Shop ID : 4322
ร้าน : โบหลังสน
โดย : ฉัตรดนัย ตุลาธร
ที่อยู่ : ศูนย์พระเครื่องมรดกไทย พันธ์ทิพย์งามวงค์วานชั้นสาม
โทร : 0839113137
ผู้เข้าชม : 21553
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 1,381
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 1,744
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 1,429
เหรียญลงถม หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 1,773
พระขุนแผนดินหน้าตะโพน หลวงพ่อเ...
฿ โทรถาม
NO.5 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 755
รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อเเช่มหลัง...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 640
รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อเเช่ม วัด...
฿ โชว์พระ
NO.7 2016-02-11
ผู้เข้าชม : 881
รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อเเช่ม หลั...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-02-11
ผู้เข้าชม : 890
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพน หลวงพ่อ...
฿ โทรถาม
NO.9 2016-03-25
ผู้เข้าชม : 1,086
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม รุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2016-03-25
ผู้เข้าชม : 1,350
เหรียญเสมา หลวงพ่อปลั่ง วัดตาก...
฿ โทรถาม
NO.11 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 648
พระขุนแผนดินหน้าตะโพน ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 503
รูปหลวงพ่อเเช่ม วัดตาก้อง...
฿ โทรถาม
NO.13 2016-07-27
ผู้เข้าชม : 451
รูปถ่ายอาจารย์ฮวดวัดกลางดาวคะน...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2016-07-31
ผู้เข้าชม : 756
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่ม วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 958
เหรียญลงถม หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.16 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 987
พระปิดตาปลัดหงิม วัดพะเนียงเเต...
฿ โทรถาม
NO.17 2016-10-06
ผู้เข้าชม : 340
เเหวนเนื้อเงินลงยาอาจารย์ปลั่ง...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 569
ผ้าคุณพระ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.19 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 504
เหรียญ อาจารย์ฮวด วัดกลาง ดาวค...
฿ โทรถาม
NO.20 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 525
เสื้อยันต์เเดง หลวงพ่อแช่ม วัด...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-11-26
ผู้เข้าชม : 235
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 651
ลูกอมดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม ...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 742
ลูกอมดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม ...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 631
ลูกอมดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแช่ม ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 877
เถรกวาดลาน หลวงพ่อเเช่ม วัดตาก...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 486
เถรกวาดลาน หลวงพ่อเเช่ม วัดตาก...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-12-11
ผู้เข้าชม : 591
เถรกวาดลาน หลวงพ่อเเช่ม วัดตาก...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2017-01-18
ผู้เข้าชม : 675
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2017-01-18
ผู้เข้าชม : 294
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2017-01-22
ผู้เข้าชม : 608
ผ้ายันต์ธงสามเหลี่ยม หลวงพ่อเเ...
฿ โชว์พระ
NO.31 2017-01-24
ผู้เข้าชม : 413
แหวนลงถมรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวั...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2017-01-25
ผู้เข้าชม : 627
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โชว์พระ
NO.33 2017-01-25
ผู้เข้าชม : 821
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 959
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 661
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.36 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 1,210
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โทรถาม
NO.37 2017-02-27
ผู้เข้าชม : 446
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.38 2017-02-27
ผู้เข้าชม : 618
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.39 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 609
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.40 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 388
เหรียญรัชกาลที่5 หลวงพ่อแช่ม ว...
฿ โทรถาม
NO.41 2017-03-15
ผู้เข้าชม : 1,058
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่ม วัดต...
฿ โทรถาม
NO.42 2017-04-20
ผู้เข้าชม : 607
เหรีญลิงจับปืน หลวงพ่อแช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.43 2017-04-29
ผู้เข้าชม : 278
เหรียญ อาจารย์ปลั่ง วัดตาก้อง ...
฿ โทรถาม
NO.44 2017-05-07
ผู้เข้าชม : 179
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.45 2017-05-21
ผู้เข้าชม : 486
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อเเช่มวัดตาก้...
฿ โทรถาม
NO.46 2017-06-03
ผู้เข้าชม : 325
เหรียญจักรใบเสมาหลวงพ่อแช่มวัด...
฿ โทรถาม
NO.47 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 800
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-06-13
ผู้เข้าชม : 194
เเหวนอาจารย์ปลั่ง วัดตาก้อง...
฿ โชว์พระ
NO.49 2017-06-24
ผู้เข้าชม : 343
ลงถมหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อง นิยม...
฿ โทรถาม
NO.50 2017-07-07
ผู้เข้าชม : 212
เสื้อยันต์เเดงหลวงพ่อเเช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.51 2017-07-08
ผู้เข้าชม : 524
ลงถมหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อง หน้า...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2017-07-08
ผู้เข้าชม : 524
ตะกุตไม้ไผ่หลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2017-07-18
ผู้เข้าชม : 410
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อเ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2017-07-18
ผู้เข้าชม : 384
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2017-07-25
ผู้เข้าชม : 343
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อแ...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-07-25
ผู้เข้าชม : 424
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โชว์พระ
NO.57 2017-07-25
ผู้เข้าชม : 260
เสื้อยันต์ชนะสิบทิศ วัดชนะสงคร...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 209
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อเ...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 347
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อเ...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 243
ผ้ายันต์ปั้มหลวงพ่อแช่มวัดตาก้...
฿ โชว์พระ
NO.61 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 499
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-08-07
ผู้เข้าชม : 275
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 275
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.64 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 707
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โชว์พระ
NO.65 2017-08-10
ผู้เข้าชม : 276
รูปถ่ายพ่อเที่ยง น่วมมานา ลายม...
฿ โชว์พระ
NO.66 2017-08-12
ผู้เข้าชม : 444
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-08-18
ผู้เข้าชม : 420
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-08-23
ผู้เข้าชม : 266
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-08-23
ผู้เข้าชม : 184
เสื้อยันต์ชนะสิบทิศ วัดชนะสงคร...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-08-29
ผู้เข้าชม : 190
พระขุนเเผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อเ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 316
กุมารดูดรกหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 447
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-09-18
ผู้เข้าชม : 192
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-09-18
ผู้เข้าชม : 253
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-09-22
ผู้เข้าชม : 219
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่มวดตา...
฿ โชว์พระ
NO.76 2017-09-22
ผู้เข้าชม : 200
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่มวดตา...
฿ โชว์พระ
NO.77 2017-09-22
ผู้เข้าชม : 188
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่มวดตา...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-09-22
ผู้เข้าชม : 224
พระขุนแผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อแช...
฿ โชว์พระ
NO.79 2017-09-22
ผู้เข้าชม : 349
รูปถ่าย21ยอดพระอริยคณาจารย์ในพ...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-09-24
ผู้เข้าชม : 183
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-09-24
ผู้เข้าชม : 229
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อเเช่มวัดต...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-09-24
ผู้เข้าชม : 106
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-09-24
ผู้เข้าชม : 70
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-09-24
ผู้เข้าชม : 111
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โชว์พระ
NO.85 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 228
พระขุนเเผน พิมพ์ทรงพลใหญ่ ปั้ม...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 119
เสื้อยันต์ ปั้มหลวงพ่อแช่มวัดต...
฿ โชว์พระ
NO.87 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 201
พระขุนแผนดินหน้าตะโพนวัดตาก้อง...
฿ โชว์พระ
NO.88 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 112
เสื้อยันต์จารย์มือหลวงพ่อแช่มว...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 165
เสื้อยันต์ชนะสิบทิศ วัดชนะสงคร...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 268
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-09-29
ผู้เข้าชม : 206
พระขุนแผนดินหน้าตะโพนหลวงพ่อแช...
฿ โชว์พระ
NO.92 2017-10-01
ผู้เข้าชม : 197
แหวนลงถมรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มวั...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-10-03
ผู้เข้าชม : 191
เหรียญจักรเพชรหลวงพ่อแช่มวัดตา...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-10-03
ผู้เข้าชม : 347
กุมารดูดรกหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-10-03
ผู้เข้าชม : 241
เหรียญ ช.ล.๒๔๘๕ หลวงพ่อแช่มวัด...
฿ โชว์พระ
NO.96 2017-10-03
ผู้เข้าชม : 93
รูปหล่อบูชาหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.97 2017-10-04
ผู้เข้าชม : 197
พระขุนแผนดินหน้าตะโพน หลวงพ่อแ...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-10-05
ผู้เข้าชม : 475
เหรียญ ช.ล.หลวงพ่อแช่มวัดตาก้อ...
฿ โทรถาม
NO.99 2017-10-24
ผู้เข้าชม : 349
กุมารดูดรกหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง...
฿ โทรถาม
NO.100 2017-10-24
ผู้เข้าชม : 140
พระขุนแผนดินหน้าตะโพนวัดตาก้อง...
 
ข้อมูลร้านค้า
รับเช่าเเละให้เช่าพระเครื่องหลวงพ่อเเช่มวัดตาก้อง จ.นครปฐม รวมถึงพระเครื่องยอดนิยม
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระเเท้100%การันตี
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย ฉัตรดนัย ตุลาธร
เลขที่บัญชี 1981031278
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สรงประภา ดอนเมือง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์