Shop ID : 3340
ร้าน : มงคลเทพมุณี
โดย : สุวัฒน์ แจ้งกลั่น
ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์-ริมน้ำ เขต.พระนคร กรุงเทพฯ (จันทร์-เสาร์ 10.00-15.00น.)
โทร : 0802511115
ผู้เข้าชม : 468094
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2013-04-24
ผู้เข้าชม : 8,555
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2013-04-24
ผู้เข้าชม : 8,329
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๒...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2013-04-25
ผู้เข้าชม : 8,562
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๓...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 8,369
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๔...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2013-05-07
ผู้เข้าชม : 8,266
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๕...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2013-05-09
ผู้เข้าชม : 8,417
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๖...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2013-05-16
ผู้เข้าชม : 8,418
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๗...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 8,346
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๘...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 8,296
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๙...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2013-05-17
ผู้เข้าชม : 8,324
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๐...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2013-05-19
ผู้เข้าชม : 11,655
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๑...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2013-05-19
ผู้เข้าชม : 12,627
พระของขวัญรุ่น ๑ แบบที่ ๑๒...
฿ โชว์พระ
NO.13 2013-05-22
ผู้เข้าชม : 9,769
ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ....
฿ โชว์พระ
NO.14 2013-05-26
ผู้เข้าชม : 9,759
ภาพถ่าย วัดปากน้ำ....
฿ ขายแล้ว
NO.15 2013-06-01
ผู้เข้าชม : 7,244
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2013-06-01
ผู้เข้าชม : 7,279
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2013-06-08
ผู้เข้าชม : 7,278
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2013-06-09
ผู้เข้าชม : 7,338
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2013-06-19
ผู้เข้าชม : 7,326
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2013-06-25
ผู้เข้าชม : 7,316
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2013-07-09
ผู้เข้าชม : 7,275
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2013-07-17
ผู้เข้าชม : 7,431
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 7,367
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2013-07-19
ผู้เข้าชม : 7,323
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์ตื้น แบบ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2013-07-24
ผู้เข้าชม : 7,225
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2013-08-05
ผู้เข้าชม : 7,626
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2013-08-06
ผู้เข้าชม : 7,276
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2013-08-06
ผู้เข้าชม : 7,326
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2013-08-09
ผู้เข้าชม : 7,298
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2013-08-14
ผู้เข้าชม : 7,236
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ โชว์พระ
NO.31 2013-08-19
ผู้เข้าชม : 7,876
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2013-08-19
ผู้เข้าชม : 7,326
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2013-08-22
ผู้เข้าชม : 7,458
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 9,169
พระของขวัญรุ่น ๓ พิมพ์นูน แบบท...
฿ โชว์พระ
NO.35 2013-08-24
ผู้เข้าชม : 9,239
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๔...
฿ โชว์พระ
NO.36 2013-08-29
ผู้เข้าชม : 9,219
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.37 2013-08-29
ผู้เข้าชม : 9,781
น้ำเต้าโภคทรัพย์ รุ่นแรก วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2013-09-03
ผู้เข้าชม : 8,316
น้ำเต้าโภคทรัพย์ รุ่นแรก วัด...
฿ โชว์พระ
NO.39 2013-09-08
ผู้เข้าชม : 15,678
ใบรับประกันพระแท้ครับ ( Lifelo...
฿ โชว์พระ
NO.40 2013-09-18
ผู้เข้าชม : 9,143
เหรียญถวายภัตตาหาร...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2014-02-20
ผู้เข้าชม : 8,456
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑...
฿ โชว์พระ
NO.42 2014-03-19
ผู้เข้าชม : 9,137
พระกริ่ง มงคลเทพมุณี...
฿ โชว์พระ
NO.43 2014-05-17
ผู้เข้าชม : 9,162
พระผงวัดเกาะจันทร์...
฿ โชว์พระ
NO.44 2014-05-20
ผู้เข้าชม : 9,217
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2014-05-26
ผู้เข้าชม : 9,270
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.46 2014-05-27
ผู้เข้าชม : 9,257
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.47 2014-06-03
ผู้เข้าชม : 10,135
ล็อคเก็ตหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.48 2014-06-17
ผู้เข้าชม : 10,061
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.49 2014-06-24
ผู้เข้าชม : 10,137
ผ้าเช็ดหน้า หลวงพ่อสด...
฿ โชว์พระ
NO.50 2014-06-26
ผู้เข้าชม : 9,612
ภาพถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.51 2014-06-27
ผู้เข้าชม : 17,316
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ แบบท...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2014-08-04
ผู้เข้าชม : 9,346
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2014-08-08
ผู้เข้าชม : 9,324
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๓ พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2014-12-27
ผู้เข้าชม : 3,977
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.55 2015-02-19
ผู้เข้าชม : 10,025
น้ำเต้ารุ่นแรก วัดปากน้ำภาษีเจ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2015-03-28
ผู้เข้าชม : 3,513
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.57 2015-03-30
ผู้เข้าชม : 3,538
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.58 2015-06-08
ผู้เข้าชม : 3,685
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.59 2015-10-01
ผู้เข้าชม : 4,187
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.60 2015-10-09
ผู้เข้าชม : 3,762
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.61 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 3,713
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.62 2015-12-05
ผู้เข้าชม : 3,643
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.63 2015-12-12
ผู้เข้าชม : 3,379
น้ำเต้า วัดปากน้ำ รุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2015-12-19
ผู้เข้าชม : 3,616
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-02-23
ผู้เข้าชม : 3,836
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 3,727
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.67 2016-05-12
ผู้เข้าชม : 3,664
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 10,773
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-06-13
ผู้เข้าชม : 10,761
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-06-13
ผู้เข้าชม : 3,868
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-07-31
ผู้เข้าชม : 10,437
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-09-30
ผู้เข้าชม : 3,537
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-10-03
ผู้เข้าชม : 3,457
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-10-06
ผู้เข้าชม : 3,398
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 3,537
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.76 2016-10-27
ผู้เข้าชม : 6,268
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.77 2016-11-04
ผู้เข้าชม : 6,614
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.78 2016-12-06
ผู้เข้าชม : 6,769
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.79 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 4,427
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 3,773
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.81 2017-01-06
ผู้เข้าชม : 3,579
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.82 2017-02-01
ผู้เข้าชม : 3,691
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.83 2017-02-07
ผู้เข้าชม : 3,666
น้ำเต้ารุ่นแรก วัดปากน้ำภาษีเจ...
฿ ขายแล้ว
NO.84 2017-03-13
ผู้เข้าชม : 3,749
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-03-19
ผู้เข้าชม : 3,384
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-03-21
ผู้เข้าชม : 3,454
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-03-21
ผู้เข้าชม : 3,378
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-03-23
ผู้เข้าชม : 3,227
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-03-24
ผู้เข้าชม : 3,317
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-04-01
ผู้เข้าชม : 3,336
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.91 2017-04-16
ผู้เข้าชม : 2,433
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.92 2017-04-20
ผู้เข้าชม : 1,555
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ ขายแล้ว
NO.93 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 1,665
น้ำเต้า วัดปากน้ำภาษีเจริญ.....
฿ โทรถาม
NO.94 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 1,428
รูปถ่ายหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษี...
฿ ขายแล้ว
NO.95 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 1,641
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
฿ โทรถาม
NO.96 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 1,476
พระของขวัญวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ....
 
ข้อมูลร้านค้า
 
 
การรับประกันสินค้า
*ตามกติกาสากลครับ เก๊คืนเงินเต็มจำนวน*(พร้อมใบรับประกันครับ)
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นาย สุวัฒน์ แจ้งกลั่น
เลขที่บัญชี 6452057792
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์