Shop ID : 3563
ร้าน : สุกิจจา พระเครื่อง
โดย : สุกิจจา สุขเกษม
ที่อยู่ : 106 หมู่ 4 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร : 081-291-6532
ผู้เข้าชม : 24050
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 2,372
เหรียญพ่อแดงรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 2,264
เหรียญพ่อแดงรุ่น2ฝนเฉียง...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-03-09
ผู้เข้าชม : 3,253
สมเด็จวัดเกศไชโยพิมพ์ห้าชั้น...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-03-10
ผู้เข้าชม : 454
เหรียญไพรีพินาศ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 203
เหรียญเผ็ดศึกปี16...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 535
เหรียญพ่อฉุยปี16...
฿ โชว์พระ
NO.7 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 318
เหรียญพ่อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 464
ปู่ศุข...
฿ โชว์พระ
NO.9 2016-03-13
ผู้เข้าชม : 283
หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์...
฿ โชว์พระ
NO.10 2016-03-13
ผู้เข้าชม : 479
หลวงพ่อทองศุข...
฿ โชว์พระ
NO.11 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 312
รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โต...
฿ โชว์พระ
NO.12 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 320
เหรียญพ่อสุดปี21...
฿ โชว์พระ
NO.13 2016-03-18
ผู้เข้าชม : 267
เหรียญอาร์มพ่อแดง-พ่อเจริญ...
฿ โชว์พระ
NO.14 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 298
เหรียญพ่อพวงรุ่น2ปี01...
฿ โชว์พระ
NO.15 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 328
เหรียญพ่อสุด...
฿ โชว์พระ
NO.16 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 398
เหรียญพ่อหนึ่งรุ่นแรกนิยมยันต์...
฿ โชว์พระ
NO.17 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 340
พระชัยวัฒน์กลวงปู่เจือ...
฿ โชว์พระ
NO.18 2016-03-20
ผู้เข้าชม : 244
เหรียญพ่อดี...
฿ โชว์พระ
NO.19 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 462
เหรียญพ่อแดงแม่ครัวตาไก่-บ่างร...
฿ โชว์พระ
NO.20 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 320
เหียญศาสดาปี16...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 340
พระกริ่งหลวงพ่อโอภาสี...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 358
เหรียญพ่อชุ่มรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-04-05
ผู้เข้าชม : 578
พระชัยวัฒน์ปั๊มปี82...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-04-10
ผู้เข้าชม : 490
เหรียญชินราชปี85...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-04-10
ผู้เข้าชม : 443
เหรียญพ่อทวดรุ่น3...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 616
เหรียญพ่อทวดรุ่น3...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 558
เหรียญพ่อทองศุขรุ่น2...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 363
เหรียญเจ้าคุณนร...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-04-17
ผู้เข้าชม : 514
เหรียญชินราชพ่อแก้ว...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-05-10
ผู้เข้าชม : 436
แจกทานพ่อพรหมสังฆาฏิยาว...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 324
เหรียญอาร์มพ่อแดง-พ่อเจริญ...
฿ โชว์พระ
NO.32 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 403
หลวงพ่อเงินปี06...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 551
พระชัยวัฒน์...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 235
ล๊อกเก็ตพ่อทอง...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 259
พ่อฉิมรุ่น2เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 299
เหรียญกรมหลวงชินวรฯ...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 537
พ่อเงินบึงนาราง...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 302
พ่อพ่วงปี11...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 283
พ่อทองรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 388
พระกริ่งวัดเอี่ยม...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 374
พระกริ่งวัดปากคลองปี2500...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 235
พ่อมนรุ่นแรกปี2496...
฿ โชว์พระ
NO.43 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 310
พ่อโสธร...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-06-06
ผู้เข้าชม : 543
พ่อแช่มรุ่นแรกปี2473...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-06-06
ผู้เข้าชม : 676
พ่อแดงรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.46 2016-06-08
ผู้เข้าชม : 368
เหรียญพ่อฉุยปี16เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.47 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 461
พระรอดพ่อเปี่ยม...
฿ โชว์พระ
NO.48 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 311
พระชัย...
฿ โชว์พระ
NO.49 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 660
พ่อทวดวัดประสาท...
฿ โชว์พระ
NO.50 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 498
พ่อจง...
฿ โชว์พระ
NO.51 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 485
25ศตวรรษ...
฿ โชว์พระ
NO.52 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 207
หลวงพ่ออบ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2016-06-14
ผู้เข้าชม : 441
ท้ายตลาด...
฿ โชว์พระ
NO.54 2016-06-18
ผู้เข้าชม : 539
พ่อแดงรุ่น2...
฿ โชว์พระ
NO.55 2016-06-18
ผู้เข้าชม : 308
พ่อบุตรรุ่นแรกปี2496...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 246
พระประจำวัน...
฿ โชว์พระ
NO.57 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 641
สมเด็จบางขุนพรหม...
฿ โชว์พระ
NO.58 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 404
กริ่งวัดใหม่บ้านดอน...
฿ โชว์พระ
NO.59 2016-06-21
ผู้เข้าชม : 310
พ่อทอง...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 521
เหรียญพ่อทองสุขรุ่น2เนื้อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 435
ท่านเจ้ามาฐานสูง...
฿ โชว์พระ
NO.62 2016-08-02
ผู้เข้าชม : 358
โสธร80ปีสามกษัตริย์...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 537
กริ่งไพรีพินาศบัวเหลี่ยม...
฿ โชว์พระ
NO.64 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 546
พระชัยไพรีพินาศ...
฿ โทรถาม
NO.65 2016-11-06
ผู้เข้าชม : 143
พระครูบรรพตศีลคุณ ปี 10...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-11-06
ผู้เข้าชม : 328
โสธร 30...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 394
พ่อเปิ่น...
฿ โทรถาม
NO.68 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 258
เม็ดแตงปู่ศุข...
฿ โทรถาม
NO.69 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 280
พ่อเงิน...
฿ โทรถาม
NO.70 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 296
พระกริ่งธนาคารศรีนคร...
฿ โทรถาม
NO.71 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 188
พ่อยิด...
฿ โทรถาม
NO.72 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 188
เหรียญสมเด็จราชชนนี ปี 15...
฿ โทรถาม
NO.73 2016-11-17
ผู้เข้าชม : 320
พ่อโสธร...
฿ โทรถาม
NO.74 2016-11-17
ผู้เข้าชม : 257
พ่อแดง...
฿ โทรถาม
NO.75 2016-11-18
ผู้เข้าชม : 256
มปร....
฿ โทรถาม
NO.76 2016-11-18
ผู้เข้าชม : 176
พ่อคูณ...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 124
พ่อฉิม...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 311
พ่ออ่อนรุ่นแรกปี2469...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 187
พ่อแดงปี13...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 209
หลวงพ่ออุปัชฌาย์(พ่อตึก)...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 219
พระประจำวันศุกร์ ปี 2506...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 169
พ่อออดเนื้อเงิน ปี2519...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 322
พระครูธรรมวินัยอินทร์ ปี 2473...
 
ข้อมูลร้านค้า
จริงใจ ยึดถือคุณธรรม
 
 
การรับประกันสินค้า
- รับประกันแท้ 30 วัน ตามหลักสากล เก๊คืนเงินเต็ม - คืนหัก 20 % (พระต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ) - จองกรุณาวางมัดจำก่อน 20 %
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี -
เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา -
ประเภทบัญชี