Shop ID : 4111
ร้าน : Thai Amulet Center
โดย : ศิริประเสริฐ แซ่เตีย
ที่อยู่ : ประตูน้ำ ราชเทวี กทม.
โทร : 0815661669
ผู้เข้าชม : 17954
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
 
 
฿ โทรถาม
NO.1 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 763
Khunpaen Pim Lek Silver Mask L...
฿ โทรถาม
NO.2 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 790
Dhammaraj AcChum Won 4th Prize...
฿ โทรถาม
NO.3 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 998
Khunpaen Pim Yai, Archan Chum ...
฿ โทรถาม
NO.4 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,139
Khunpaen Pim Lek Silver Mask L...
฿ โทรถาม
NO.5 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 762
Leela Kampaeng Kueb, Archan Ch...
฿ โทรถาม
NO.6 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,076
Phra Nang Phaya, Archan Thanom...
฿ โทรถาม
NO.7 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 974
Phra Somdej Phra Kru Moon, Wat...
฿ โทรถาม
NO.8 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 686
Phra Leela LP.Tae, Kong Thong ...
฿ โทรถาม
NO.9 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 896
Leela LP.Hok Wat Thakham BE250...
฿ โทรถาม
NO.10 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 613
Rien Kruapoo Khong medal, Arch...
฿ โทรถาม
NO.11 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 994
Phra Khunpaen Pim Yai, Archan ...
฿ โทรถาม
NO.12 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 595
Phra Luang Phor Thuad, AC.Chum...
฿ โทรถาม
NO.13 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,423
Pidta LP.Toh Wat Salakruen พระ...
฿ โทรถาม
NO.14 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,148
Somdej Luang Ta Pan 02 สมเด็จห...
฿ โทรถาม
NO.15 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 835
Phra Jun-Loi, Wat Prasart 06 จ...
฿ โทรถาม
NO.16 2015-05-09
ผู้เข้าชม : 1,046
Phra Yodkhunpol Burengnong Kru...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-05-10
ผู้เข้าชม : 674
Phra Nagprock Bai Makham, LP.T...
฿ โทรถาม
NO.18 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 631
Pidta Tukata Yai, LP Toh BE252...
฿ โทรถาม
NO.19 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 562
Pidta Yan Duang Lek, LP.Toh ป...
฿ โทรถาม
NO.20 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 730
Phra Sankatjai, Wat Prasart BE...
฿ โทรถาม
NO.21 2015-05-11
ผู้เข้าชม : 5,571
พระสมเด็จคะแนนแดง ลพ.ชาญณรงค์ ...
฿ โทรถาม
NO.22 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 868
Khun Paen Plai Khu cut Kru Bah...
฿ โทรถาม
NO.23 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 639
Khun Paen Bai Mai Ruang, Kru B...
฿ โทรถาม
NO.24 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 684
Phra Somdej Luang Ta Pan 02 สม...
฿ โทรถาม
NO.25 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 568
Khunpaen Pim Yai Ac Chum BE251...
฿ โทรถาม
NO.26 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 1,012
Somdej Song Kaiser Wat Arun BE...
฿ โชว์พระ
NO.27 2015-05-14
ผู้เข้าชม : 990
Somdej Wat Rakhang Roi Pee สมเ...
฿ โทรถาม
NO.28 2015-05-31
ผู้เข้าชม : 1,015
Somdej Ac Chum 2497 พระสมเด็จ ...
฿ โทรถาม
NO.29 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 778
Somdej Luang Poo Nak 2495 สมเด...
฿ โทรถาม
NO.30 2015-06-03
ผู้เข้าชม : 721
Khun Paen Kumarnthong LP Thoon...
฿ โชว์พระ
NO.31 2015-06-12
ผู้เข้าชม : 8,275
สมเด็จแดง พิมพ์ใหญ่ ลพ.ชาญณรงค...
฿ โทรถาม
NO.32 2015-06-22
ผู้เข้าชม : 818
Phra Rod 2nd Prize, LP Supa Ac...
฿ โทรถาม
NO.33 2015-06-28
ผู้เข้าชม : 2,025
Khunpaen Prai Mae Pumpuang ขุน...
฿ โทรถาม
NO.34 2015-07-03
ผู้เข้าชม : 1,544
เหรียญเบญจพิทักษ์ ลพ.ชาญณรงค์ ...
฿ โทรถาม
NO.35 2015-07-10
ผู้เข้าชม : 816
Sivalee Silver Medal, Ac Chum ...
฿ โทรถาม
NO.36 2015-07-12
ผู้เข้าชม : 783
Pidta LP.Toh Wat Salakruen ปิด...
฿ โทรถาม
NO.37 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 1,217
Somdej Pim Lai Yok Luang Ta Pa...
฿ โทรถาม
NO.38 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 898
Khunpaen PaladThawee LP.Mui ข...
฿ โทรถาม
NO.39 2015-08-03
ผู้เข้าชม : 1,126
Pidta Jun-Loi, Wat Prasart 250...
฿ โทรถาม
NO.40 2015-08-19
ผู้เข้าชม : 2,185
Somdej Kaiser Wat Arun BE2529 ...
฿ โทรถาม
NO.41 2015-08-22
ผู้เข้าชม : 1,193
Somdej Pim Lai Yok Luang Ta Pa...
฿ โทรถาม
NO.42 2015-09-08
ผู้เข้าชม : 610
Roobmuen LP Supa 2506 รูปเหมือ...
฿ โทรถาม
NO.43 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 690
Somdej Luang Ta Pan Nagprock 0...
฿ โทรถาม
NO.44 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 532
Bucha LP Jerm Wat Hoirak พระบู...
฿ โทรถาม
NO.45 2015-10-20
ผู้เข้าชม : 1,248
Khunpaen Wat Khao Thalom AcChu...
฿ โทรถาม
NO.46 2015-11-02
ผู้เข้าชม : 998
Somdej Kanaen, Luang Ta Pan 02...
฿ โทรถาม
NO.47 2015-11-09
ผู้เข้าชม : 530
Luangphor Kron Wat Bangsek 250...
฿ โทรถาม
NO.48 2015-11-10
ผู้เข้าชม : 616
Prock Thepnimitr Medal Archan ...
฿ โทรถาม
NO.49 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 1,743
Khunpaen 2 chops Ac Chum 2497 ...
฿ โทรถาม
NO.50 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 647
Archan Thong thao, AcChum 2497...
฿ โทรถาม
NO.51 2015-12-13
ผู้เข้าชม : 1,701
Phra Kleep Bua, Wat Ling Kop พ...
฿ โทรถาม
NO.52 2016-01-07
ผู้เข้าชม : 4,787
สมเด็จแดง พิมพ์คะแนน หลวงพ่อชา...
฿ โทรถาม
NO.53 2016-01-17
ผู้เข้าชม : 639
Sankatjai Wat Prasart 06 สังกั...
฿ โทรถาม
NO.54 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 508
Rien Phra Sivalee Ac Chum 2497...
฿ โทรถาม
NO.55 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 669
Sivalee Ac Chum 2511 พระสีวลี ...
฿ โทรถาม
NO.56 2016-04-22
ผู้เข้าชม : 623
Phra Ruang Ac Chum พระร่วงอ.ช...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 475
Somdej Pim Yai, LP.Lampoo พระส...
฿ โทรถาม
NO.58 2016-08-01
ผู้เข้าชม : 469
Khunpaen Phong Wan Chang Pasom...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 581
เหรียญในหลวงคุ้มเกล้า เนื้อเงิ...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 242
เหรียญหลวงปู่อ้อน วัดบางตะไนย์...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 546
เหรียญ ร.10 ทรงผนวช ปี 2521...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 506
Khunpaen Archan Chum 2497 2 ch...
฿ โทรถาม
NO.63 2016-11-30
ผู้เข้าชม : 984
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.64 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 338
U Thong Ork suek ลีลาอู่ทองออก...
฿ โทรถาม
NO.65 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 309
Prockpho Wat Prasart ปรกโพธิ์ว...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 557
Khunpaen Sadedklub, Ac Chum, L...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 832
พระสมเด็จอุณาโลม ทรงจิตรลดา 25...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 410
พระยอดขุนพล วัดโพธินิมิตร 2527...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 255
Rien Phra Prom Erawan LP Yongy...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 566
Khunpaen Indochina LP Tae 2484...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-01-22
ผู้เข้าชม : 268
Jitrlada II สมเด็จจิตรลดารุ่นส...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-02-19
ผู้เข้าชม : 273
Chinnaraj and Nagprock Ac Chum...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 451
พระปิดตา พ่อท่านหีต วัดเผียน P...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 797
พระปิดตา รุ่นสุดท้าย ลพ.ชาญณรง...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-03-15
ผู้เข้าชม : 485
สมเด็จลพ.ชาญณรงค์ อภิชิโต วัดล...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 262
Phra Nagprock Thepnimitr Ac Ch...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-05-09
ผู้เข้าชม : 476
Yodkhunpol Ac Chum 2497 พระยอด...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 993
พระสมเด็จหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 321
Sadedklub LP Supa Ac Chum 2506...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 234
Khunpaen ork suek Ac.Chum ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-07-12
ผู้เข้าชม : 522
สมเด็จน้ำตาล ลพ.ชาญณรงค์ อภิชิ...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 383
Phra Phong Kradookphee Wat Pho...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 220
Archan Chum Chaikhiri Amulet อ...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-07-27
ผู้เข้าชม : 154
Phuthravadee Kanaen set พระคะแ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-07-27
ผู้เข้าชม : 281
พระลีลา หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว ...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-07-28
ผู้เข้าชม : 791
พระผงรุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรง...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-08-04
ผู้เข้าชม : 371
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-08-20
ผู้เข้าชม : 228
Pidta casted with Leklhai, Arc...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-08-28
ผู้เข้าชม : 253
พระปางเปิดโลก Phra Pang Perd L...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-08-28
ผู้เข้าชม : 132
Emeral Buddha meda เหรียญพระแก...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-08-28
ผู้เข้าชม : 246
Khunpaen Bahn Krang ขุนแผนพลาย...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-09-27
ผู้เข้าชม : 173
Khunpaen Sadedklub LP Supa Ac ...
฿ โชว์พระ
NO.93 2017-09-27
ผู้เข้าชม : 370
พระสมเด็จรุ่นสุดท้าย หลังติดเห...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-10-04
ผู้เข้าชม : 168
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-10-04
ผู้เข้าชม : 123
LP Thuad Wat Dee Luang 2505 หล...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 460
พระนางพญาแดง หลวงพ่อชาญณรงค์ อ...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-10-27
ผู้เข้าชม : 342
พระสมเด็จขาว หลวงพ่อชาญณรงค์ อ...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-11-08
ผู้เข้าชม : 95
Khunpaen Archan Chum 2497 ขุนแ...
฿ โทรถาม
NO.99 2017-11-13
ผู้เข้าชม : 71
Sivalee Archan Chum 2511 สีวลี...
฿ โทรถาม
NO.100 2017-11-13
ผู้เข้าชม : 292
Luangpoo Boon Wat Klang Bang K...
 
ข้อมูลร้านค้า
บริการให้เช่าพระเครื่อง ทั้งรุ่นเก่า-ใหม่ เน้นพระเครื่องพิธีใหญ่ๆ จากทั่วประเทศ โดยเฉพาะพระเครื่องของท่านอาจารย์ชุม ไชยคีรี มีมากมายหลายรุ่นให้เลือกชมด้วยกัน We have various kind of Thai Amulets, from many Great ceremonies, especially Archan Chum Chaikhiri's amulets. Check out more amulets at our main page http://www.thaiamuletcenter.com
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตามหลักมาตรฐานสากล
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ศิริประเสริฐ แซ่เตีย
เลขที่บัญชี 1064655036
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา ประตูน้ำ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์