Shop ID : 3340
ร้าน : มงคลเทพมุณี
โดย : สุวัฒน์ แจ้งกลั่น
ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์-ริมน้ำ เขต.พระนคร กรุงเทพฯ (จันทร์-เสาร์ 10.00-15.00น.)
โทร : 0802511115
ผู้เข้าชม : 558355
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2013-04-24
ผู้เข้าชม : 9,171
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2013-04-24
ผู้เข้าชม : 8,843
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๒...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2013-04-25
ผู้เข้าชม : 8,870
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๓...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 9,152
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๔...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 8,823
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๕...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2013-05-09
ผู้เข้าชม : 8,928
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๖...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2013-05-16
ผู้เข้าชม : 8,834
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๗...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 8,959
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๘...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 8,848
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๙...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 9,032
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๐...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2013-05-19
ผู้เข้าชม : 11,738
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๑...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2013-05-19
ผู้เข้าชม : 12,657
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๒...
฿ โชว์พระ
NO.13 2013-05-22
ผู้เข้าชม : 10,621
ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ....
฿ โชว์พระ
NO.14 2013-05-26
ผู้เข้าชม : 10,681
ภาพถ่าย วัดปากน้ำ....
฿ ขายแล้ว
NO.15 2013-06-01
ผู้เข้าชม : 7,654
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2013-06-01
ผู้เข้าชม : 7,583
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2013-06-08
ผู้เข้าชม : 7,555
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2013-06-09
ผู้เข้าชม : 7,552
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2013-06-19
ผู้เข้าชม : 7,653
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2013-06-25
ผู้เข้าชม : 7,665
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2013-07-09
ผู้เข้าชม : 7,628
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2013-07-17
ผู้เข้าชม : 7,655
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 7,642
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 7,632
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2013-07-24
ผู้เข้าชม : 7,663
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2013-08-05
ผู้เข้าชม : 7,641
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2013-08-06
ผู้เข้าชม : 7,615
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2013-08-06
ผู้เข้าชม : 7,622
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2013-08-09
ผู้เข้าชม : 7,633
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2013-08-14
ผู้เข้าชม : 7,638
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2013-08-19
ผู้เข้าชม : 8,848
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2013-08-19
ผู้เข้าชม : 7,558
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2013-08-22
ผู้เข้าชม : 7,625
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 9,284
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ โชว์พระ
NO.35 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 10,415
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๔...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2013-08-29
ผู้เข้าชม : 11,178
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.37 2013-08-29
ผู้เข้าชม : 11,142
น้ำเต้าโภคทรัพย์ รุ่นแรก วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2013-09-03
ผู้เข้าชม : 8,590
น้ำเต้าโภคทรัพย์ รุ่นแรก วัด...
฿ โชว์พระ
NO.39 2013-09-08
ผู้เข้าชม : 16,257
ใบรับประกันพระแท้ครับ ( Lifelo...
฿ โชว์พระ
NO.40 2013-09-18
ผู้เข้าชม : 10,470
เหรียญถวายภัตตาหาร...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2014-02-20
ผู้เข้าชม : 8,738
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑...
฿ โชว์พระ
NO.42 2014-03-19
ผู้เข้าชม : 10,261
พระกริ่ง มงคลเทพมุณี...
฿ โชว์พระ
NO.43 2014-05-17
ผู้เข้าชม : 10,414
พระผงวัดเกาะจันทร์...
฿ โชว์พระ
NO.44 2014-05-20
ผู้เข้าชม : 10,634
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2014-05-26
ผู้เข้าชม : 10,655
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.46 2014-05-27
ผู้เข้าชม : 10,648
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.47 2014-06-03
ผู้เข้าชม : 11,127
ล็อคเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.48 2014-06-17
ผู้เข้าชม : 10,450
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.49 2014-06-24
ผู้เข้าชม : 11,151
ผ้าเช็ดหน้า หลวงพ่อสด...
฿ โชว์พระ
NO.50 2014-06-26
ผู้เข้าชม : 10,424
ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.51 2014-06-27
ผู้เข้าชม : 17,457
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2014-08-04
ผู้เข้าชม : 10,635
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2014-08-08
ผู้เข้าชม : 10,625
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2014-12-27
ผู้เข้าชม : 4,197
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.55 2015-02-19
ผู้เข้าชม : 11,114
น้ำเต้ารุ่นแรก วัดปากน้ำภาษีเจ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2015-03-28
ผู้เข้าชม : 3,733
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.57 2015-03-30
ผู้เข้าชม : 3,796
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.58 2015-06-08
ผู้เข้าชม : 3,762
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.59 2015-10-01
ผู้เข้าชม : 4,267
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.60 2015-10-09
ผู้เข้าชม : 4,456
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.61 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 3,883
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.62 2015-12-05
ผู้เข้าชม : 3,767
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.63 2015-12-12
ผู้เข้าชม : 3,745
น้ำเต้า วัดปากน้ำ รุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2015-12-19
ผู้เข้าชม : 3,789
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-02-23
ผู้เข้าชม : 4,447
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 3,789
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.67 2016-05-12
ผู้เข้าชม : 3,725
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 11,167
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-06-13
ผู้เข้าชม : 11,157
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-06-13
ผู้เข้าชม : 4,222
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-07-31
ผู้เข้าชม : 11,125
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-09-30
ผู้เข้าชม : 3,751
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-10-03
ผู้เข้าชม : 3,528
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-10-06
ผู้เข้าชม : 3,563
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 3,655
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.76 2016-10-27
ผู้เข้าชม : 6,485
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.77 2016-11-04
ผู้เข้าชม : 6,835
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.78 2016-12-06
ผู้เข้าชม : 6,851
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.79 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 4,749
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 3,884
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.81 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 3,693
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.82 2017-02-01
ผู้เข้าชม : 3,753
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.83 2017-02-07
ผู้เข้าชม : 4,255
น้ำเต้ารุ่นแรก วัดปากน้ำภาษีเจ...
฿ ขายแล้ว
NO.84 2017-03-21
ผู้เข้าชม : 3,767
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-03-21
ผู้เข้าชม : 3,653
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-03-24
ผู้เข้าชม : 3,533
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-04-20
ผู้เข้าชม : 3,549
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 4,366
น้ำเต้า วัดปากน้ำภาษีเจริญ.....
฿ 9999999
NO.89 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 3,231
รูปถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษี...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 5,421
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โทรถาม
NO.91 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 3,286
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.92 2017-04-24
ผู้เข้าชม : 3,234
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.93 2017-04-24
ผู้เข้าชม : 3,282
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-04-26
ผู้เข้าชม : 3,342
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.95 2017-05-08
ผู้เข้าชม : 3,123
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.96 2017-05-08
ผู้เข้าชม : 3,158
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
 
ข้อมูลร้านค้า
 
 
การรับประกันสินค้า
*ตามกติกาสากลครับ เก๊คืนเงินเต็มจำนวน*(พร้อมใบรับประกันครับ)
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย สุวัฒน์ แจ้งกลั่น
เลขที่บัญชี 6452057792
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์