เทวรูปตรีกาย N2015-0130    
 
 
 
ชื่อพระ : เทวรูปตรีกาย N2015-0130
ราคา : โทรถาม
สถานะ : มาใหม่
รายละเอียด :
เทวรูปตรีกาย ศิลปะเขมร สมัยบายน เป็นรูป อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปรมิตา บนแท่น สัมฤทธิ์ ขนาดรวมฐาน 10 นิ้ว เฉพาะองค์ 6 นิ้ว พระตรีกายหรือพระสามมีต้นกำเนิดมาจาก ศิลปะเขมรแบบบายน ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอังกอรŒธม ซึ่งทรงนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และด้วยเหตุที่ประ กอบด้วยรูปเคารพถึงสามองค์ในพิมพ์เดียว บางครั้งจึงมีผู้เรียกว่า "พระตรีกาย" องค์ที่อยู่ตรงกลางโดยส่วนใหญ่คือพระปางนาคปรก (แทนพระพุทธ) แต่ในที่นี้เป็นเทวรูปอวโลกฯ อีกหนึ่งองค์ (เนืองจากสมัยเดิมยังมีการนับถือฮินดูมากกว่าพุทธในการทำพระตรีกายชุดนี้) องค์ที่อยู่เบื้องขวา ขององค์ประธานนั้น ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งหมายถึงผู้มองลงมาจากเบื้องบนด้วยความกรุณา หรือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก ที่จุติจากพระธยานิพุทธเจ้าหรือพระอมิตพุทธ(ผู้มีแสงสว่างมิรู้จบ) ด้วยเหตุนี้ พระอวโลกิเตศวรจึงปรากฏรูปพระธยานิพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิอยู่เหนือศิราภรณ์(อาภรณ์ประดับเศียร) องค์ที่อยู่เบื้องซ้ายเป็นปาง 2 กร จะทรงประทานพร และทรงถือดอกบัวสีชมพู เป็นเหตุให้ได้พระนามอีกอย่างหนึ่งว่า "ปัทมปาณี" รูปเคารพที่เหลืออยู่อีกองค์หนึ่งได้แก่ พระนางปรัชญาปารมิตา เทพีแห่งสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด ในเทวาลัยที่มีอิทธิพลพุทธมหายานมักสร้างรูปเคารพของพระนางไว้ในครรภคฤห์ ทรงปรากฏในรูปมหาคัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร ได้ชื่อว่าเป็นพุทธมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีวรกายสีขาว เศียรเดียว สองพระกร อาจพบในท่าแสดงธรรมเทศนา หรือถือบัวขาบสายเดียวทั้งสองพระหัตถ์ บางครั้งพบในปาง 4 กรด้วย ถือกันว่า พระนางทรงเป็น "ศักติ" หรือ "ชายา" ของพระวัชรสัตว์ พระโพธิสัตว์ประจำองค์พระอาทิพุทธเจ้า (แทนพระธรรม)
ชื่อร้าน : นูญ บางใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ : 0819094485
เมื่อวันที่ : 2015-06-28 19:33:52
จำนวนการเข้าดู : 1721 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 1 คน