เหรียญเยือนอเมริกา พิมพ์ใหญ่ทรงกลม เนื้อเงิน ปี 03    
 
 
 
ชื่อพระ : เหรียญเยือนอเมริกา พิมพ์ใหญ่ทรงกลม เนื้อเงิน ปี 03
ราคา : 13,000
สถานะ : มาใหม่
รายละเอียด :
เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ปี 2504 ชนิดกลมใหญ่ เนื้อเงิน ประเพณีการสร้างเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ (เหรียญราชอิสริยาภรณ์) จัดสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ในปีพุทธศักราช 2407 พระองค์ท่านทรงสร้าง "เหรียญตรามหามงกุฎกรุงสยาม" เพื่อเป็นที่ระลึกในคราวฉลองพระชนมายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ จัดทำด้วยเนื้อทองคำ และ เนื้อเงินบริสุทธิ์ เพื่อพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงค์ และข้าราชการที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับที่หน้าอกเสื้อไว้ตามอัธยาศัย เหรียญดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของเหรียญที่ระลึกประดับด้วยแพรแถบ เป็นราชประเพณีสืบทอดมาทุกรัชกาล (ยกเว้นรัชกาลที่ 8) ในรัชกาลปัจจุบันได้มีพระบรมราชานุญาตให้บุคคลทั่วไปได้มีสิทธิ์ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกที่จัดสร้างในแต่ละโอกาสได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติของเหรียญนั้นๆ และเพื่อน้อมรำลึกเตือนใจในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี จึงจะขอแนะนำเหรียญอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกดังภาพข้างบนดังกล่าว จัดสร้างเป็นที่ระลึกในคราวเสด็จนิวัติพระนคร (กลับ) หลังทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป 15 ประเทศ เป็นเวลา 15 เดือน ตามพระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับโบราณราชประเพณี ที่มีการสร้าง "เหรียญประพาสมาลา" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี 2440 เหรียญรุ่นนี้ประกอบด้วย 1 เหรียญกลมที่ระลึก กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 5.7 เซนติเมตร ผลิตด้วยทองคำ และ เงินตามลำดับ 2 เหรียญเสมาที่ระลึก กว้าง 2.4 เซนติเมตร สูง 4.4 เซนติเมตร ผลิตด้วยวัสดุเงินกะไหล่ทอง เพียงชนิดเดียว (ไม่มีทองคำ) อัตราการจำหน่ายเหรียญอิสริยาภรณ์ที่ระลึกเมื่อปี 2504 มีดังนี้ - เหรียญกลมใหญ่เนื้อเงิน จำหน่ายเหรียญละ 50 บาท ส่วนเหรียญทองคำ น้ำหนัก 51.18 กรัม ราคาสั่งจองเหรียญละ 3,000 บาท - เหรียญรูปเสมากะไหล่ทอง 25 บาท คณาจารย์และศิลปินผู้รังสรรค์ เหรียญ ผู้ออกแบบเหรียญ : อาจารย์พินิจสุวรรณบุลย์ ผู้ปั้นแบบเหรียญ : ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งยังเป็นอธิการบดีคนแรก รวมถึงฝากผลงานไว้ในประติมากรรมสำคัญแห่งสยาม อาทิเช่น พระประธาน 25 พุทธศตวรรษ ที่หน้าลานพุทธมณทล อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พระบรมราชานุพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ที่วงเวียนใหญ่ พระพิฆเนศ ที่วัดพระแก้ว วังหน้า ฯลฯ) ในปัจจุบันเหรียญเสด็จเยือนอเมริกาและทวีปยุโรป ปี 2503 นี้ ได้มีผู้นำไปเปรียบเทียบค่านิยมในด้านราคากับเหรียญประพาสมาลา ในรัชกาลที่ 5 ที่มีอายุต่างกัน 63 ปี (จัดสร้างในปี 2504 และ 2440 ตามลำดับ) กล่าวคือเหรียญเยือนอเมริกาฯในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระราชนัดดา (หลาน) นั้นความนิยมสูง แต่ค่านิยมยังอยู่ที่ระดับราคาหลักหมื่นต้น ส่วนเหรียญประพาสมาลาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระอัยกา (ปู่) ความนิยมสูง ตลอดจนค่านิยมก็สูงตามไปด้วย โดยอยู่ระหว่างหลักแสนกลาง - หลักแสนปลาย ในเหรียญที่มีสภาพสวย เมื่อมาพิจารณารูปลักษณะของเหรียญแล้ว เหรียญทั้งสองยุคต่าง "มีรูปลักษณ์ในแบบเดียวกัน" ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง อีกทั้งสั่งผลิตจากต่างประเทศเหมือนกัน ความดังกล่าวสามารถประเมินความนิยมชมชอบในอนาคตได้ว่า "เหรียญเยือนอเมริกาและทวีปยุโรปที่จัดสร้างในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อปี 2504 นี้ จะมีราคาค่านิยม และความนิยมสูงยิ่งขึ้นไปอีก เป็นเพราะระดับราคาตอนนี้ยังอยู่ในระดับต้นของความนิยม ซึ่งถ้าขึ้นไประดับกลาง และระดับสูง เมื่อไรแน่นอนว่าระดับราคาค่าเช่าหาย่อมสูงขึ้นไปกว่านี้อีกมาก ดังมีตัวอย่างเหรียญประพาสมาลาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระอัยกา (ปู่) ของพระองค์ท่าน เป็นตัวอย่างอันดีในการเทียบเคียง หมายเหตุ : "รายละเอียดที่เป็นคำบรรยายใต้ภาพข้างต้นนั้น เกิดจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารวิชาการในแหล่งต่างๆ ผสานกับความรู้ความเข้าใจส่วนตัว แล้วนำมาเรียบเรียงโดยใช้ภาษา และสำนวนโวหาร จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ของตัวผู้เขียนเอง ย่อมเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้คัดลอก หรือทำซ้ำ เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก " ร้านพัดยศ 2 " (ยกเว้นในส่วนที่เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการ) ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดทั้งแพ่งและอาญาตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งมีบทบรรญัติลงโทษไว้อย่างชัดเจน" •••••โปรดคลิ๊กตรง " พัดยศ2 " ข้างล่างนี้ เพื่อดูภาพในร้านเพิ่มเติมครับ•••••
ชื่อร้าน : พัดยศ2
เบอร์โทรศัพท์ : 081-640-7816. (Line ID) deaw111111
เมื่อวันที่ : 2017-01-13 19:36:25
จำนวนการเข้าดู : 585 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน