Shop ID : 4322
ร้าน : โบหลังสน
โดย : ฉัตรดนัย ตุลาธร
ที่อยู่ : ศูนย์พระเครื่องมรดกไทย พันธ์ทิพย์งามวงค์วานชั้นสาม
โทร : 0839113137
ผู้เข้าชม : 17799
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 946
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม รุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 1,300
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 1,586
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 1,290
เหรียญลงถม หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โทรถาม
NO.5 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 589
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 1,596
พระขุนแผนดินหน้าตะโพน หลวงพ่อเ...
฿ โทรถาม
NO.7 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 646
รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อเเช่มหลัง...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 553
รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อเเช่ม วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2016-02-11
ผู้เข้าชม : 782
รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อเเช่ม หลั...
฿ โชว์พระ
NO.10 2016-02-11
ผู้เข้าชม : 760
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพน หลวงพ่อ...
฿ โทรถาม
NO.11 2016-03-25
ผู้เข้าชม : 886
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม รุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2016-03-25
ผู้เข้าชม : 1,166
เหรียญเสมา หลวงพ่อปลั่ง วัดตาก...
฿ โทรถาม
NO.13 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 500
พระขุนแผนดินหน้าตะโพน ...
฿ โชว์พระ
NO.14 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 425
รูปหลวงพ่อเเช่ม วัดตาก้อง...
฿ โทรถาม
NO.15 2016-07-27
ผู้เข้าชม : 380
รูปถ่ายอาจารย์ฮวดวัดกลางดาวคะน...
฿ โทรถาม
NO.16 2016-07-31
ผู้เข้าชม : 633
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 818
เหรียญลงถม หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.18 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 838
พระปิดตาปลัดหงิม วัดพะเนียงเเต...
฿ โทรถาม
NO.19 2016-10-06
ผู้เข้าชม : 275
เเหวนเนื้อเงินลงยาอาจารย์ปลั่ง...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 468
ผ้าคุณพระ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.21 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 373
เหรียญ อาจารย์ฮวด วัดกลาง ดาวค...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 373
เสื้อยันต์เเดง หลวงพ่อแช่ม วัด...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-11-26
ผู้เข้าชม : 177
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.24 2016-11-30
ผู้เข้าชม : 521
ผ้ายันต์ปั้มหลวงพ่อแช่ม วัดตาก...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 496
ลูกอมดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม ...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 575
ลูกอมดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม ...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 490
ลูกอมดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม ...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 596
เถรกวาดลาน หลวงพ่อเเช่ม วัดตาก...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 341
เถรกวาดลาน หลวงพ่อเเช่ม วัดตาก...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 439
เถรกวาดลาน หลวงพ่อเเช่ม วัดตาก...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2017-01-18
ผู้เข้าชม : 528
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2017-01-18
ผู้เข้าชม : 222
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2017-01-22
ผู้เข้าชม : 468
ผ้ายันต์ธงสามเหลี่ยม หลวงพ่อเเ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2017-01-24
ผู้เข้าชม : 319
แหวนลงถมรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวั...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2017-01-25
ผู้เข้าชม : 500
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โชว์พระ
NO.36 2017-01-25
ผู้เข้าชม : 599
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โทรถาม
NO.37 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 832
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โทรถาม
NO.38 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 529
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.39 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 951
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โทรถาม
NO.40 2017-02-27
ผู้เข้าชม : 337
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.41 2017-02-27
ผู้เข้าชม : 449
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.42 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 401
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.43 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 273
เหรียญรัชกาลที่5 หลวงพ่อแช่ม ว...
฿ โทรถาม
NO.44 2017-03-15
ผู้เข้าชม : 789
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โทรถาม
NO.45 2017-04-20
ผู้เข้าชม : 447
เหรีญลิงจับปืน หลวงพ่อแช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.46 2017-04-29
ผู้เข้าชม : 193
เหรียญ อาจารย์ปลั่ง วัดตาก้อง ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2017-05-07
ผู้เข้าชม : 480
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-05-07
ผู้เข้าชม : 128
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.49 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 336
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โทรถาม
NO.50 2017-06-03
ผู้เข้าชม : 195
เหรียญจักรใบเสมาหลวงพ่อแช่มวัด...
฿ โทรถาม
NO.51 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 560
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.52 2017-06-13
ผู้เข้าชม : 117
เเหวนอาจารย์ปลั่ง วัดตาก้อง...
฿ โชว์พระ
NO.53 2017-06-24
ผู้เข้าชม : 231
ลงถมหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อง นิยม...
฿ โทรถาม
NO.54 2017-07-07
ผู้เข้าชม : 97
เสื้อยันต์เเดงหลวงพ่อเเช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.55 2017-07-08
ผู้เข้าชม : 181
ลงถมหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อง หน้า...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-07-08
ผู้เข้าชม : 266
ตะกุตไม้ไผ่หลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.57 2017-07-18
ผู้เข้าชม : 168
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อเ...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-07-18
ผู้เข้าชม : 140
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
 
ข้อมูลร้านค้า
รับเช่าเเละให้เช่าพระเครื่องหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อง จ.นครปฐม รวมถึงพระเครื่องยอดนิยม
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระเเท้100%การันตี
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย ฉัตรดนัย ตุลาธร
เลขที่บัญชี 1981031278
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สรงประภา ดอนเมือง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์