Shop ID : 4111
ร้าน : Thai Amulet Center
โดย : ศิริประเสริฐ แซ่เตีย
ที่อยู่ : ประตูน้ำ ราชเทวี กทม.
โทร : 0815661669
ผู้เข้าชม : 15406
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 3
 
 
 
฿ โทรถาม
NO.1 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 641
Khunpaen Pim Lek Silver Mask L...
฿ โทรถาม
NO.2 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 661
Dhammaraj AcChum Won 4th Prize...
฿ โทรถาม
NO.3 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 858
Khunpaen Pim Yai, Archan Chum ...
฿ โทรถาม
NO.4 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 968
Khunpaen Pim Lek Silver Mask L...
฿ โทรถาม
NO.5 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 660
Leela Kampaeng Kueb, Archan Ch...
฿ โทรถาม
NO.6 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 908
Phra Nang Phaya, Archan Thanom...
฿ โทรถาม
NO.7 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 834
Phra Somdej Phra Kru Moon, Wat...
฿ โทรถาม
NO.8 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 567
Phra Leela LP.Tae, Kong Thong ...
฿ โทรถาม
NO.9 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 743
Leela LP.Hok Wat Thakham BE250...
฿ โทรถาม
NO.10 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 515
Rien Kruapoo Khong medal, Arch...
฿ โทรถาม
NO.11 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 869
Phra Khunpaen Pim Yai, Archan ...
฿ โทรถาม
NO.12 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 492
Phra Luang Phor Thuad, AC.Chum...
฿ โทรถาม
NO.13 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 646
Pidta LP.Toh Wat Salakruen พร...
฿ โทรถาม
NO.14 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,095
Pidta LP.Toh Wat Salakruen พระ...
฿ โทรถาม
NO.15 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 976
Somdej Luang Ta Pan 02 สมเด็จห...
฿ โทรถาม
NO.16 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 723
Phra Jun-Loi, Wat Prasart 06 จ...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 786
Phra Yodkhunpol Burengnong Kru...
฿ โทรถาม
NO.18 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 854
Phra Yodkhunpol Burengnong Kru...
฿ โทรถาม
NO.19 2015-05-10
ผู้เข้าชม : 577
Phra Nagprock Bai Makham, LP.T...
฿ โทรถาม
NO.20 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 490
Pidta Tukata Yai, LP Toh BE252...
฿ โทรถาม
NO.21 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 479
Pidta Yan Duang Lek, LP.Toh ป...
฿ โทรถาม
NO.22 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 635
Phra Kring Wat Prasart Pim Na ...
฿ โทรถาม
NO.23 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 606
Phra Sankatjai, Wat Prasart BE...
฿ โทรถาม
NO.24 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 1,887
พระนางพญาแดง ลพ.ชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.25 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 4,826
พระสมเด็จคะแนนแดง ลพ.ชาญณรงค์ ...
฿ โทรถาม
NO.26 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 742
Khun Paen Plai Khu cut Kru Bah...
฿ โทรถาม
NO.27 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 546
Khun Paen Bai Mai Ruang, Kru B...
฿ โทรถาม
NO.28 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 568
Phra Somdej Luang Ta Pan 02 สม...
฿ โทรถาม
NO.29 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 473
Khunpaen Pim Yai Ac Chum BE251...
฿ โทรถาม
NO.30 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 848
Somdej Song Kaiser Wat Arun BE...
฿ โชว์พระ
NO.31 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 855
Somdej Wat Rakhang Roi Pee สมเ...
฿ โทรถาม
NO.32 2015-05-31
ผู้เข้าชม : 837
Somdej Ac Chum 2497 พระสมเด็จ ...
฿ โทรถาม
NO.33 2015-05-31
ผู้เข้าชม : 564
Phra Rod Sadedklub AC Chum BE2...
฿ โทรถาม
NO.34 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 669
Somdej Luang Poo Nak 2495 สมเด...
฿ โทรถาม
NO.35 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 600
Khun Paen Kumarnthong LP Thoon...
฿ โชว์พระ
NO.36 2015-06-12
ผู้เข้าชม : 6,961
สมเด็จแดง พิมพ์ใหญ่ ลพ.ชาญณรงค...
฿ โทรถาม
NO.37 2015-06-22
ผู้เข้าชม : 715
Phra Rod 2nd Prize, LP Supa Ac...
฿ โทรถาม
NO.38 2015-06-28
ผู้เข้าชม : 1,758
Khunpaen Prai Mae Pumpuang ขุน...
฿ โทรถาม
NO.39 2015-07-03
ผู้เข้าชม : 1,291
เหรียญเบญจพิทักษ์ ลพ.ชาญณรงค์ ...
฿ โทรถาม
NO.40 2015-07-10
ผู้เข้าชม : 684
Sivalee Silver Medal, Ac Chum ...
฿ โทรถาม
NO.41 2015-07-12
ผู้เข้าชม : 661
Pidta LP.Toh Wat Salakruen ปิด...
฿ โทรถาม
NO.42 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 1,070
Somdej Pim Lai Yok Luang Ta Pa...
฿ โทรถาม
NO.43 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 744
Khunpaen PaladThawee LP.Mui ข...
฿ โทรถาม
NO.44 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 935
Pidta Jun-Loi, Wat Prasart 250...
฿ โทรถาม
NO.45 2015-08-19
ผู้เข้าชม : 2,020
Somdej Kaiser Wat Arun BE2529 ...
฿ โทรถาม
NO.46 2015-08-22
ผู้เข้าชม : 923
Somdej Pim Lai Yok Luang Ta Pa...
฿ โทรถาม
NO.47 2015-09-08
ผู้เข้าชม : 456
Roobmuen LP Supa 2506 รูปเหมือ...
฿ โทรถาม
NO.48 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 1,054
Pidta LP Jerm Wat Hoirak ปิดตา...
฿ โทรถาม
NO.49 2015-09-17
ผู้เข้าชม : 830
Chinnaraj Tha Ruer Pim Yai Ac ...
฿ โทรถาม
NO.50 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 570
Somdej Luang Ta Pan Nagprock 0...
฿ โทรถาม
NO.51 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 449
Bucha LP Jerm Wat Hoirak พระบู...
฿ โทรถาม
NO.52 2015-10-20
ผู้เข้าชม : 1,085
Khunpaen Wat Khao Thalom AcChu...
฿ โทรถาม
NO.53 2015-11-02
ผู้เข้าชม : 801
Somdej Kanaen, Luang Ta Pan 02...
฿ โทรถาม
NO.54 2015-11-09
ผู้เข้าชม : 403
Luangphor Kron Wat Bangsek 250...
฿ โทรถาม
NO.55 2015-11-10
ผู้เข้าชม : 500
Prock Thepnimitr Medal Archan ...
฿ โทรถาม
NO.56 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 1,593
Khunpaen 2 chops Ac Chum 2497 ...
฿ โทรถาม
NO.57 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 518
Archan Thong thao, AcChum 2497...
฿ โทรถาม
NO.58 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 1,279
Phra Kleep Bua, Wat Ling Kop พ...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-01-07
ผู้เข้าชม : 3,980
สมเด็จแดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชา...
฿ โทรถาม
NO.60 2016-01-17
ผู้เข้าชม : 533
Sankatjai Wat Prasart 06 สังกั...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 486
Khunpaen Pim Lek, Ac.Chum 2497...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 418
Rien Phra Sivalee Ac Chum 2497...
฿ โทรถาม
NO.63 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 520
Sivalee Ac Chum 2511 พระสีวลี ...
฿ โทรถาม
NO.64 2016-04-22
ผู้เข้าชม : 449
Khunpaen Sadedklub LP Supa 06 ...
฿ โทรถาม
NO.65 2016-04-22
ผู้เข้าชม : 517
Phra Ruang Ac Chum พระร่วงอ.ช...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 300
Buddha Kwack Achan Chum 2497 พ...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 367
Somdej Pim Yai, LP.Lampoo พระส...
฿ โทรถาม
NO.68 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 344
Chinnaraj Tha Ruea, Ac Chum 24...
฿ โทรถาม
NO.69 2016-09-27
ผู้เข้าชม : 314
Phra Kradook Phee Wat Pho กระด...
฿ โทรถาม
NO.70 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 418
เหรียญในหลวงคุ้มเกล้า เนื้อเงิ...
฿ โทรถาม
NO.71 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 159
เหรียญหลวงปู่อ้อน วัดบางตะไนย์...
฿ โทรถาม
NO.72 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 355
เหรียญ ร.10 ทรงผนวช ปี 2521...
฿ โทรถาม
NO.73 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 408
Khunpaen Archan Chum 2497 2 ch...
฿ โทรถาม
NO.74 2016-11-30
ผู้เข้าชม : 261
Khunpaen Thepnimitr, Archan Ch...
฿ โทรถาม
NO.75 2016-11-30
ผู้เข้าชม : 714
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.76 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 235
U Thong Ork suek ลีลาอู่ทองออก...
฿ โทรถาม
NO.77 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 207
Prockpho Wat Prasart ปรกโพธิ์ว...
฿ โทรถาม
NO.78 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 455
Khunpaen Sadedklub, Ac Chum, L...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 593
พระสมเด็จอุณาโลม ทรงจิตรลดา 25...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 253
พระยอดขุนพล วัดโพธินิมิตร 2527...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 173
Rien Phra Prom Erawan LP Yongy...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 455
Khunpaen Indochina LP Tae 2484...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 215
Archan Chum Chaikhiri 2497 พระ...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-01-22
ผู้เข้าชม : 174
Jitrlada II สมเด็จจิตรลดารุ่นส...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-02-19
ผู้เข้าชม : 159
Chinnaraj and Nagprock Ac Chum...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 320
พระปิดตา พ่อท่านหีต วัดเผียน P...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 990
สมเด็จน้ำตาล ลพ.ชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 493
พระปิดตา รุ่นสุดท้าย ลพ.ชาญณรง...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-03-10
ผู้เข้าชม : 337
Pidta Phong KradookpheeWat Pho...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 115
Archan Chum Chaikhiri Amulet อ...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-03-15
ผู้เข้าชม : 282
สมเด็จลพ.ชาญณรงค์ อภิชิโต วัดล...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 132
Phra Nagprock Thepnimitr Ac Ch...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-05-09
ผู้เข้าชม : 186
Yodkhunpol Ac Chum 2497 พระยอด...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 498
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 148
Sadedklub LP Supa Ac Chum 2506...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 371
พระสมเด็จแดง พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อ...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-06-19
ผู้เข้าชม : 180
พระปิดตาผงครูฝึก ลพ.ชาญณรงค์ อ...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 47
สมเด็จคะแนน นางพญา หลวงพ่อชาญณ...
฿ โทรถาม
NO.99 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 41
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.100 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 38
Khunpaen ork suek Ac.Chum ขุนแ...
 
ข้อมูลร้านค้า
บริการให้เช่าพระเครื่อง ทั้งรุ่นเก่า-ใหม่ เน้นพระเครื่องพิธีใหญ่ๆ จากทั่วประเทศ โดยเฉพาะพระเครื่องของท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี มีมากมายหลายรุ่นให้เลือกชมด้วยกัน We have various kind of Thai Amulets, from many Great ceremonies, especially Archan Chum Chaikhiri's amulets. Check out more amulets at our main page http://www.thaiamuletcenter.com
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตามหลักมาตรฐานสากล
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ศิริประเสริฐ แซ่เตีย
เลขที่บัญชี 1064655036
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา ประตูน้ำ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์