.55 2016-09-04
ผู้เข้าชม : 528
เหรียญ กองพันเชียงใหม่ ปี 2518...
฿ โทรถาม
NO.56 2016-09-07
ผู้เข้าชม : 297
พระผง ที่ระลึกครบ ๕ รอบ ปี 251...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-09-12
ผู้เข้าชม : 514
เหรียญ หนูโชคดี ปี 2532 สวยแชม...
฿ โทรถาม
NO.58 2016-09-12
ผู้เข้าชม : 455
พระผง มงคลเกษม ๑ ปี 2517 สวยแช...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-09-12
ผู้เข้าชม : 177
เหรียญ ทองคำ ปี 36 พลอากาศเอกก...
฿ โทรถาม
NO.60 2016-09-24
ผู้เข้าชม : 400
เหรียญ หนูปีเกิด ปี 2518 หลวงพ...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-09-26
ผู้เข้าชม : 421
พระสมเด็จ ไตรมาส(พิมพ์พิเศษ)ฝั...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-10-07
ผู้เข้าชม : 285
เหรียญ กองพันโคราช ปี 2518 นวะ...
฿ โทรถาม
NO.63 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 378
ปรกใบมะขาม รุ่นแรก ปี 2517 บล๊...
฿ โทรถาม
NO.64 2016-10-18
ผู้เข้าชม : 126
เหรียญ ครบ ๖๐ พรรษาอุปสมบท ปี ...
฿ โทรถาม
NO.65 2016-10-24
ผู้เข้าชม : 207
เหรียญ กิ่งไผ่ ปี 2518 เนื้อเง...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 219
พระ ปิดตา ไตรมาส ปี 2516 พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 562
พระกริ่ง แก้วปฏิมากร ปี 2514 พ...
฿ โทรถาม
NO.68 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 577
เหรียญ ๓ รอบ ปี 2506 ตอกโค๊ต ส...
฿ โทรถาม
NO.69 2016-11-14
ผู้เข้าชม : 370
รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2518 ก้นหนู...
฿ โทรถาม
NO.70 2016-11-14
ผู้เข้าชม : 231
พระผง ขันต์ห้า ปี 2538 สุดยอดม...
฿ โทรถาม
NO.71 2016-11-16
ผู้เข้าชม : 322
เหรียญ รัชกาล ที่ ๕ ช้างสามเศี...
฿ โทรถาม
NO.72 2016-12-05
ผู้เข้าชม : 387
สิงห์มหาอำนาจ ปี 2538 เนื้อเงิ...
฿ โทรถาม
NO.73 2016-12-05
ผู้เข้าชม : 104
เหรียญ สิริมงคล ปี 2536 เนื้อท...
฿ โทรถาม
NO.74 2016-12-05
ผู้เข้าชม : 349
เหรียญ เจ้าสัว ปี 2535 เนื้อเง...
฿ โทรถาม
NO.75 2016-12-08
ผู้เข้าชม : 230
พระกริ่ง ธิเบต ปี 2514 ขนาดหน้...
฿ โทรถาม
NO.76 2016-12-08
ผู้เข้าชม : 221
พระกริ่ง ธิเบต ปี 2514 ขนาดหน้...
฿ โทรถาม
NO.77 2016-12-14
ผู้เข้าชม : 216
รูปเหมือนบูชา พิมพ์ยืน รุ่น ภป...
฿ โทรถาม
NO.78 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 381
เหรียญ กองพันเชียงใหม่ ปี 2518...
฿ โทรถาม
NO.79 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 390
พระกริ่ง แก้วปฏิมากร ปี 2514 พ...
฿ โทรถาม
NO.80 2016-12-17
ผู้เข้าชม : 171
รูปเหมือน รุ่นฉลองมณฑป ปี 2533...
฿ โทรถาม
NO.81 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 405
ลูกอม ผงห้ารอบ ปี 2515...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 114
เหรียญ ครูบาแก่น สุมโน ปี 2518...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 95
พระ สีวลีทรงไก่(ปีระกา)ศิลปะล้...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 460
ที่บังแดดรถยนต์ ลายลิขิต หลวงพ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-01-20
ผู้เข้าชม : 180
รูปหล่อ รุ่นพญาวันมหาโชค ปี 25...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-01-25
ผู้เข้าชม : 213
พระกริ่ง ธิเบต ปี 2514 พิมพ์เล...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-01-31
ผู้เข้าชม : 242
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2518 น...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-02-02
ผู้เข้าชม : 247
พระกริ่ง อวโลกิเตศวร ปี 2518 เ...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-02-14
ผู้เข้าชม : 426
ลูกอม ผงห้ารอบ ปี 2515 พร้อมเล...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-02-14
ผู้เข้าชม : 91
รูปเหมือน บูชา รุ่นมงคลเกษม ๘๓...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-02-18
ผู้เข้าชม : 88
วัวธนู รุ่นแรก ปี 2517 หลวงพ่อ...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 105
พระปิดตา มหาลาภ ปี 2518 นวะโลห...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-02-23
ผู้เข้าชม : 97
รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2518 ก้นหนู...
 
ข้อมูลร้านค้า
พระเครื่องสายเหนือสายตรงหลวงพ่อเกษม เขมโก จ ลำปาง
 
 
การรับประกันสินค้า
แท้ตลอดชีวิตคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย ธีรเดช จังตระกูล
เลขที่บัญชี 0101278964
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ถนนฉัตรไชย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์