Shop ID : 3340
ร้าน : มงคลเทพมุณี
โดย : สุวัฒน์ แจ้งกลั่น
ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์-ริมน้ำ เขต.พระนคร กรุงเทพฯ (จันทร์-เสาร์ 10.00-15.00น.)
โทร : 0802511115
ผู้เข้าชม : 630336
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2013-04-24
ผู้เข้าชม : 9,587
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2013-04-24
ผู้เข้าชม : 9,572
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๒...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2013-04-25
ผู้เข้าชม : 9,961
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๓...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 9,749
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๔...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 9,655
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๕...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2013-05-09
ผู้เข้าชม : 9,852
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๖...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2013-05-16
ผู้เข้าชม : 9,548
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๗...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 9,527
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๘...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 9,618
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๙...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 9,533
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๐...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2013-05-19
ผู้เข้าชม : 11,932
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๑...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2013-05-19
ผู้เข้าชม : 12,933
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๒...
฿ โชว์พระ
NO.13 2013-05-22
ผู้เข้าชม : 11,218
ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ....
฿ โชว์พระ
NO.14 2013-05-26
ผู้เข้าชม : 11,261
ภาพถ่าย วัดปากน้ำ....
฿ ขายแล้ว
NO.15 2013-06-01
ผู้เข้าชม : 8,121
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2013-06-01
ผู้เข้าชม : 8,113
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2013-06-08
ผู้เข้าชม : 8,133
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2013-06-09
ผู้เข้าชม : 8,253
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2013-06-19
ผู้เข้าชม : 8,128
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2013-06-25
ผู้เข้าชม : 8,164
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2013-07-09
ผู้เข้าชม : 8,141
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2013-07-17
ผู้เข้าชม : 8,259
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 8,148
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 8,188
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2013-07-24
ผู้เข้าชม : 8,187
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2013-08-05
ผู้เข้าชม : 7,965
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2013-08-06
ผู้เข้าชม : 8,119
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2013-08-06
ผู้เข้าชม : 8,231
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2013-08-09
ผู้เข้าชม : 7,941
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2013-08-14
ผู้เข้าชม : 8,141
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2013-08-19
ผู้เข้าชม : 9,025
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2013-08-19
ผู้เข้าชม : 7,949
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2013-08-22
ผู้เข้าชม : 7,919
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 9,428
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ โชว์พระ
NO.35 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 11,188
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๔...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2013-08-29
ผู้เข้าชม : 11,758
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.37 2013-08-29
ผู้เข้าชม : 11,579
น้ำเต้าโภคทรัพย์ รุ่นแรก วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2013-09-03
ผู้เข้าชม : 8,762
น้ำเต้าโภคทรัพย์ รุ่นแรก วัด...
฿ โชว์พระ
NO.39 2013-09-08
ผู้เข้าชม : 16,928
ใบรับประกันพระแท้ครับ ( Lifelo...
฿ โชว์พระ
NO.40 2013-09-18
ผู้เข้าชม : 11,397
เหรียญถวายภัตตาหาร...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2014-02-20
ผู้เข้าชม : 9,279
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑...
฿ โชว์พระ
NO.42 2014-03-19
ผู้เข้าชม : 10,498
พระกริ่ง มงคลเทพมุณี...
฿ โชว์พระ
NO.43 2014-05-17
ผู้เข้าชม : 10,735
พระผงวัดเกาะจันทร์...
฿ โชว์พระ
NO.44 2014-05-20
ผู้เข้าชม : 11,227
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2014-05-26
ผู้เข้าชม : 11,227
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.46 2014-05-27
ผู้เข้าชม : 11,291
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.47 2014-06-03
ผู้เข้าชม : 12,063
ล็อคเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.48 2014-06-17
ผู้เข้าชม : 11,242
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.49 2014-06-24
ผู้เข้าชม : 11,859
ผ้าเช็ดหน้า หลวงพ่อสด...
฿ โชว์พระ
NO.50 2014-06-26
ผู้เข้าชม : 11,252
ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.51 2014-06-27
ผู้เข้าชม : 17,717
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2014-08-04
ผู้เข้าชม : 11,193
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2014-08-08
ผู้เข้าชม : 11,165
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2014-12-27
ผู้เข้าชม : 4,262
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.55 2015-02-19
ผู้เข้าชม : 11,623
น้ำเต้ารุ่นแรก วัดปากน้ำภาษีเจ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2015-03-28
ผู้เข้าชม : 3,785
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.57 2015-03-30
ผู้เข้าชม : 3,973
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.58 2015-06-08
ผู้เข้าชม : 3,879
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.59 2015-10-01
ผู้เข้าชม : 4,568
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.60 2015-10-09
ผู้เข้าชม : 4,511
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.61 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 3,983
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.62 2015-12-05
ผู้เข้าชม : 3,888
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.63 2015-12-12
ผู้เข้าชม : 3,849
น้ำเต้า วัดปากน้ำ รุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2015-12-19
ผู้เข้าชม : 3,961
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-02-23
ผู้เข้าชม : 4,582
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 3,837
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.67 2016-05-12
ผู้เข้าชม : 3,812
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 11,829
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-06-13
ผู้เข้าชม : 11,823
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-06-13
ผู้เข้าชม : 4,328
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-07-31
ผู้เข้าชม : 11,824
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-09-30
ผู้เข้าชม : 3,871
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-10-03
ผู้เข้าชม : 3,637
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-10-06
ผู้เข้าชม : 3,697
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 3,762
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.76 2016-10-27
ผู้เข้าชม : 6,572
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.77 2016-11-04
ผู้เข้าชม : 6,896
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.78 2016-12-06
ผู้เข้าชม : 7,218
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.79 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 4,831
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 3,977
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.81 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 3,861
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.82 2017-02-07
ผู้เข้าชม : 4,393
น้ำเต้ารุ่นแรก วัดปากน้ำภาษีเจ...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2017-03-24
ผู้เข้าชม : 3,624
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.84 2017-04-20
ผู้เข้าชม : 3,674
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 4,647
น้ำเต้า วัดปากน้ำภาษีเจริญ.....
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 3,672
รูปถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษี...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 5,603
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โทรถาม
NO.88 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 3,561
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-04-24
ผู้เข้าชม : 3,487
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-05-08
ผู้เข้าชม : 3,441
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.91 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 3,744
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.92 2017-06-15
ผู้เข้าชม : 2,318
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.93 2017-06-16
ผู้เข้าชม : 2,075
เหรียญภัตตาหาร...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 3,458
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.95 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 1,932
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.96 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 1,826
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
 
ข้อมูลร้านค้า
 
 
การรับประกันสินค้า
*ตามกติกาสากลครับ เก๊คืนเงินเต็มจำนวน*(พร้อมใบรับประกันครับ)
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย สุวัฒน์ แจ้งกลั่น
เลขที่บัญชี 6452057792
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์