พระบรมรูปเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ รุ่นแรก การท่าอากาศยาน ปี 31    
 
 
 
ชื่อพระ : พระบรมรูปเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ รุ่นแรก การท่าอากาศยาน ปี 31
ราคา : ขายแล้ว
สถานะ : ขายแล้ว
รายละเอียด :
พระบรมรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ "รุ่นแรก" เนื่องในวาระการท่าอากาศยานไทยก่อตั้งครบ 9 ปี เมื่อ 1 ก.ค. 31 วัสดุ โลหะผสมรมผิว สูง 16 นิ้ว ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างและยาว 4 นิ้ว หมายเลขประจำพระบรมรูป "๑ ๙ ๒" จอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (3 มีนาคม พ.ศ. 2426-13 มิถุนายน พ.ศ. 2463) ทรงเป็นต้นราชสกุล "จักรพงษ์" เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 40 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง และทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงรับราชการทหารเป็นเสนาธิการทหารบก โดยทรงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการ และทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย จนได้รับพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" ในวาระครบ 9 ปี แห่งการก่อตั้งการท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นั้นได้มีการจัดสร้างพระบรมนุสาวรีย์จอมพลเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถขึ้นเพื่อประดิษฐานเป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจประจำ ทอท. อีกทั้งในคราวนั้นได้มีการจำลององค์พระบรมนุเสาวรีย์ในขนาดเล็กขึ้นเป็นครั้งแรก (สูง 16 นิ้ว) เสมือนดั่งองค์อนุสาวรีย์บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ ทอท. ทุกประการ เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหาร รวมถึงประชาชนทั่วไปได้นำไปสักการะยังบ้านเรือน (จัดสร้างก่อนพระบรมรูปที่กองทัพอากาศจัดสร้าง 1 ปี) นอกจากนั้นยังมีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก และล็อกเก็ตอีกจำนวนหนึ่งด้วย พระบรมรูปจำลองรุ่นนี้มีความสวยงาม ได้สัดส่วนเสมือนจริง บ่งบอกถึงฝีไม้ลายมือในทางเชิงช่างของผู้รังสรรค์งาน ที่ใส่ในรายละเอียดทั่วทั้งองค์พระบรมรูป ให้สังเกตุฉลองพระองค์ (เสื้อ) บริเวณพระอุระ (อก) ซึ่งประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างๆ ตลอดจนสายยงยศ นั้นมีความ คม ชัด ลึก มีมิติเสมือนจริง อีกทั้งสายโยงกระบี่ก็มีความละเมียดละไม ใส่ใจ เพื่อให้ผลงานออกมาดีมีความเสมือนจริงที่สุด บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญ ชำนิชำนาญ รวมถึงประสบการณ์ในการจัดสร้างเป็นอย่างดี ตอกหมายเลข "๑ ๙ ๒" กำกับองค์พระบรมรูป คาดว่ามีการจัดสร้างในปริมาณจำกัดเพียงเล็กน้อย นานๆครั้งจึงจะหลงมาปรากฎโฉมให้เห็นสักครั้ง กิจการของ ทอท. (การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย) มีความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเมื่อปี 2454 ได้มีการเลือกพื้นที่ดอนเมืองเพื่อเป็นสนามบิน และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 มีเครื่องบินลงเป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งในขณะนั้นกรมการบินทหารบกเป็นผู้ดูแลสนามบินดอนเมือง ในระยะต่อมาได้มีการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากล ใช้ชื่อว่า “ท่าอากาศยานดอนเมือง” และปี 2498 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ท่าอากาศยานกรุงเทพ” โดยอยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศ ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 กำหนดให้จัดตั้งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า AAT ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 จึงได้ถือเอาวันนี้เป็น "วันสถาปนา ทอท." หมายเหตุ : "รายละเอียดที่เป็นคำบรรยายใต้ภาพข้างต้นนั้น เกิดจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารวิชาการในแหล่งต่างๆ ผสานความรู้ความเข้าใจของตนเอง แล้วนำมาเรียบเรียงโดยใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของตัวผู้เขียนเอง ย่อมเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้คัดลอก หรือทำซ้ำเพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากร้าน "ภาพเก่า" ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดอาญาตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ มีบทบรรญัติลงโทษไว้ชัดเจน" •••••โปรดคลิ๊กตรง "ภาพเก่า" ข้างล่างนี้ เพื่อดูภาพในร้านเพิ่มเติมครับ•••••
ชื่อร้าน : ภาพเก่า (ศูนย์รวมพระแท้ สาขา 3)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-640-7816 (Line ID) deaw111111
เมื่อวันที่ : 2017-04-21 19:18:19
จำนวนการเข้าดู : 252 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 2 คน