Shop ID : 4111
ร้าน : Thai Amulet Center
โดย : ศิริประเสริฐ แซ่เตีย
ที่อยู่ : ประตูน้ำ ราชเทวี กทม.
โทร : 0815661669
ผู้เข้าชม : 17071
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
 
 
฿ โทรถาม
NO.1 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 735
Khunpaen Pim Lek Silver Mask L...
฿ โทรถาม
NO.2 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 758
Dhammaraj AcChum Won 4th Prize...
฿ โทรถาม
NO.3 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 965
Khunpaen Pim Yai, Archan Chum ...
฿ โทรถาม
NO.4 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,091
Khunpaen Pim Lek Silver Mask L...
฿ โทรถาม
NO.5 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 730
Leela Kampaeng Kueb, Archan Ch...
฿ โทรถาม
NO.6 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,013
Phra Nang Phaya, Archan Thanom...
฿ โทรถาม
NO.7 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 930
Phra Somdej Phra Kru Moon, Wat...
฿ โทรถาม
NO.8 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 645
Phra Leela LP.Tae, Kong Thong ...
฿ โทรถาม
NO.9 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 842
Leela LP.Hok Wat Thakham BE250...
฿ โทรถาม
NO.10 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 590
Rien Kruapoo Khong medal, Arch...
฿ โทรถาม
NO.11 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 957
Phra Khunpaen Pim Yai, Archan ...
฿ โทรถาม
NO.12 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 562
Phra Luang Phor Thuad, AC.Chum...
฿ โทรถาม
NO.13 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,279
Pidta LP.Toh Wat Salakruen พระ...
฿ โทรถาม
NO.14 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,091
Somdej Luang Ta Pan 02 สมเด็จห...
฿ โทรถาม
NO.15 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 798
Phra Jun-Loi, Wat Prasart 06 จ...
฿ โทรถาม
NO.16 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,001
Phra Yodkhunpol Burengnong Kru...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-05-10
ผู้เข้าชม : 644
Phra Nagprock Bai Makham, LP.T...
฿ โทรถาม
NO.18 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 593
Pidta Tukata Yai, LP Toh BE252...
฿ โทรถาม
NO.19 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 536
Pidta Yan Duang Lek, LP.Toh ป...
฿ โทรถาม
NO.20 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 696
Phra Sankatjai, Wat Prasart BE...
฿ โทรถาม
NO.21 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 5,349
พระสมเด็จคะแนนแดง ลพ.ชาญณรงค์ ...
฿ โทรถาม
NO.22 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 825
Khun Paen Plai Khu cut Kru Bah...
฿ โทรถาม
NO.23 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 615
Khun Paen Bai Mai Ruang, Kru B...
฿ โทรถาม
NO.24 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 652
Phra Somdej Luang Ta Pan 02 สม...
฿ โทรถาม
NO.25 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 538
Khunpaen Pim Yai Ac Chum BE251...
฿ โทรถาม
NO.26 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 971
Somdej Song Kaiser Wat Arun BE...
฿ โชว์พระ
NO.27 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 958
Somdej Wat Rakhang Roi Pee สมเ...
฿ โทรถาม
NO.28 2015-05-31
ผู้เข้าชม : 971
Somdej Ac Chum 2497 พระสมเด็จ ...
฿ โทรถาม
NO.29 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 747
Somdej Luang Poo Nak 2495 สมเด...
฿ โทรถาม
NO.30 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 686
Khun Paen Kumarnthong LP Thoon...
฿ โชว์พระ
NO.31 2015-06-12
ผู้เข้าชม : 7,850
สมเด็จแดง พิมพ์ใหญ่ ลพ.ชาญณรงค...
฿ โทรถาม
NO.32 2015-06-22
ผู้เข้าชม : 786
Phra Rod 2nd Prize, LP Supa Ac...
฿ โทรถาม
NO.33 2015-06-28
ผู้เข้าชม : 1,968
Khunpaen Prai Mae Pumpuang ขุน...
฿ โทรถาม
NO.34 2015-07-03
ผู้เข้าชม : 1,447
เหรียญเบญจพิทักษ์ ลพ.ชาญณรงค์ ...
฿ โทรถาม
NO.35 2015-07-10
ผู้เข้าชม : 764
Sivalee Silver Medal, Ac Chum ...
฿ โทรถาม
NO.36 2015-07-12
ผู้เข้าชม : 732
Pidta LP.Toh Wat Salakruen ปิด...
฿ โทรถาม
NO.37 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 1,173
Somdej Pim Lai Yok Luang Ta Pa...
฿ โทรถาม
NO.38 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 824
Khunpaen PaladThawee LP.Mui ข...
฿ โทรถาม
NO.39 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 1,024
Pidta Jun-Loi, Wat Prasart 250...
฿ โทรถาม
NO.40 2015-08-19
ผู้เข้าชม : 2,124
Somdej Kaiser Wat Arun BE2529 ...
฿ โทรถาม
NO.41 2015-08-22
ผู้เข้าชม : 1,118
Somdej Pim Lai Yok Luang Ta Pa...
฿ โทรถาม
NO.42 2015-09-08
ผู้เข้าชม : 564
Roobmuen LP Supa 2506 รูปเหมือ...
฿ โทรถาม
NO.43 2015-09-17
ผู้เข้าชม : 971
Chinnaraj Tha Ruer Pim Yai Ac ...
฿ โทรถาม
NO.44 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 653
Somdej Luang Ta Pan Nagprock 0...
฿ โทรถาม
NO.45 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 508
Bucha LP Jerm Wat Hoirak พระบู...
฿ โทรถาม
NO.46 2015-10-20
ผู้เข้าชม : 1,207
Khunpaen Wat Khao Thalom AcChu...
฿ โทรถาม
NO.47 2015-11-02
ผู้เข้าชม : 925
Somdej Kanaen, Luang Ta Pan 02...
฿ โทรถาม
NO.48 2015-11-09
ผู้เข้าชม : 486
Luangphor Kron Wat Bangsek 250...
฿ โทรถาม
NO.49 2015-11-10
ผู้เข้าชม : 570
Prock Thepnimitr Medal Archan ...
฿ โทรถาม
NO.50 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 1,702
Khunpaen 2 chops Ac Chum 2497 ...
฿ โทรถาม
NO.51 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 607
Archan Thong thao, AcChum 2497...
฿ โทรถาม
NO.52 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 1,559
Phra Kleep Bua, Wat Ling Kop พ...
฿ โทรถาม
NO.53 2016-01-07
ผู้เข้าชม : 4,567
สมเด็จแดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชา...
฿ โทรถาม
NO.54 2016-01-17
ผู้เข้าชม : 601
Sankatjai Wat Prasart 06 สังกั...
฿ โทรถาม
NO.55 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 480
Rien Phra Sivalee Ac Chum 2497...
฿ โทรถาม
NO.56 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 615
Sivalee Ac Chum 2511 พระสีวลี ...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-04-22
ผู้เข้าชม : 585
Phra Ruang Ac Chum พระร่วงอ.ช...
฿ โทรถาม
NO.58 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 436
Somdej Pim Yai, LP.Lampoo พระส...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 437
Khunpaen Phong Wan Chang Pasom...
฿ โทรถาม
NO.60 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 494
เหรียญในหลวงคุ้มเกล้า เนื้อเงิ...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 213
เหรียญหลวงปู่อ้อน วัดบางตะไนย์...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 478
เหรียญ ร.10 ทรงผนวช ปี 2521...
฿ โทรถาม
NO.63 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 475
Khunpaen Archan Chum 2497 2 ch...
฿ โทรถาม
NO.64 2016-11-30
ผู้เข้าชม : 908
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.65 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 295
U Thong Ork suek ลีลาอู่ทองออก...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 274
Prockpho Wat Prasart ปรกโพธิ์ว...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 532
Khunpaen Sadedklub, Ac Chum, L...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 753
พระสมเด็จอุณาโลม ทรงจิตรลดา 25...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 357
พระยอดขุนพล วัดโพธินิมิตร 2527...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 226
Rien Phra Prom Erawan LP Yongy...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 532
Khunpaen Indochina LP Tae 2484...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 312
Archan Chum Chaikhiri 2497 พระ...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-01-22
ผู้เข้าชม : 231
Jitrlada II สมเด็จจิตรลดารุ่นส...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-02-19
ผู้เข้าชม : 238
Chinnaraj and Nagprock Ac Chum...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 414
พระปิดตา พ่อท่านหีต วัดเผียน P...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 672
พระปิดตา รุ่นสุดท้าย ลพ.ชาญณรง...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-03-15
ผู้เข้าชม : 427
สมเด็จลพ.ชาญณรงค์ อภิชิโต วัดล...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 220
Phra Nagprock Thepnimitr Ac Ch...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-05-09
ผู้เข้าชม : 375
Yodkhunpol Ac Chum 2497 พระยอด...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 832
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 254
Sadedklub LP Supa Ac Chum 2506...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 424
สมเด็จคะแนน หลวงพ่อชาญณรงค์ LP...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 196
Khunpaen ork suek Ac.Chum ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-07-12
ผู้เข้าชม : 433
สมเด็จน้ำตาล ลพ.ชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 297
Phra Phong Kradookphee Wat Pho...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 174
Archan Chum Chaikhiri Amulet อ...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-07-21
ผู้เข้าชม : 162
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-07-27
ผู้เข้าชม : 135
Kanaen Normo Srivichai, Ac Chu...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-07-27
ผู้เข้าชม : 123
Phuthravadee Kanaen set พระคะแ...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-07-27
ผู้เข้าชม : 220
พระลีลา หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว ...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-07-28
ผู้เข้าชม : 524
พระนางพญารุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชา...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-08-04
ผู้เข้าชม : 266
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-08-20
ผู้เข้าชม : 137
NagProk Wat Anong พระปรกตัวหนอ...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-08-20
ผู้เข้าชม : 175
Pidta casted with Leklhai, Arc...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-08-26
ผู้เข้าชม : 102
Archan Chum Chaikhiri Amulet อ...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-08-26
ผู้เข้าชม : 77
Archan Chum Chaikhiri Medal อา...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-08-28
ผู้เข้าชม : 161
พระปางเปิดโลก Phra Pang Perd L...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-08-28
ผู้เข้าชม : 79
Emeral Buddha meda เหรียญพระแก...
฿ โทรถาม
NO.99 2017-08-28
ผู้เข้าชม : 170
Khunpaen Bahn Krang ขุนแผนพลาย...
฿ โทรถาม
NO.100 2017-09-13
ผู้เข้าชม : 104
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
 
ข้อมูลร้านค้า
บริการให้เช่าพระเครื่อง ทั้งรุ่นเก่า-ใหม่ เน้นพระเครื่องพิธีใหญ่ๆ จากทั่วประเทศ โดยเฉพาะพระเครื่องของท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี มีมากมายหลายรุ่นให้เลือกชมด้วยกัน We have various kind of Thai Amulets, from many Great ceremonies, especially Archan Chum Chaikhiri's amulets. Check out more amulets at our main page http://www.thaiamuletcenter.com
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตามหลักมาตรฐานสากล
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ศิริประเสริฐ แซ่เตีย
เลขที่บัญชี 1064655036
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา ประตูน้ำ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์