Shop ID : 4268
ร้าน : สิงห์ วริตา
โดย : วสันต์ เจียรพันธ์
ที่อยู่ : 11 ซ.นนทบุรี24/2 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 0905711185
ผู้เข้าชม : 24308
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
 
 • สู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นจาก "อายตนะ" ทั้งปวง

  ไร้ซึ่ง รูป , รส , กลิ่น , เสียง และสัมผัสฯ 

   

   

  และนี่คือภพภูมิของ

   

   

  "นักเลงพระปิดตา"

   

 
฿ โทรถาม
NO.1 2015-11-14
ผู้เข้าชม : 1,755
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.2 2015-11-14
ผู้เข้าชม : 3,639
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์เข่าซ้...
฿ โชว์พระ
NO.3 2015-11-15
ผู้เข้าชม : 1,481
พระปิตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.4 2015-11-15
ผู้เข้าชม : 1,930
พระปิดตาหลวงพ่อทา พิมพ์โต๊ะกัง...
฿ โทรถาม
NO.5 2015-11-15
ผู้เข้าชม : 2,088
พระปิตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.6 2015-11-15
ผู้เข้าชม : 3,130
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่...
฿ โชว์พระ
NO.7 2015-11-16
ผู้เข้าชม : 2,148
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.8 2015-11-16
ผู้เข้าชม : 1,946
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.9 2015-11-16
ผู้เข้าชม : 1,754
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.10 2015-11-16
ผู้เข้าชม : 2,418
พระปิดตากะลาแกะ หลวงพ่อน้อย วั...
฿ โชว์พระ
NO.11 2015-11-17
ผู้เข้าชม : 2,418
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวั...
฿ โชว์พระ
NO.12 2015-11-17
ผู้เข้าชม : 1,716
พระปิดตาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน...
฿ โชว์พระ
NO.13 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 2,166
พระปิตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวัล...
฿ โทรถาม
NO.14 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 2,068
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราร...
฿ โทรถาม
NO.15 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 1,729
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2015-11-19
ผู้เข้าชม : 1,012
พระปิดตาหลวงพ่อนิล วัดตึก เนื้...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-11-27
ผู้เข้าชม : 1,498
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.18 2015-12-02
ผู้เข้าชม : 1,806
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.19 2015-12-04
ผู้เข้าชม : 14,269
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเคลือวั...
฿ โทรถาม
NO.20 2015-12-06
ผู้เข้าชม : 1,260
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.21 2015-12-14
ผู้เข้าชม : 3,062
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.22 2015-12-18
ผู้เข้าชม : 4,943
พระปิดตาหลวงปู่เจียม พิมพ์สองม...
฿ โทรถาม
NO.23 2015-12-20
ผู้เข้าชม : 1,393
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.24 2015-12-20
ผู้เข้าชม : 1,357
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2015-12-23
ผู้เข้าชม : 1,526
พระปิดตาไม้โพธิ์แกะ หลวงปู่เอี...
฿ โทรถาม
NO.26 2015-12-30
ผู้เข้าชม : 1,380
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.27 2015-12-30
ผู้เข้าชม : 1,046
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.28 2015-12-31
ผู้เข้าชม : 3,079
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.29 2016-01-01
ผู้เข้าชม : 1,247
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-01-03
ผู้เข้าชม : 1,759
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-01-05
ผู้เข้าชม : 1,949
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์เข่าซ้...
฿ โทรถาม
NO.32 2016-01-09
ผู้เข้าชม : 4,856
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.33 2016-01-18
ผู้เข้าชม : 1,045
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.34 2016-01-18
ผู้เข้าชม : 2,045
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.35 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 1,372
พระปิดตาหลวงปู่รอด วัดโคนอน เน...
฿ โทรถาม
NO.36 2016-02-09
ผู้เข้าชม : 3,469
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.37 2016-02-19
ผู้เข้าชม : 3,859
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.38 2016-04-09
ผู้เข้าชม : 2,171
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-04-14
ผู้เข้าชม : 1,821
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาดเห...
฿ โทรถาม
NO.40 2016-04-20
ผู้เข้าชม : 1,312
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์เข่าซ้...
฿ โทรถาม
NO.41 2016-04-24
ผู้เข้าชม : 2,970
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราร...
฿ โทรถาม
NO.42 2016-04-25
ผู้เข้าชม : 6,061
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์เม็ดบั...
฿ โทรถาม
NO.43 2016-04-27
ผู้เข้าชม : 1,160
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจรเข...
฿ โทรถาม
NO.44 2016-04-28
ผู้เข้าชม : 1,604
พระปิดตาหลวงปู่ภู วัดท่าฬ่อ พิ...
฿ โทรถาม
NO.45 2016-05-01
ผู้เข้าชม : 1,175
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.46 2016-05-13
ผู้เข้าชม : 2,168
พระปิดตาหลวงปู่รอด วัดโคนอน เน...
฿ โทรถาม
NO.47 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 2,775
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พ...
฿ โทรถาม
NO.48 2016-05-17
ผู้เข้าชม : 3,294
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.49 2016-05-21
ผู้เข้าชม : 1,178
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.50 2016-05-22
ผู้เข้าชม : 4,155
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราร...
฿ โทรถาม
NO.51 2016-05-24
ผู้เข้าชม : 1,076
พระปิตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.52 2016-05-25
ผู้เข้าชม : 3,137
เสือหลวงพ่อปาน (สาริกา) วัดบาง...
฿ โทรถาม
NO.53 2016-05-26
ผู้เข้าชม : 3,118
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.54 2016-05-30
ผู้เข้าชม : 1,332
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.55 2016-06-01
ผู้เข้าชม : 1,241
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์เข่าซ้...
฿ โทรถาม
NO.56 2016-06-06
ผู้เข้าชม : 1,673
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-06-07
ผู้เข้าชม : 4,289
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โชว์พระ
NO.58 2016-06-08
ผู้เข้าชม : 1,310
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์เข่าซ้...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-06-09
ผู้เข้าชม : 7,550
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พ...
฿ โทรถาม
NO.60 2016-06-10
ผู้เข้าชม : 918
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-06-11
ผู้เข้าชม : 2,241
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์อกกว้า...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-06-12
ผู้เข้าชม : 2,339
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.63 2016-06-16
ผู้เข้าชม : 1,224
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.64 2016-06-18
ผู้เข้าชม : 931
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โชว์พระ
NO.65 2016-06-19
ผู้เข้าชม : 2,220
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อ...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 1,107
พระปิตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-06-23
ผู้เข้าชม : 1,544
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวั...
฿ โทรถาม
NO.68 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,820
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อ...
฿ โทรถาม
NO.69 2016-07-01
ผู้เข้าชม : 2,212
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-07-07
ผู้เข้าชม : 1,540
สิงห์งาแกะหลวงพ่อเดิม สามขวัญ ...
฿ โทรถาม
NO.71 2016-07-08
ผู้เข้าชม : 894
หลวงพ่อโต วัดเนินฯ ชลบุรี เนื้...
฿ โทรถาม
NO.72 2016-07-10
ผู้เข้าชม : 985
พระปิดตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบ...
฿ โทรถาม
NO.73 2016-07-11
ผู้เข้าชม : 869
ปลัดขิกหลวงปู่อี๋ สัตหีบ พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.74 2016-07-17
ผู้เข้าชม : 1,004
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.75 2016-07-19
ผู้เข้าชม : 2,109
พระกริ่งปิดตาสายวัดสุทัศน์ เนื...
฿ โทรถาม
NO.76 2016-07-21
ผู้เข้าชม : 982
พระปิดตาหลวงพ่อฉ่ำ วัดท้องคุ้ง...
฿ โทรถาม
NO.77 2016-07-23
ผู้เข้าชม : 1,611
พระปิดตาหลวงปู่ศุข เนื้อชินตะก...
฿ โทรถาม
NO.78 2016-07-27
ผู้เข้าชม : 843
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.79 2016-07-30
ผู้เข้าชม : 1,330
พระปิดตาหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบ...
฿ โทรถาม
NO.80 2016-07-31
ผู้เข้าชม : 3,982
พระปิดตาหลวงปู่ศุข พิมพ์พุงป่อ...
฿ โทรถาม
NO.81 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 800
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.82 2016-08-04
ผู้เข้าชม : 797
พระปิดตาหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่...
฿ โทรถาม
NO.83 2016-08-11
ผู้เข้าชม : 1,062
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง พ...
฿ โทรถาม
NO.84 2016-08-15
ผู้เข้าชม : 1,347
พระปิดตาลากซุง หลวงพ่อแก้ว วัด...
฿ โทรถาม
NO.85 2016-08-18
ผู้เข้าชม : 3,192
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ...
฿ โทรถาม
NO.86 2016-09-04
ผู้เข้าชม : 3,378
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคลือวัล...
฿ โทรถาม
NO.87 2016-09-05
ผู้เข้าชม : 1,332
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวราร...
฿ โทรถาม
NO.88 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 1,593
พระปิดตาพระครูทับ วัดอนงค์ พิม...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-04-29
ผู้เข้าชม : 598
พระปิดตาไม้แกะ หลวงปู่รอด วัดโ...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-06-05
ผู้เข้าชม : 369
พระปิดตาหลวงปู่รอด วัดโคนอน เน...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 375
ใบลานบังปืน หลวงพ่อแก้ว วัดพวง...
฿ โชว์พระ
NO.92 2017-07-19
ผู้เข้าชม : 309
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน กร...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-07-19
ผู้เข้าชม : 316
ตะกรุดหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 171
พระนาคปรก พิมพ์ชีโบ ฐาน2ชั้น ก...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 139
พระนาคปรก พิมพ์ชีโบ ฐาน2ชั้น ก...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 122
หลวงปู่ศุข พิมพ์ประภามณฑลฐานตา...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-07-27
ผู้เข้าชม : 137
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน กร...
 
ข้อมูลร้านค้า
ขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมร้านของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ( ID LINE : 0818065612 )
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตามหลักสากลนิยม ไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มตามจำนวนที่เช่าไปครับ
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นายวสันต์ เจียรพันธ์
เลขที่บัญชี 7262548585
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เดอะมอลล์. งามวงศ์วาน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์