ใบสมัครสมาชิก
กรุณาทำตามขั้นตอนการสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตรงตามความเป็นจริง
 
username :   *
รหัสผ่าน :   *
ยืนยันรหัสผ่าน :   *
 
    ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ :   *
นามสกุล :   *
เบอร์โทรศัพท์ :   *
เบอร์ติดต่อ SMS :   *
Email :   *
เลขที่บัตรประชาชน :   *
ไฟล์รูปบัตรประชาชน :       ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
    
 
    รายละเอียดร้านค้า
 
ชื่อร้านค้า :   *
ที่ตั้งร้านค้า :   *
รายละเอียดร้านค้า :   *
เงื่อนไขการรับประกัน :   *
การจำหน่ายเครื่องราง :   ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ลงขายเครื่องรางของขลังใดๆ ทั้งสิ้น
  หากฝ่าฝืน ทางชมรมฯจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที

  ยอมรับเงื่อนไข "ห้ามขายเครื่องรางของขลังทุกชนิด" *
ผู้รับรองการเปิดร้านค้า :   *
โทรศัพท์ผู้รับรอง :   *
 
    ข้อมูลบัญชีธนาคาร 
 
ธนาคาร :   *
ประเภทบัญชี :   *
สาขา :   *
ชื่อบัญชี :   *
เลขที่บัญชี :   *
 
    การจ่ายเงิน 
 
สมาชิกแบบราย :   *
 
    ส่งรูปเพื่อให้ชมรมพิจารณา (ภาพพระที่ส่งจะต้องมีรูปด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านข้างหรือก้้น) 
 
พระองค์ที่ 1  รูปด้านหน้า/หลัง :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รูปด้านข้าง/ก้น :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รายละเอียด :  
   
พระองค์ที่ 2  รูปด้านหน้า/หลัง :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รูปด้านข้าง/ก้น :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รายละเอียด :  
   
พระองค์ที่ 3   รูปด้านหน้า/หลัง :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รูปด้านข้าง/ก้น :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รายละเอียด :  
   
พระองค์ที่ 4   รูปด้านหน้า/หลัง :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รูปด้านข้าง/ก้น :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รายละเอียด :  
   
พระองค์ที่ 5   รูปด้านหน้า/หลัง :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รูปด้านข้าง/ก้น :      ( *.jpg ไม่เกิน 300Kb)
รายละเอียด :  
 
 

       ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้งาน ของทางเว็บอย่างเคร่งครัด ทางเว็บสามารถที่จะตัดสิทธิการเปิดร้านค้าของท่านได้ทันทีหากพบเห็นการฝ่าฝืนระเบียบ และในกรณที่ีเกิดการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม คณะกรรมการฯจะทำการตรวจสอบและหากพบว่าร้านค้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ไม่ว่าด้วยกรณีใด ทางเว็บสามารถที่จะตัดสิทธิการเปิดร้านค้าของท่านได้ทันที และไม่คืนเงินค่าสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกจะต้องพึงปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ด้วย (หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อชมรมฯก่อนสมัคร)

       1. ต้องชำระค่าสมาชิกตามที่กำหนด
       2. พระที่นำมาลงในร้านค้า จะต้องเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากล
       3. ถ้าพระที่นำมาลง มีการอุด ซ่อม แต่ง จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการตกลง ซื้อ-ขาย
       4. ต้องมีความรับผิดชอบในกรณีเกิดปัญหา หากลูกค้าเกิดความไม่พอใจในพระที่เช่าไป จะต้องไกล่เกลี่ย
           ตกลงกับลูกค้าด้วยเหตุผลอันสมควร
       5. ต้องมีพระที่เสนอขายตามรูปจริง
       6. ลงพระหมุนเวียนได้ไม่เกิน 100 รายการต่อร้านค้า
       7. พระที่นำมาลงในร้านค้าต้องเป็นพระของตนเองเท่านั้น ห้ามรับฝากขายพระของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ


 
แผงเลขที่ 108 ตรอกสนามพระ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร./โทรสาร +662 623-5533 (เวลาทำการ 10:00-17:00)