เต่าสาริกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย หินสบู่แดงนิยม    
 
 
 
ชื่อพระ : เต่าสาริกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย หินสบู่แดงนิยม
ราคา : โชว์พระ
สถานะ : โชว์พระ
รายละเอียด :
เต่าสาริกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย หินสบู่แดงนิยม พญาเต่าเรือนของหลวงปู่สนิท ท่านดำริให้สร้าง จากวัสดุ หินอ่อน หรือ หินสบู่มีมากแถวเขาชะโงก จ.นครนายก โดยหลวงปู่กำหนด พิมพ์ มาตรฐานที่ช่างต้องแกะมาส่งให้หลวงปู่ มีสองพิมพ์ ที่เป็นขนาดบูชา และ หนึ่งพิมพ์ ที่เป็นขนาดห้อยคอ ซึ่งท่านจะเรียกพิมพ์ของท่านว่า " พิมพ์ขาผุบ " กับ "พิมพ์ขาตั้ง " พร้อมถาดรองใส่ โดยมี ช่างดี หัวเขาอีโต้ แกะตัวครู ด้วยงานอันปราณีต และ ขนาดต่างๆ ที่หลวงปู่กำหนด และยังมีช่างแถววัดลำบัวลอยกว่า 10 ครอบครัวได้แกะ ส่งมาที่วัด โดยมี พระเลขา คอยตรวจสอบงานที่เหล่าบรรดาช่างแกะ นำมาส่งไว้ที่วัด ซึ่งในขณะนั้น มีพระริน , หลวงพ่อใช้ , พระมิตร , คุณเด่น (น้องชายหลวงพ่อประดิษฐ์) เป็นคนจารอักขระเลขยันต์ ลงบนตัวเต่าหิน โดย ไม่ต้องว่าสูตรอะไร จารตามที่หลวงปู่บอก เป็นพอ ที่เหลือท่านจะเรียกสูตรเอง ซึ่งในยุคก่อน ปี 2535 นั้น เครื่องมือยังไม่ทันสมัย จึงใช้เหล็กจาร จารเต่าหินกัน อักขระเลขยันต์ จะเป็นเส้นบาง ไม่ชัดลึกเหมือน หลังปี 2535 ที่ได้มีการนำเครื่องจารเข้ามาใช้ ในการจารเต่าหินอ่อน เต่าขนาดบูชานั้น หลวงปู่กำหนด ให้ ......หัวเต่า ลงด้วย อุองการ บ้าง หรือ อุณาโลมอย่างเดียวก็มี หรือ คู่กันทั้งอุองการและอุณาโลม ก็มี ส่วนที่เป็นนะอุณาโลม มีแต่น้อยมาก ด้านแก้มเต่าลงด้วยนะมหานิยมซ้ายขวาก็มี ลงด้วย หัวใจพระสีวลี "นะชาลีติ" ก็มีหรือบางทีเต่าตัวไหนแกะมาไม่สวย ท่านก็ให้ลงด้วยหัวใจนะจังงัง "กะตะทะ" ก็มี .......ส่วนใต้คางเต่า ลงด้วย หัวใจแก้วสามประการ "อิสวาสุ" แล้วชักอุณาโลมไว้ .......ส่วนหลังเต่าหลวงปู่กำหนด ลงด้วยหัวใจพญาเต่าเรือน ถอดกลบท "นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ "....และขอบชายกระดองเต่า ลงด้วยพระเจ้าสิบหกพระองค์ " นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง " .......ส่วนด้านล่างของเต่า หลวงปู่กำหนดให้ลง หัวใจธาตุสี่ "นะมะพะทะ" หัวใจพระไตรปิฎก "มะอะอุ" ยังใส่หัวใจพระสีวลี เพิ่ม "นะชาลีติ และ หัวใจพญาเต่าเรือน "นาสังสิโม " ล้อมรอบตัว นาม คือ นาสังสิโม ส่วนเต่าเล็กขนาดห้อยคอ มีพิมพ์เดียวคือ พิมพ์ขาผุบ หลวงปู่กำหนด หลังเต่า ลงตัว "พุท" ตัว "มิ" ซึ่งหมายถึง พุทธังสะระณังคัจฉามิ มีพระพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือน นั่นเอง บางทีท่านก็กรึง ด้วย "โสทายะ " ก็มี ส่วนใต้ท้องลงเต่าหัวใจพญาเต่าเรือน "นาสังสิโม" ส่วนการปลุกเสก หลวงปู่ทะยอยเสกเป็นปีๆไป โดยนิมนต์พระคุณเจ้าวัดลำบัวลอย นั่งสวด พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 108 จบ แล้วหลวงปู่สนิท ท่านจะนั่งปรก ประกอบพิธีเรียกสูตร และอัญเชิญพระบารมีพญาเต่าเรือน ตามที่ท่านได้ร่ำเรียนมา....... จำนวนการสร้างพญาเต่าเรือน เนื้อหินอ่อน ขนาดบูชา จำนวนไม่ได้บันทึกไว้แน่ชัดนัก แต่หลังจาหลวงปู่เสียปี 2542 คณะกรรมการวัดร่วมกันนับได้ ประมาณ 5,000 ตัว ส่วนขนาดเล็ก ห้อยคอ นับได้ จำนวนพัน ตัว แต่หลวงปู่สร้างมาจำนวนหมื่นตัว ซึ่งราคา ค่าบูชาพญาเต่าเรือน ในยุคนั้น ราคาที่ออกจากวัด 1,000 บาท ขนาดห้อยคอ 40 บาท ของท่านส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับคหบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ แถวนครนายก และปราจีนบุรี จะน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร....... ฉะนั้นใครมีพญาเต่าเรือน ของหลวงปู่สนิท ถือว่ามีวาสนาอย่างยิ่ง เร่งรักษาศีล ภาวนา ทำบุญใส่บาตร และบูชาพญาเต่าเรือนตามที่หลวงปู่บอก จะเห็นผลดังที่โบราณรจนาไว้ทุกประการ.......สาธุ พิธีบูชาพญาเต่าเรือน ตามตำราโดยตรง ก่อนที่จะบูชาพญาเต่าเรือน ให้จุดธูปเทียนบูชา ทำวัตรก่อน เมื่อทำวัตรพระเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งนะโม 3 จบ ....กล่าวคำอาราธนา ดังนี้ ...อุกาสะ อุกาสะ ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนา เอาอภิญญาปาฏิหาริย์ ลาภ สักการะ ทุกสิ่งทุกอย่างของพญาเต่าเรือน ขอจงมาบังเกิดแก่ (......) แห่งข้าพเจ้า ขอเดชะคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณพระอริยะเจ้า ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ คุณพระพุทธเจ้าอันพระองค์ได้ทรงสร้าง พระบารมี ได้เสวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือน พระองค์ทรงศักดาอานุภาพ ด้วยพระเมตตาธรรม ข้าพเจ้าจึงขอน้อมนำ (........ ) สักการะบูชา เพื่อหวังเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินตรา (ข้าเป็น......) ขอให้ลาภผลอนันต์ ขอให้คุ้มครองป้องกัน รักษาเภทภัยนานา ขออย่าพบพานศัตรูจงพินาศ ข้าทาสบริวารให้ซื่อตรง จงได้เมตตาด้วยเดชะ พระคาถาพญาเต่าเรือน นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะเลื่อนเปื้อน โมฟั่นเฟือน พุทธงวยงง ธาหลงใหล ยะสารพัด จังงังพรามณะ จิติบุรุษ สะหญิงชายทั้งหลายเอ๋ยทั้งแผ่นดินจงมานิ มานิจิตตัง มะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา เอหิ เอหิ กาลโภชนา วิกาลโภชนา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมา สะมาคะตัง (กราบ) .... นะโมพุทธายะ นิจจะนังราพัง นะชาลิติ โหมิ ทิพพระคาถัง นิจถิตัง .....(กราบ) มะอะอุ เมตตา จะมหาราชา สัพพะเสน่หา จะปูชิตัง สุขังจะมะหาราพัง โกธังวินาศสันตุ สัพเพเสน่หา จะปูชิโต..........(กราบ) ให้บูชาทุกวัน ถ้าบูชาได้ตามแบบดังกล่าว จะมีความสุขความเจริญ จะเกิดลาภมูลพูนผลยิ่งขึ้น จะทำมาค้าขายจะไม่มีความยากจน ไม่มีอดไม่มีอยาก ยิ่งตอนกลางคืนก่อนนอน ให้ทำการอารธนาบูชา แล้วให้นั่งบริกรรมด้วยคาถา ให้บังเกิดเป็นเป็นสมาธิ เป็นกรรมฐาน กิจการไม่ดี มีเหตุการณ์ไม่ดี ก็จะมีทางแก้ไข ให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น..... คาถาบูชาย่อ อาราธนาติดตัว ตั้ง นะโม 3 จบ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ (ภาวนา 3-7 จบ ) หากใส่ไว้ในน้ำมันหอม แล้วนำมาประพรม ดียิ่งนัก คาถาบทนี้เป็นหัวใจพญาเต่าเรือน ถ้าใช้แบบแช่น้ำมันควรจะได้สังเกตการณ์ ดังนี้ 1. ถ้าน้ำมันใสบริสุทธิ์ แสดงว่าไปหาลาภผลดี ซื้อง่ายขายคล่อง ไปทำการสิ่งใดจะสำเร็จผล ไม่มีเหตุร้ายแก่ตัวเรา 2. ถ้าน้ำมันมีสีขุ่นข้น วันนั้นไปหาลาภผลติดต่องานจะขัดข้อง แต่เหตุร้ายไม่มี ถ้าจะแก้เหตุการณ์ ให้บริกรรมคาถา ปลุกพญาเต่าเรือน จนน้ำมันกลับใสบริสุทธิ์ดีแล้ว เอามาประพรมตัวเรา 3. ถ้าน้ำมันเป็นสีแดง สีเลือด แสดงว่าวันนั้นจะมีเหตุการณ์ เกิดขึ้น ให้ระมัดระวังอย่าออกเดินทาง ให้แก้เหตุการณ์ดังนี้ ให้จุดธูปเทียนบูชาพระ และ บูชาพญาเต่าเรือน แล้วบริกรรมคาถา จนกว่าน้ำมันจะใสบริสุทธิ์ แล้วจึงค่อยเดินทางได้ เต่าตัวนี้เป็นขนาดสาริกาห้อยติดตัว สีแดงแรงฤทธิ์ เมตตาโชคลาภดีนักแล แกะศิลป์มาตราฐานนิยม มีจารลายมือหลวงปู่กำกับซ้ำอีกครั้งเส้นบางๆครับ เต่าพิมพ์นี้ สีนี้ แบบนี้ หายากนะครับ ราคาไม่ถูกนะครับ เจอต้องเก็บนะจะบอกให้
ชื่อร้าน : ชวนชมพระเครื่อง
เบอร์โทรศัพท์ : 0830353321
เมื่อวันที่ : 2017-07-17 22:34:13
จำนวนการเข้าดู : 542 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน