Shop ID : 3563
ร้าน : สุกิจจา พระเครื่อง
โดย : สุกิจจา สุขเกษม
ที่อยู่ : 106 หมู่ 4 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร : 081-291-6532
ผู้เข้าชม : 22446
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 1,729
เหรียญพ่อแดงรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 1,651
เหรียญพ่อแดงรุ่น2ฝนเฉียง...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 2,316
สมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ห้าชั้น...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-03-10
ผู้เข้าชม : 347
เหรียญไพรีพินาศ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 169
เหรียญพ่อฉิมรุ่น2...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 145
เหรียญเผ็ดศึกปี16...
฿ โชว์พระ
NO.7 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 384
เหรียญพ่อฉุยปี16...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 242
เหรียญพ่อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.9 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 360
ปู่ศุข...
฿ โชว์พระ
NO.10 2016-03-13
ผู้เข้าชม : 204
หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์...
฿ โชว์พระ
NO.11 2016-03-13
ผู้เข้าชม : 402
หลวงพ่อทองศุข...
฿ โชว์พระ
NO.12 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 220
รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โต...
฿ โชว์พระ
NO.13 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 232
เหรียญพ่อสุดปี21...
฿ โชว์พระ
NO.14 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 315
เหรียญพ่อแดงแซยิดปี13...
฿ โชว์พระ
NO.15 2016-03-18
ผู้เข้าชม : 192
เหรียญอาร์มพ่อแดง-พ่อเจริญ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 209
เหรียญพ่อพวงรุ่น2ปี01...
฿ โชว์พระ
NO.17 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 252
เหรียญพ่อสุด...
฿ โชว์พระ
NO.18 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 341
เหรียญพ่อหนึ่งรุ่นแรกนิยมยันต์...
฿ โชว์พระ
NO.19 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 253
พระชัยวัฒน์กลวงปู่เจือ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 169
เหรียญพ่อดี...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 347
เหรียญพ่อแดงแม่ครัวตาไก่-บ่างร...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 229
เหียญศาสดาปี16...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 236
พระกริ่งหลวงพ่อโอภาสี...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 252
เหรียญพ่อชุ่มรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 482
พระชัยวัฒน์ปั๊มปี82...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-04-10
ผู้เข้าชม : 405
เหรียญชินราชปี85...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-04-10
ผู้เข้าชม : 359
เหรียญพ่อทวดรุ่น3...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 510
เหรียญพ่อทวดรุ่น3...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 450
เหรียญพ่อทองศุขรุ่น2...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 244
เหรียญเจ้าคุณนร...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 417
เหรียญชินราชพ่อแก้ว...
฿ โชว์พระ
NO.32 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 309
แจกทานพ่อพรหมสังฆาฏิยาว...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 224
เหรียญอาร์มพ่อแดง-พ่อเจริญ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 294
หลวงพ่อเงินปี06...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 412
พระชัยวัฒน์...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 156
ล๊อกเก็ตพ่อทอง...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 170
พ่อฉิมรุ่น2เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 204
เหรียญกรมหลวงชินวรฯ...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 451
พระครูวินัยธรรม(อินทร์)...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 423
พ่อเงินบึงนาราง...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 211
พ่อพ่วงปี11...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 216
พ่อทองรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.43 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 257
พระกริ่งวัดเอี่ยม...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 265
พระกริ่งวัดปากคลองปี2500...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 142
พ่อมนรุ่นแรกปี2496...
฿ โชว์พระ
NO.46 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 207
พ่อโสธร...
฿ โชว์พระ
NO.47 2016-06-06
ผู้เข้าชม : 411
พ่อแช่มรุ่นแรกปี2473...
฿ โชว์พระ
NO.48 2016-06-06
ผู้เข้าชม : 529
พ่อแดงรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.49 2016-06-08
ผู้เข้าชม : 266
เหรียญพ่อฉุยปี16เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.50 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 234
เหรียญพ่อตึกรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.51 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 317
พระรอดพ่อเปี่ยม...
฿ โชว์พระ
NO.52 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 219
พระชัย...
฿ โชว์พระ
NO.53 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 506
พ่อทวดวัดประสาท...
฿ โชว์พระ
NO.54 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 378
พ่อจง...
฿ โชว์พระ
NO.55 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 342
25ศตวรรษ...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 128
หลวงพ่ออบ...
฿ โชว์พระ
NO.57 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 344
ท้ายตลาด...
฿ โชว์พระ
NO.58 2016-06-18
ผู้เข้าชม : 420
พ่อแดงรุ่น2...
฿ โชว์พระ
NO.59 2016-06-18
ผู้เข้าชม : 210
พ่อบุตรรุ่นแรกปี2496...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-06-19
ผู้เข้าชม : 300
เหรียญพระประจำวันศุกร์...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 171
พระประจำวัน...
฿ โชว์พระ
NO.62 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 462
สมเด็จบางขุนพรหม...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 276
กริ่งวัดใหม่บ้านดอน...
฿ โชว์พระ
NO.64 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 223
พ่อทอง...
฿ โชว์พระ
NO.65 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 391
เหรียญพ่อทองสุขรุ่น2เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.66 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 291
ท่านเจ้ามาฐานสูง...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 240
โสธร80ปีสามกษัตริย์...
฿ โชว์พระ
NO.68 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 206
เหรียญพ่อออดปี19...
฿ โชว์พระ
NO.69 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 374
กริ่งไพรีพินาศบัวเหลี่ยม...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 373
พระชัยไพรีพินาศ...
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 211
เหรียญพ่อพวงรุ่นแรก...
฿ โทรถาม
NO.72 2016-11-06
ผู้เข้าชม : 76
พระครูบรรพตศีลคุณ ปี 10...
฿ โทรถาม
NO.73 2016-11-06
ผู้เข้าชม : 204
โสธร 30...
฿ โทรถาม
NO.74 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 286
พ่อเปิ่น...
฿ โทรถาม
NO.75 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 155
เม็ดแตงปู่ศุข...
฿ โทรถาม
NO.76 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 183
พ่อเงิน...
฿ โทรถาม
NO.77 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 189
พระกริ่งธนาคารศรีนคร...
฿ โทรถาม
NO.78 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 107
พ่อยิด...
฿ โทรถาม
NO.79 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 110
เหรียญสมเด็จราชชนนี ปี 15...
฿ โทรถาม
NO.80 2016-11-17
ผู้เข้าชม : 252
พ่ออ่อน...
฿ โทรถาม
NO.81 2016-11-17
ผู้เข้าชม : 200
พ่อโสธร...
฿ โทรถาม
NO.82 2016-11-17
ผู้เข้าชม : 157
พ่อแดง...
฿ โทรถาม
NO.83 2016-11-18
ผู้เข้าชม : 163
มปร....
฿ โทรถาม
NO.84 2016-11-18
ผู้เข้าชม : 99
พ่อคูณ...
 
ข้อมูลร้านค้า
จริงใจ ยึดถือคุณธรรม
 
 
การรับประกันสินค้า
- รับประกันแท้ 30 วัน ตามหลักสากล เก๊คืนเงินเต็ม - คืนหัก 20 % (พระต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ) - จองกรุณาวางมัดจำก่อน 20 %
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี -
เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา -
ประเภทบัญชี