Shop ID : 4220
ร้าน : ษานนท์พระเครื่อง
โดย : อมร ปลื้มจิตร
ที่อยู่ : 120/269 ม.6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 089-0714543 (9.00-23.00)
ผู้เข้าชม : 8175
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โทรถาม
NO.1 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 349
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน...
฿ โทรถาม
NO.2 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 318
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน (2) ...
฿ โทรถาม
NO.3 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 489
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 420
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน...
฿ โทรถาม
NO.5 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 897
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน (3)...
฿ โทรถาม
NO.6 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 646
สมเด็จวัดใหม่อมตรส...
฿ โทรถาม
NO.7 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 353
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 306
หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง...
฿ โทรถาม
NO.9 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 424
หลวงปู่ดู่ ...
฿ โทรถาม
NO.10 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 662
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค...
฿ โทรถาม
NO.11 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 562
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค...
฿ โทรถาม
NO.12 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 190
หลวงปู่สุภา...
฿ โทรถาม
NO.13 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 207
หลวงปู่สุภา...
฿ โทรถาม
NO.14 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 211
หลวงปู่สุภา...
฿ โทรถาม
NO.15 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 243
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่...
฿ โทรถาม
NO.16 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 532
หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 273
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.18 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 374
หลวงพ่อบุตร วัดใหม่บางปลากด...
฿ โทรถาม
NO.19 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 382
หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว(1)...
฿ โทรถาม
NO.20 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 272
หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว(2)...
฿ โทรถาม
NO.21 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 290
หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว(3)...
฿ โทรถาม
NO.22 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 331
หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว(4)...
฿ โทรถาม
NO.23 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 265
พระกริ่ง มปร....
฿ โทรถาม
NO.24 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 261
พระกริ่ง มปร....
฿ โทรถาม
NO.25 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 295
หลวงปู่โต๊ะ...
฿ โทรถาม
NO.26 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 328
หลวงปู่โต๊ะ...
฿ โทรถาม
NO.27 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 311
หลวงพ่อเผย...
฿ โทรถาม
NO.28 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 297
หลวงพ่อเผย...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 663
อาจารย์นา วัดบางปิ้ง...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 437
หลวงพ่อยุ้ย วัดเปร็ง...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 304
พลวงพ่อเยอร์ วัดอาษาสงคราม...
฿ โทรถาม
NO.32 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 429
หลวงพ่อคูณ ...
฿ โทรถาม
NO.33 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 396
หลวงพ่อคูณ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 2,121
หลวงปู่ทวด วัดม่วง...
฿ โทรถาม
NO.35 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 389
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.36 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 294
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-03-25
ผู้เข้าชม : 371
หลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม...
฿ โทรถาม
NO.38 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 276
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี...
฿ โทรถาม
NO.39 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 229
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี...
฿ โทรถาม
NO.40 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 212
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี...
฿ โทรถาม
NO.41 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 277
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี...
฿ โทรถาม
NO.42 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 479
อาจารย์นา วัดบางปิ้ง...
฿ โทรถาม
NO.43 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 274
อาจารย์นา วัดบางปิ้ง(2)...
฿ โทรถาม
NO.44 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 225
อาจารย์นา วัดบางปิ้ง(3)...
฿ โทรถาม
NO.45 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 211
อาจารย์นา วัดบางปิ้ง(4)...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 302
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 605
หลวงพ่อเต๋ คงทอง...
฿ โทรถาม
NO.48 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 278
หลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม...
฿ โทรถาม
NO.49 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 220
หลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม...
฿ โทรถาม
NO.50 2016-04-11
ผู้เข้าชม : 378
หลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม...
฿ โทรถาม
NO.51 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 197
พระมหาสุรศักดิ์...
฿ โทรถาม
NO.52 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 178
พระมหาสุรศักดิ์...
฿ โทรถาม
NO.53 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 168
พระมหาสุรศักดิ์...
฿ โทรถาม
NO.54 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 225
พระมหาสุรศักดิ์...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 284
หลวงพ่อเต๋ คงทอง...
฿ โทรถาม
NO.56 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 528
หลวงพ่อโสธร...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 478
หลวงพ่อโสธร...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 226
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 320
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 1,788
สิงห์หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก...
฿ โทรถาม
NO.61 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 334
หลวงพ่อเต๋ คงทอง...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 291
หลวงพ่อเต๋ คงทอง...
฿ โทรถาม
NO.63 2016-06-17
ผู้เข้าชม : 335
หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้...
฿ โทรถาม
NO.64 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 323
เต่าสุขใจ หลวงปู่หลิว...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 226
เต่าสุขใจ หลวงปู่หลิว(2)...
฿ โทรถาม
NO.66 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 255
เต่าสุขใจ หลวงปู่หลิว(3)...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 303
เต่าสุขใจ หลวงปู่หลิว(4)...
฿ โทรถาม
NO.68 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 301
เต่าสุขใจ หลวงปู่หลิว(5)...
฿ โทรถาม
NO.69 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 322
เต่าสุขใจ หลวงปู่หลิว(6)...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 1,008
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.71 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 310
หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ...
฿ โทรถาม
NO.72 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 238
หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ...
฿ โชว์พระ
NO.73 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 794
หลวงพ่อโสธร...
฿ โทรถาม
NO.74 2016-10-10
ผู้เข้าชม : 1,355
หลวงพ่อกวย...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-02-09
ผู้เข้าชม : 117
หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-02-09
ผู้เข้าชม : 98
หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-02-09
ผู้เข้าชม : 259
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-02-09
ผู้เข้าชม : 261
หลวงปู่เย่อ วัดอาษาสงคราม...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2017-02-10
ผู้เข้าชม : 198
สมเด็จวัดไร่ขิง...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-02-10
ผู้เข้าชม : 148
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-02-10
ผู้เข้าชม : 171
หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-02-10
ผู้เข้าชม : 112
หลวงพ่อโอด วัดจันเสน...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-02-23
ผู้เข้าชม : 156
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-02-23
ผู้เข้าชม : 167
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-02-23
ผู้เข้าชม : 140
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม...
 
ข้อมูลร้านค้า
รับเช่า และให้เช่าพระทั่วไป โดยเฉพาะสาย จ.สมุทรปราการ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตามหลักสากล
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี อมร ปลื้มจิตร
เลขที่บัญชี 1702255445
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ปู่เจ้าสมิงพราย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์