Shop ID : 4181
ร้าน : อ๊อฟ แสนสุขพระเครื่อง
โดย : ไพฑูรย์ จรดล
ที่อยู่ : 64/9 หมู่ 2 ตำบล บ้านบ่อ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทร : 0822-986-228
ผู้เข้าชม : 27747
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2015-07-24
ผู้เข้าชม : 3,505
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นคุณทุย...
฿ โชว์พระ
NO.2 2015-07-24
ผู้เข้าชม : 1,922
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกร...
฿ โชว์พระ
NO.3 2015-07-24
ผู้เข้าชม : 2,027
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-07-25
ผู้เข้าชม : 1,469
หลวงพ่อคง ธมมโชโต วัดบางกระพ้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-07-28
ผู้เข้าชม : 2,252
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือออ...
฿ โชว์พระ
NO.6 2015-07-30
ผู้เข้าชม : 1,771
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนาคปรก...
฿ โชว์พระ
NO.7 2015-07-31
ผู้เข้าชม : 4,218
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.8 2015-08-20
ผู้เข้าชม : 1,371
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือมห...
฿ โชว์พระ
NO.9 2015-08-20
ผู้เข้าชม : 1,227
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือมห...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-08-28
ผู้เข้าชม : 1,883
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 33...
฿ โชว์พระ
NO.11 2015-09-05
ผู้เข้าชม : 962
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น บุพกา...
฿ โชว์พระ
NO.12 2015-09-07
ผู้เข้าชม : 467
หลวงพ่อสำราญ วัดใหญ่บ้านบ่อ จ ...
฿ โชว์พระ
NO.13 2015-09-07
ผู้เข้าชม : 769
หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่น บู...
฿ โชว์พระ
NO.14 2015-09-07
ผู้เข้าชม : 498
หลวงพ่อเพ็ง วัดอ้อมน้อย *** เน...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-09-13
ผู้เข้าชม : 1,604
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น แรก อ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-09-16
ผู้เข้าชม : 852
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น3 ออก...
฿ โชว์พระ
NO.17 2015-10-03
ผู้เข้าชม : 635
พระบุชา หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ออ...
฿ โชว์พระ
NO.18 2015-10-06
ผู้เข้าชม : 2,141
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือออ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-10-11
ผู้เข้าชม : 1,226
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 2,384
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-11-03
ผู้เข้าชม : 889
หยกแท้ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 1,927
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.23 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 2,006
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น แสตมป...
฿ โชว์พระ
NO.24 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 1,039
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นคุณทุย...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 756
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นทับตะก...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 714
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นทับตะก...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 955
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รูปขางดำ ห...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 1,326
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 945
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 861
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 1,057
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ โชว์พระ
NO.32 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 826
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.33 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 920
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,008
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.35 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,146
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,030
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2015-12-16
ผู้เข้าชม : 849
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเด...
฿ โชว์พระ
NO.38 2015-12-23
ผู้เข้าชม : 605
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ออกปี 37 อ...
฿ โชว์พระ
NO.39 2015-12-23
ผู้เข้าชม : 450
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ( พ่อแดง )...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-01-03
ผู้เข้าชม : 919
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น บัวเล...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-01-03
ผู้เข้าชม : 1,046
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น บัวให...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-01-13
ผู้เข้าชม : 1,222
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นทับตะก...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-01-14
ผู้เข้าชม : 806
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น3 ออก...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-02-16
ผู้เข้าชม : 520
นกกาหลง ตัวใหญ่ มหาพุทธาภิเศก ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-02-16
ผู้เข้าชม : 1,123
พ่อสุด สาริกา-กาหลง ออกวัดรวก...
฿ โทรถาม
NO.46 2016-02-16
ผู้เข้าชม : 627
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง พระสิวลี...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-02-17
ผู้เข้าชม : 822
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นศรีนคร...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-02-18
ผู้เข้าชม : 940
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นศรีนคร...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-02-28
ผู้เข้าชม : 877
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นพัดยศ ...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-02-28
ผู้เข้าชม : 1,054
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โทรถาม
NO.51 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 749
หลวงพ่ออุ่น วัดบางขุด รุ่นแรก ...
฿ โชว์พระ
NO.52 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 888
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 911
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 781
พระอาจารย์ เปลี่ยน วัดชัยมงคล ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 2,201
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-03-05
ผู้เข้าชม : 1,473
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหม...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-03-12
ผู้เข้าชม : 740
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นง...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-03-12
ผู้เข้าชม : 1,338
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น2 ออกป...
฿ โชว์พระ
NO.59 2016-03-12
ผู้เข้าชม : 1,410
หลวงพ่อ สุดวัดกาหลง รุ่นสมเด็จ...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 1,074
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-03-19
ผู้เข้าชม : 872
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 766
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 771
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 836
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-03-23
ผู้เข้าชม : 370
หลวงปู่แก้ว วัดช่อง ออกปี 09 เ...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 1,021
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-04-26
ผู้เข้าชม : 1,101
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสียอด ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 325
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอ...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 564
รูปหลวงปู่สุด วัดกาหลง ทันหล...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 767
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 596
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 587
หลวงพ่อปู่ วัดกระซ้าขาว รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-07-12
ผู้เข้าชม : 521
อาจารย์เปลี่ยน วัดชัยมงคล รุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-07-17
ผู้เข้าชม : 759
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-07-24
ผู้เข้าชม : 681
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.76 2016-07-24
ผู้เข้าชม : 795
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2016-07-25
ผู้เข้าชม : 513
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-07-30
ผู้เข้าชม : 846
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.79 2016-08-17
ผู้เข้าชม : 801
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2016-08-23
ผู้เข้าชม : 758
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี17 C- ออ...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2016-08-26
ผู้เข้าชม : 591
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นลายเซ็...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2016-08-26
ผู้เข้าชม : 649
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคู...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2016-09-06
ผู้เข้าชม : 615
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ ขายแล้ว
NO.84 2016-09-20
ผู้เข้าชม : 497
ล็อกเก็ตสำเร็จจิต หลวงปู่หลิว ...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 664
หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพืแซ...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 764
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 693
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 1,006
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2016-11-16
ผู้เข้าชม : 582
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2016-11-16
ผู้เข้าชม : 642
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้...
฿ โทรถาม
NO.91 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 524
พระอธิการใจ วัดพยาญาติ ตะกรุดท...
฿ โชว์พระ
NO.92 2017-02-08
ผู้เข้าชม : 1,279
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นหน้าเส...
฿ โชว์พระ
NO.93 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 1,018
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือออ...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-04-11
ผู้เข้าชม : 794
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ...
฿ ขายแล้ว
NO.95 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 829
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.96 2017-06-24
ผู้เข้าชม : 341
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี15 รุ่นค...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-09-06
ผู้เข้าชม : 230
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-09-06
ผู้เข้าชม : 317
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ผม ออฟ-แสนสุข ต้องการเปิดร้าน ให้ศึกษาเป็นสวนใหญ่ และแบ่งปันเพื่อไปสะสมกันต่อ พระในร้านจะเป็นพระสาย สมุทรสาคร เป็นส่วนใหญ่ เน้น ไปที่ สามวัด วัดกาหลง ( หลวงปู่สุด ) วัดท่ากระบือ ( หลวงปู่รุ่ง ) วัดบางน้ำวน ( หลวงปู่รอด ) ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆ เพื่อนในวงการสะสมพระทุกท่านครับ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกัน พระแท้ หากเก๊คืนเต็ม รับคืนภายใน 7 วัน โดยพระต้องอยู่ในสภาพเดิม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ไพฑูรย์ จรดล
เลขที่บัญชี 9722142427
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา บิ๊กC มหาชัย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์