เหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี2559    
 
 
 
ชื่อพระ : เหรียญ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี2559
ราคา : โชว์พระ
สถานะ : โชว์พระ
รายละเอียด :
เหรียญฉลุที่ระลึกครบรอบ ๙๐ปี หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี2559 เนื้อเงินหน้านาค กรรมการ จำนวนการสร้าง 30 องค์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558 ทางคณะศิษย์วัดหนังฯ ได้เข้าพบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาส และ ท่านได้ปรารภว่า ในปี พ.ศ.2559 จะเป็นปีที่หลวงปู่เอี่ยม มรณภาพครบ 90 ปี โดยทุกๆ 10 ปีที่ผ่านมานั้นทางวัดจะจัด ทำเหรีย ญที่ร ะลึกขึ้น โดยเริ่มจากครบ 50 ปีเมื่อ พ.ศ.2519 ,ครบ 60 ปีพ.ศ. 2529 ,ครบ 70 ปี พ.ศ.2539(มหาพุทธาภิเษก) ,ครบ 80 ปี พ.ศ.2549 (ได้ทำเป็นพ.ศ.2550 เพื่อรับพิธียกช่อฟ้าแต่ยังมิได้ยกในปีนั้น) , ในปีหน้า พ.ศ.2559 ทางวัดจะจัดทำเหรียญที่ระลึกครบ 90 ปี ขึ้น ที่ผ่านมามีหลายกลุ่มเข้ามาขอจัดทำมากมาย แต่ทางวัดเห็นว่า เป็นรูปแบบผลประโยชน์มากเกินไป จึงปฎิเสธไป แต่เห็นกลุ่มนี้เห็นว่าสามัคคีกัน มีใจเป็นกุศลจึงอยากให้ไปปรึกษากันและจัดทำในเรื่องรูปแบบของเหรียญ โดยเหรียญที่ จะจัดทำ ขึ้นนั้นต้องเป็นรูปแบบที่เคยมีการสร้างมาแล้วในสมัยหลวงปู่ ไม่ต้องทำจำนวนมากเพราะเป็นเหรียญที่ระลึก คณะศิษย์จึงได้ได้รับวัตถุประสงค์ในการจัดทำเหรียญนี้มาและได้เสนอชื่อ ท่านอุดม มีแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการดำเนินการจัดทำ หลังจากได้รับแต่งตั้งมาแล้ว ทางคณะกรรมการจัดทำจึงได้ปรึกษารูปแบบของเหรียญและมีมติที่จะทำเหรียญฉลุยกหน้า 2 ชั้น ซึ่ง ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทำครั้งแรกแล้ว ก็ยังไ ม่มีใครได้ ทำขึนอีกเลย โดยจะถอดแบบของเหรียญเดิม แต่ที่องค์หลวงปู่จะแกะใหม่ให้เหมือนและใกล้เคียงหลวงปู่มากที่สุด ต่อมาก็เริ่มหาโรงงานที่จะผลิตเหรียญ ซึ่ง แต่ละ โรงงานแจ้งว่า เหรียญปั๊มฉลุเป็นงานที่ใช้ฝีมือ มีหลายขั้นตอน และใช้เวลามาก สั่งทำแล้วจะได้เหรียญราวๆ เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ทางคณะจึงนำเรื่องปรึกษาท่านเจ้าอาวาส ท่านได้บอกว่า จะเป็นรูปแบบเหรียญใดก็ได้ แต่ต้องเสร็จให้ทันงานประจำปี 2559 ราวเดือนพฤษภาคม เพราะเป็นเดือนที่ครบวันมรณภาพของหลวงปู่ จะเลยไปก็ดูจะไม่เหมาะสม ทางคณะกรรมการจัดทำจึงได้ปรึกษาใหม่ ว่าควรจะเป็นรูปแบบเหรียญใดที่จะทันงานประจำปี ในตอนนั้นทางคณะกรรมการก็ได้จุดธูปบอกขออนุญาตหลวงปู่ ขอให้เหรียญหลวงปู่มีโรงงานรับทำ และมีรูปแบบที่ออกมาสวยงามด้วย ปลายเดือนตุลาคมมีโรงงาน หนึ่ง ที่ได้ แจ้งว่ามีวิธีทำเหรียญแล้ว จึงได้ ดำเนินการสร้างเหรียญตัวอย่าง และนำเสนอท่านเจ้าอาวาสพิจารณา พร้อมด้วย ท่านพันเอกพิเศษ คนึง ทองอู๋ (เหลนหลวงปู่เอี่ยม) ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำเหรียญ ได้ดูและท่านให้ความเห็นว่า ให้ใส่ อะระหัง และ หังระอะ ลงไปทางด้านซ้ายและขวาของยันต์ด้านหลังเหรียญด้วย เพราะเป็นบทกรรมฐานของหลวงปู่ บทนี้ไม่มีใครรู้ เหรียญนี้เป็นเหรียญของท่านจึงอยากให้มีบทคาถาของท่านลงไว้ด้วย ด้วยข้อจำกัดที่เป็นเหรียญฉลุมือ จึงทำให้สร้างได้จำนวนไม่มากนัก ทางคณะได้ประชุมจัดทำจึงมีมติให้สร้าง เหรียญทองคำและนากเปิดตามสั่งจอง โดยเปิดจอง 7 วัน (วันที่ 4 -10 มกราคม 2559) เหรียญเนื้อเงินสร้าง 2,000 เหรียญ เหรียญเนื้อทองแดง สร้าง 4,500 เหรียญ โดยราคาจองเหรียญเนื้อทองคำ 40,000 บาท (ทองคำ 96.5%) เหรียญเนื้อนาก 15,000 บาท เหรียญเนื้อเงิน 1,500 บาท เหรียญทองแดง 300 บาท (โดยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าให้ราคาทองแดงที่ 300 บาท คนมีรายได้น้อยจะได้มีสิทธิ์เช่าบูชาได้) สรุปยอดปิดจองหลังวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 เหรียญเนื้อทองคำ จำนวน 206 เหรียญ เหรียญเนื้อนาก จำนวน 243 เหรียญ เหรียญเนื้อเงินจำนวน 2,000 เหรียญ และเหรียญเนื้อทองแดง จำนวน 4,500 เหรียญ เหรียญเนื้อเงินหน้านาก (กรรมการ) 30 เหรียญ โดยทุกเหรียญทุกเนื้อมีการตอกโค๊ตและเลขประจำเหรียญทุกเหรียญ ส่วนเรื่องกล่องบรรจุเหรียญนั้น จะเป็นกล่องกำมะหยี่อย่างดี ในกล่องจะมีเหรียญและบัตรบ่งบอกหมายเลขประจำเหรียญ ชนิดของเนื้อเหรียญ หลายคนบอกว่า ดูหรูหรามากมาย แม้กระทั้งเนื้อทองแดงก็เหมือนกันกับเนื้ออื่นๆ พิธีพุทธาภิเษก วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 วันหลอมมวลสารเพื่อใช้ในการสร้างเหรียญที่ระลึก 90 ปีหลวงปู่เอี่ยม โดยเหรียญที่ศิษยานุศิษย์ได้มอบมาเพื่อร่วมหลอมมีมากมาย มีครบเกือบทุกเหรียญตั้งแต่มีการสร้างมา และรับเฉพาะเหรียญที่ออกที่วัดหนังเท่านั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2554 และเหรียญที่ระลึกงานต่างๆ ของทางวัดหนัง รวมกว่าหลายร้อยเหรียญ และยังมีเครื่องรางตระกรุด โดยทางวัดท่านเจ้าอาวาสมอบตระกรุดหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงิน พี่จรัญ คงมาก มอบตระกรุดหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดง และท่านผู้การคนึง ทองอู๋ ได้ถอดตระกรุดที่ท่านใช้ติดตัวอยู่เป็นเนื้อตะกั่วใส้ทองแดง ร่วมลงหลอมด้วย ท่านผู้การคนึงกล่าวว่า ตระกรุดไว้ที่ผม ผมก็ได้ใช้คนเดียว แต่ถ้าผมเอาลงหลอมแล้วไปสร้างเหรียญ หลายๆคนก็ได้ใช้ของดีด้วย พระครูธรรมธรวิชัยมอบตระกรุดของท่าน และตระกรุดทองแดงกับทองเหลืองของหลวงปู่ช้วนกว่าสองร้อยดอกร่วมหลอมด้วย วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 วันพุทธาภิเษก ทางคณะกรรมการจัดทำเหรียญที่ระลึก 90 ปี ได้มีมติที่อยากให้เหรียญ 90 ปีนี้ เป็นเหรียญที่ดีที่สุด เป็นเหรียญของหลวงปู่ อยากให้มีชื่อเรียกว่า “เหรียญที่ระลึก 90 ปีหลวงปู่เอี่ยม” ไม่อยากให้มีต่อท้ายว่าปลุกเสกโดยเกจิท่านใดๆ อยากให้เป็นเหรียญที่ออกโดยวัดหนังจริงๆ ซึ่งใน วันพุทธาภิเษกนี้ได้อัญ เชิญหุ่นขี้ผึ้ ง หลวงปู่เอี่ยมและบาตรน้ำมนต์ของท่านร่วมลงในพิธีด้วย เวลา 09.24 น. บวงสรวงโดยพราหมณ์หลวงจากสำนักพระราชวัง เวลา 10.00 น. บังสุกุลอุทิศถวายแก่หลวงปู่หลวงพ่อวัดหนัง เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ สามเณรทั้งพระอาราม เวลา 14.00 น. หลอมเหรียญที่ชำรุดจากการผลิต ทำลายบล็อก ตัวตัด โค๊ด และเลขตอกประจำองค์พระ เวลา 16.00 น. พระสงฆ์และสามเณรทั้งพระอาราม เจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร เวลา 17.00 น. พระพิธีธรรมสวดคาถาพุทธา พระเถราจารย์ ลงนั่งปรกซึงลงนั่งปรกถึง 10 องค์ 10 ทิศ พระภิกษุ สามเณรที่ลงเจริญพุทธมนต์ทั้งพระอาราม ร่วมนั่งอธิฐานจิตด้วย โดยการสวดคาถาพุทธาภิเษกนั้นพระพิธีธรรมจะสวดครบจบแล้วหยุดให้ญาติโยมคฤหัสถ์สวดบทพระพุทธคุณสลับ โดยแยกเป็น พระพุทธคุณ 58 จบ พระธรรมคุณ 36 จบ และพระสังฆคุณ 14 จบ รวม 108 จบ ซึ่ง ฝ่ายคฤหัสถ์ที่ใส่ชุดขาวเข้าร่วมนั้น มีมากจนเต็มหน้าลานโบสถ์ ในการนั่งปรกนั้น พระเถราจารย์ที่นั่งปรก เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 19.00 น. ไม่ได้ขยับตัวลุกไปไหนเลย ท่านนั่งสมาธิอยู่ตลอด ไม่มีการเลือกเบอร์และเลขสวย เหรียญทั้งหมดมีการบรรจุลงกล่องและปิดสติ๊กเกอร์หัวท้ายเพื่อป้องกันการแกะและเลือกเบอร์ ท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่ลงมือคละเหรียญด้วยตัวท่านเอง ท่านยังได้บอกไว้ว่า เหรียญทุกเบอร์ไม่ต้องเก็บไว้ที่วัด ในส่วนรายได้หลังหักค่าใช่จ่ายทั้งหมดจากการจัดสร้าง ได้ถวายวัดทั้งหมด เพื่อนำไปสมทบจัดสร้างพระวิหารหลังใหม่ต่อไป มูลเหตุที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับความสนใจมากคือ 1 รูปแบบเป็นเหรียญฉลุสวยงาม 2 มวลสารดีมาก มีพร้อมด้วย ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม เหรียญหลวงปู่ฉัตร หลวงปู่ผล อดีตเจ้าอาวาส ตรูบาอาจารย์ในวัดหนังฯ รวมถึงเหรียญที่ระลึกของวัดในวาระต่างๆ 3. เจตนาการสร้างบริสุทธิ ชัดเจน โดยรายได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเข้าวัดทั้งหมด 4 ไม่มีการล็อกเลข ล็อกเนื้อใดใด คณะกรรมการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกประเด็น 5 จำนวนการสร้างที่ไม่มาก 6 พิธีดีมากตั้งแต่เริ่มหลอมมวลสาร โดยมีการอัญเชิญน้ำมนตร์เดิมของหลวงปู่เอี่ยมใช้ประพรม ทุกขั้นตอน ———————————————— โทร. 087-7039001 Line ID: Sutichai1991 Facebook: Sutichai Sirithanayothin
ชื่อร้าน : ตี๋ พรพระศิวะ ( วัดหนัง )
เบอร์โทรศัพท์ : 0877039001
เมื่อวันที่ : 2017-03-20 16:09:32
จำนวนการเข้าดู : 1064 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน