Shop ID : 4181
ร้าน : อ๊อฟ แสนสุขพระเครื่อง
โดย : ไพฑูรย์ จรดล
ที่อยู่ : 64/9 หมู่ 2 ตำบล บ้านบ่อ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทร : 0822-986-228
ผู้เข้าชม : 28805
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2015-07-24
ผู้เข้าชม : 3,583
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นคุณทุย...
฿ โชว์พระ
NO.2 2015-07-24
ผู้เข้าชม : 2,022
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกร...
฿ โชว์พระ
NO.3 2015-07-24
ผู้เข้าชม : 2,145
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-07-25
ผู้เข้าชม : 1,519
หลวงพ่อคง ธมมโชโต วัดบางกระพ้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-07-28
ผู้เข้าชม : 2,282
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือออ...
฿ โชว์พระ
NO.6 2015-07-30
ผู้เข้าชม : 1,843
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนาคปรก...
฿ โชว์พระ
NO.7 2015-07-31
ผู้เข้าชม : 4,419
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.8 2015-08-20
ผู้เข้าชม : 1,588
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือมห...
฿ โชว์พระ
NO.9 2015-08-20
ผู้เข้าชม : 1,321
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือมห...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-08-28
ผู้เข้าชม : 1,954
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 33...
฿ โชว์พระ
NO.11 2015-09-05
ผู้เข้าชม : 1,008
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น บุพกา...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-09-07
ผู้เข้าชม : 496
หลวงพ่อสำราญ วัดใหญ่บ้านบ่อ จ ...
฿ โชว์พระ
NO.13 2015-09-07
ผู้เข้าชม : 811
หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน รุ่น บู...
฿ โชว์พระ
NO.14 2015-09-07
ผู้เข้าชม : 525
หลวงพ่อเพ็ง วัดอ้อมน้อย *** เน...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-09-13
ผู้เข้าชม : 1,732
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น แรก อ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-09-16
ผู้เข้าชม : 888
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น3 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-10-03
ผู้เข้าชม : 670
พระบุชา หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ออ...
฿ โชว์พระ
NO.18 2015-10-06
ผู้เข้าชม : 2,225
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือออ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-10-11
ผู้เข้าชม : 1,278
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 2,550
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-11-03
ผู้เข้าชม : 940
หยกแท้ หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 2,012
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.23 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 2,140
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น แสตมป...
฿ โชว์พระ
NO.24 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 1,092
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นคุณทุย...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 889
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นทับตะก...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 796
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นทับตะก...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 1,005
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รูปขางดำ ห...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 1,433
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 1,008
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 958
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-11-23
ผู้เข้าชม : 1,118
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ออก...
฿ โชว์พระ
NO.32 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 880
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.33 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 962
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,053
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.35 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,238
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,101
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2015-12-16
ผู้เข้าชม : 904
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเด...
฿ โชว์พระ
NO.38 2015-12-23
ผู้เข้าชม : 632
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ออกปี 37 อ...
฿ โชว์พระ
NO.39 2015-12-23
ผู้เข้าชม : 477
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ( พ่อแดง )...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-01-03
ผู้เข้าชม : 955
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น บัวเล...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-01-03
ผู้เข้าชม : 1,098
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น บัวให...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-01-13
ผู้เข้าชม : 1,304
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นทับตะก...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-01-14
ผู้เข้าชม : 850
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น3 ออก...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-02-16
ผู้เข้าชม : 556
นกกาหลง ตัวใหญ่ มหาพุทธาภิเศก ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-02-16
ผู้เข้าชม : 1,185
พ่อสุด สาริกา-กาหลง ออกวัดรวก...
฿ โทรถาม
NO.46 2016-02-16
ผู้เข้าชม : 674
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง พระสิวลี...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-02-17
ผู้เข้าชม : 878
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นศรีนคร...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-02-18
ผู้เข้าชม : 980
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นศรีนคร...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-02-28
ผู้เข้าชม : 941
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นพัดยศ ...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-02-28
ผู้เข้าชม : 1,104
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โทรถาม
NO.51 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 806
หลวงพ่ออุ่น วัดบางขุด รุ่นแรก ...
฿ โชว์พระ
NO.52 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 997
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 992
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 820
พระอาจารย์ เปลี่ยน วัดชัยมงคล ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 2,460
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-03-05
ผู้เข้าชม : 1,673
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือหม...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-03-12
ผู้เข้าชม : 780
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นง...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-03-12
ผู้เข้าชม : 1,417
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่น2 ออกป...
฿ โชว์พระ
NO.59 2016-03-12
ผู้เข้าชม : 1,521
หลวงพ่อ สุดวัดกาหลง รุ่นสมเด็จ...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 1,144
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นนพเก้า...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-03-19
ผู้เข้าชม : 906
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 797
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 859
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 871
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-03-23
ผู้เข้าชม : 400
หลวงปู่แก้ว วัดช่อง ออกปี 09 เ...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 1,063
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-04-26
ผู้เข้าชม : 1,142
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสียอด ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 353
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระอ...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 596
รูปหลวงปู่สุด วัดกาหลง ทันหล...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 899
หลวงปู่แขก วัดบางปลา รุ่น2 ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 627
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 636
หลวงพ่อปู่ วัดกระซ้าขาว รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-07-12
ผู้เข้าชม : 557
อาจารย์เปลี่ยน วัดชัยมงคล รุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-07-17
ผู้เข้าชม : 807
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-07-24
ผู้เข้าชม : 727
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.76 2016-07-24
ผู้เข้าชม : 835
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2016-07-25
ผู้เข้าชม : 543
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-07-30
ผู้เข้าชม : 889
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.79 2016-08-17
ผู้เข้าชม : 877
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2016-08-23
ผู้เข้าชม : 833
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี17 C- ออ...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2016-08-26
ผู้เข้าชม : 638
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นลายเซ็...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2016-08-26
ผู้เข้าชม : 717
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือคู...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2016-09-06
ผู้เข้าชม : 661
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ ขายแล้ว
NO.84 2016-09-20
ผู้เข้าชม : 551
ล็อกเก็ตสำเร็จจิต หลวงปู่หลิว ...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 763
หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพืแซ...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 794
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 740
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 1,039
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2016-11-16
ผู้เข้าชม : 661
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือกล...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2016-11-16
ผู้เข้าชม : 722
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือน้...
฿ โทรถาม
NO.91 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 578
พระอธิการใจ วัดพยาญาติ ตะกรุดท...
฿ โชว์พระ
NO.92 2017-02-08
ผู้เข้าชม : 1,475
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นหน้าเส...
฿ โชว์พระ
NO.93 2017-03-03
ผู้เข้าชม : 1,185
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือออ...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-04-11
ผู้เข้าชม : 865
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นสรงน้ำ...
฿ ขายแล้ว
NO.95 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 927
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โชว์พระ
NO.96 2017-06-24
ผู้เข้าชม : 394
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง ปี15 รุ่นค...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-09-06
ผู้เข้าชม : 431
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-09-06
ผู้เข้าชม : 526
หลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นเสือเผ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ผม ออฟ-แสนสุข ต้องการเปิดร้าน ให้ศึกษาเป็นสวนใหญ่ และแบ่งปันเพื่อไปสะสมกันต่อ พระในร้านจะเป็นพระสาย สมุทรสาคร เป็นส่วนใหญ่ เน้น ไปที่ สามวัด วัดกาหลง ( หลวงปู่สุด ) วัดท่ากระบือ ( หลวงปู่รุ่ง ) วัดบางน้ำวน ( หลวงปู่รอด ) ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆ เพื่อนในวงการสะสมพระทุกท่านครับ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกัน พระแท้ หากเก๊คืนเต็ม รับคืนภายใน 7 วัน โดยพระต้องอยู่ในสภาพเดิม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ไพฑูรย์ จรดล
เลขที่บัญชี 9722142427
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา บิ๊กC มหาชัย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์