เหรียญทองคำ 25 พุทธศตวรรษ (สวยแชมป์)    
 
 
 
ชื่อพระ : เหรียญทองคำ 25 พุทธศตวรรษ (สวยแชมป์)
ราคา : ขายแล้ว
สถานะ : ขายแล้ว
รายละเอียด :
เหรียญทองคำ 25 พุทธศตวรรษ (สวยแชมป์) เป็นเหรียญที่ปลุกเศกโดยเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศในยุค2500ต่อไปจะหายากแล้วนะสวยขนาดนี้ เป็นเหรียญพระพุทธที่น่าเก็บมากๆๆๆ 25 พุทธศตวรรษ เนื้อทองคำ สวยแชมป์ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เอกสารต้นฉบับเดิม"พระ 25 ศตวรรษ" แผนผังพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เป็นสุดยอดพระเครื่องที่น่าหามาบูชาอย่างยิ่ง เนื่องด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ เจตนาและวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ดี รวมใว้ซึ่งสถาบันสำคัญของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2498 และเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำ"พระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑล" และทรงกดพระพิมพ์ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสรจำนวน ๓๐ องค์ ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 พระ 25 พุทธศตวรรษ สร้างขึ้นเมื่อปี 2500 วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้าง พุทธมณฑล ที่ศาลายา จ.นครปฐม เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาในเมืองไทย สมัยนั้นใครที่ไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือจังหวัด จะต้องทำบุญเช่าพระ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ สมัยก่อน 1 องค์ 5 บาท ทำให้คนไทยเกือบทุกบ้านมีพระรุ่นนี้กันอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากจำนวนสร้างมีมากเป็นล้านองค์ ทำให้ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ บางเนื้อยังคงมีเหลืออยู่ที่ พุทธมณฑล ในขณะเดียวกัน พระ ๒๕ พุทธศตวรรษ ในตลาดพระก็ยังมีการเช่าบูชากันในราคาที่ไม่แพงนัก ยกเว้นพระเนื้อพิเศษ เช่น พระ 25 ศตวรรษ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน หรือหรือดินเผาสีแปลกๆ องค์สวยคมชัดมาก ก็อาจจะมีราคาแพงกว่าองค์ธรรมดา พระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ถือได้ว่า เป็นพระเครื่องที่มาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่มากรุ่นหนึ่งในวงการพระเครื่อง มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 25 รูป พระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธาคมครบ 108 รูป พระคณาจารย์ 108 รูป ซึ่งได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย พระคณาจารย์แต่ละรูปล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น รายนามพระอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 1. พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์ กทม. 2. พระครูสุนทรสมาธิวัตร วัดสุทัศน์ กทม. 3. พระครูญาณาภิรัต วัดสุทัศน์ กทม. 4. พระครูพิบูลย์บรรณวัตร วัดสุทัศน์ กทม. 5. พระครูสุนทรศีลาจารย์ วัดสุทัศน์ กทม. 6. พระครูพิศาลสรกิจ วัดสุทัศน์ กทม. 7. พระมหาสวน วัดสุทัศน์ กทม. 8. พระมหาอำนวย วัดสุทัศน์ กทม. 9. พระปลัดสุพจน์ วัดสุทัศน์ กทม. 10. พระครูวิสิษฐ์วิหารการ วัดชนะสงคราม กทม. 11. พระสุธรรมธีรคุณ (วงษ์) วัดสระเกศ กทม. 12. พระอาจารย์สา วัดราชนัดดาราม กทม. 13. พระปลัดแพง วัดมหาธาตุ กทม. 15. พระวรเวทย์คุณาจารย์ วัดพระเชตุพน กทม. 16. พระครูฐาปนกิจประสาท วัดพระเชตุพน กทม. 17. พระอินทรสมาจารย์ วัดพระเชตุพน กทม. 18. พระครูวินัยธร (เฟื่อง) วัดสัมพันธวงศ์ กทม. 19. พระครูภักดิ์ วัดบึงทองหลาง กทม. 20. พระครูกัลญาณวิสุทธิ วัดดอนหวาย กทม. 21. พระอาจารย์มี วัดสวนพลู กทม. 22. พระอาจารย์เหมือน วัดโรงหีบ กทม. 23. พระหลวงวิจิตร วัดสะพานสูง กทม. 24. พระอาจารย์หุ่น วัดบางขวด กทม. 25. พระราชโมลี วัดระฆัง กทม. 26. หลวงวิชิตชโสธร วัดสันติธรรมาราม กทม. 27. พระครูโสภณกัลญานุวัตร (เส่ง) วัดกัลญาณมิตร กทม. 28. พระครูภาวนาภิรัต (ผล) วัดหนัง กทม. 29. พระครูทิวากรคุณ (กลีบ) วัดตลิ่งชัน กทม. 30. พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กทม. 31. พระครูญาณสิทธิ์ วัดราชสิทธาราม กทม. 32. พระอาจารย์มา วัดราชสิทธาราม กทม. 33. พระอาจารย์หวน วัดพิกุล กทม. 34. พระมหาธีรวัฒน์ วัดปากน้ำ กทม. 35. พระอาจารย์จ้าย วัดปากน้ำ กทม. 36. พระอาจารย์อินทร์ วัดปากน้ำ กทม. 37. พระครูกิจจาภิรมย์ วัดอรุณราชวราราม กทม. 38. พระครูวินัยสังวร วัดประยุรวงศาวาส กทม. 39. พระสุขุมธรรมาจารย์ วัดหงษ์รัตนาราม กทม. 40. พระครูพรหมวินิต วัดหงษ์รัตนาราม กทม. 41. พระอาจารย์อิน วัดสุวรรณอุบาสิการ กทม. 42. พระครูวิริยกิจ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กทม. 43. พระปรีชานนทมุนี (ช่วง) วัดโมลี นนทบุรี 44. พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) วัดศรีรัตนาราม นนทบุรี 45. พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) วัดบางจาก นนทบุรี 46. พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากะเหรี่ยง ราชบุรี 47. พระอาจารย์แทน วัดธรรมเสน ราชบุรี, 48. พระครูบิน วัดแก้ว ราชบุรี 49. พระอินท์เขมาจารย์ วัดช่องลม ราชบุรี 50. พระธรรมวาทีคณาจารย์ (เงิน) วัดดอนยายหอม นครปฐม 51. พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม 52. พระอาจารย์สำเนียง วัดเวฬุวัน นครปฐม 53. พระอาจารย์เต๋ วัดสามง่าม นครปฐม 54. พระอาจารย์แปลก วัดสระบัว ปทุมธานี 55. พระครูปลัดทุ่ง วัดเทียนถวาย ปทุมธานี 56. พระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) วัดโบสถ์ ปทุมธานี 57. พระครูโสภณสมาจารย์ (เหรียญ) วัดหนองบัว กาญจนบุรี 58. พระครูวิสุทธิรังษี วัดเหนือ กาญจนบุรี 59. พระมุจลินท์โมฬี (ดำ) วัดมุจลินท์ ปัตตานี 60. พระครูรอด วัดประดู่ นครศรีธรรมราช 61. พระครูวิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช 62. พระครูสิทธิธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ลี) วัดอโศการาม สมุทรปราการ 63. พระอาจารย์บุตร วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ 64. พระอาจารย์แสวง วัดกลางสวน สมุทรปราการ 65. พระครูศิริสรคุณ (แดง) วัดท้ายหาด สมุทรสงคราม 66. พระครูสมุทรสุนทร วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม 67. พระสุทธิสารวุฒาจารย์ (ใจ) วัดเสด็จ สมุทรสงคราม 68. พระอาจารย์อ๊วง วัดบางคณที สมุทรสงคราม 69. พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง) วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร 70. พระครูวิเศษสมุทรคุณ (ฮะ) วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร 71. พระครูลักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี 72. พระอาจารย์แต้ม วัดพระลอย สุพรรณบุรี 73. พระครูโฆษิตธรรมสาร (ครื้น) วัดสังโฆ สุพรรณบุรี 74. พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) วัดวรจันทร์ สุพรรณบุรี 75. พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง สุพรรณบุรี 76. พระวรพจน์ปัญญาจารย์ (เฮี้ยง) วัดอรัญญิการาม ชลบุรี 77. พระครูธรรมาวุฒิคุณ วัดเสม็ด ชลบุรี 78. พระครูธรรมธร (หลาย) วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี 79. พระอาจารย์บุญมี วัดโพธิ์สัมพันธ์ ชลบุรี 80. พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี 81. พระครูศรีพรหมโศภิต (แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี 82. พระชัยนาทมุนี วัดบรมธาตุ ชัยนาท 83. พระอาจารย์หอม (หลวงพ่อหอม) วัดชากหมาก ระยอง 84. พระอาจารย์เมือง วัดท่าแพ ลำปาง 85. พระครูอุทัยธรรมธารี วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี 86. พระครูวิมลศีลาจารย์ วัดศรีประจันตคาม ปราจีนบุรี 87. พระครูสุนทรธรรมประกาศ วัดโพธิ์ปากพลี นครนายก 88. พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น ตาก 89. พระครูสวรรควิริยกิจ วัดสวรรคนิเวศ แพร่ 90. พระครูจันทร์ (หลวงพ่อจันทร์) วัดคลองระนง นครสวรรค์ 91. พระครูศีลกิติคุณ (อั้น) วัดพระญาติการาม อยุธยา 92. พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา 93. พระครูเล็ก วัดบางนมโค อยุธยา 94. พระอาจารย์มี วัดอินทราราม อยุธยา 95. พระอาจารย์หวาน วัดดอกไม้ อยุธยา 96. พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อยุธยา 97. พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลางท่าเรือ อยุธยา 98. พระอาจารย์จง (หลวงพ่อจง) วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 99. พระอธิการเจาะ วัดประตูโลกเชษฐ์ อยุธยา 100. พระอาจารย์ศรี วัดสระแก อยุธยา 101. พระสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ เพชรบุรี 102. พระครูสุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี 103. พระครูพิบูลย์ศีลาจารย์ วัดโพธิ์กรุ เพชรบุรี 104. พระครูทม (หลวงพ่อทม) วัดสว่างอรุณ เพชรบูรณ์ 105. พระสวรรควรนายก วัดสวรรคาราม สุโขทัย 106. พระโบราณวัตถาจารย์ วัดราชธานี สุโขทัย 107. พระครูปี้ วัดด่านลานหอย สุโขทัย 108. พระครูวิบูลย์สมุทรกิจ วัดเสด็จ สมุทรสงครามพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษเนื้อดิน มีหลายขนาดและหลากหลายโทนสีเนื่องจาก การเผาผ่านความร้อนที่ต่างกันเช่นเดียวกับพระเนื้อดินโบราณสมัยก่อน ที่มีขนาดและโทนสีที่แตกต่างกัน และพระบางองค์ที่ถูกความร้อนมากหน่อยก็จะ หดตัวเล็กลงไป หรือพระบางองค์ที่ผสมผงเกสรหรือว่านมากไปก็จะกลายเป็นสีดำพระ 25 ศตวรรษ เมื่อเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนแล้วก็เริ่มมีการแบ่งแยก เนื้อพระ และ พิมพ์ทรง ให้เป็นเนื้อและพิมพ์นิยมมากขึ้นซึ่งเนื้อ "พระ 25 ศตวรรษ ทองคำ, พระ 25 ศตวรรษ เนื้อนาก, พระ25ศตวรรษ เนื้อเงิน" ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดตามลำดับโดยแบ่ง "เนื้อชิน" ออกเป็น "พิมพ์มีเข็ม" นิยมมากกว่าพิมพ์ "ไม่มีเข็ม" ส่วนทางด้าน "เนื้อดิน" ก็มีการแยกตามความนิยมออกโดยจัด "เนื้อสีดำ" เป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมที่สุดจากนั้นก็จัด "เนื้อโทนสีช็อกโกแลต" ได้รับความนิยมรองลงมาและ "เนื้อแร่" ก็ได้รับความนิยมในระดับเดียวกับ "เนื้อช็อกโกแลต" ส่วนเนื้ออื่น ๆ ก็ได้รับความนิยมรองลงมาเนื้อไหน สีโทนอะไรหายากก็จะแพงกว่าโดยมี รายละเอียดแตกต่างมากมายทั้งที่เป็นพระที่สร้างในพิธีเดียวกัน สวยผิวพรรณวรรณะเดิมๆแล้วที่สำคัญดูง่ายเป็นที่สุด สนใจติดต่อเรา คุณพระคุ้มครอง(อย่าลืมคลิ๊กไปที่ชื่อร้านนะครับ) ทางร้านเรายังมีพระเครื่องอีกเป็นหลายร้อยรายการไว้รอต้อนรับท่านอยู่ครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจโดย.....อ้วนลอยฟ้า โทร. 089-529-5111. 089-529-6444 หรือ LINE ID : kunpra4444
ชื่อร้าน : คุณพระคุ้มครอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-529-5111 089-529-6444(ปิดร้านเที่ยงคืนครับ)
เมื่อวันที่ : 2015-08-20 13:06:01
จำนวนการเข้าดู : 1860 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน