Shop ID : 3599
ร้าน : โจ ท่ามะกา
โดย : ภาณุพงศ์ เสรีวัฒน์
ที่อยู่ : 47/47 ม.3 ต.ท่ามะกาอ.ท่ามะกากาญจนบุรี
โทร : 084-6487052
ผู้เข้าชม : 40101
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
 
  • โจ ท่ามะกา

    รับเช่า - ให้เช่า พระหลักยอดนิยมตามหลักสากลนิยม

    โดยเฉพาะหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เป็นพิเศษ

    ยินดีรับใช้ด้วยความเป็นกันเองครับ

    โทร 084 - 6487052

 
฿ โชว์พระ
NO.1 2014-01-21
ผู้เข้าชม : 1,809
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.2 2014-01-22
ผู้เข้าชม : 5,374
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.3 2014-01-22
ผู้เข้าชม : 3,793
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2014-03-04
ผู้เข้าชม : 1,406
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.5 2014-03-14
ผู้เข้าชม : 1,763
หลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่สมาธิขัดเ...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2014-03-22
ผู้เข้าชม : 3,703
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2014-03-29
ผู้เข้าชม : 1,433
หลวงพ่อปาน...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2014-04-22
ผู้เข้าชม : 1,440
หลวงพ่อปาน ...
฿ โชว์พระ
NO.9 2014-06-22
ผู้เข้าชม : 4,852
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2014-08-04
ผู้เข้าชม : 1,162
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2014-08-19
ผู้เข้าชม : 1,222
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2014-08-19
ผู้เข้าชม : 1,395
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2014-09-15
ผู้เข้าชม : 1,023
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2014-10-03
ผู้เข้าชม : 1,341
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2014-10-03
ผู้เข้าชม : 1,194
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2014-10-03
ผู้เข้าชม : 926
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2014-10-24
ผู้เข้าชม : 1,061
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2014-12-25
ผู้เข้าชม : 827
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-01-12
ผู้เข้าชม : 690
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2015-01-26
ผู้เข้าชม : 1,043
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-01-26
ผู้เข้าชม : 1,099
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-02-03
ผู้เข้าชม : 1,219
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-04-02
ผู้เข้าชม : 780
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.24 2015-04-02
ผู้เข้าชม : 1,272
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-04-20
ผู้เข้าชม : 1,219
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.26 2015-04-22
ผู้เข้าชม : 1,408
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 691
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-05-25
ผู้เข้าชม : 622
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 936
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 936
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-07-06
ผู้เข้าชม : 959
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-07-07
ผู้เข้าชม : 1,080
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-08-06
ผู้เข้าชม : 895
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2015-08-19
ผู้เข้าชม : 647
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2015-08-19
ผู้เข้าชม : 593
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2015-08-19
ผู้เข้าชม : 633
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.37 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 833
หลวงพ่อปาน นกสมาธิบัวเม็ด...
฿ โชว์พระ
NO.38 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,119
หลวงพ่อปานหนุมานหาว...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2015-09-28
ผู้เข้าชม : 625
หลวงพ่อปาน เม่นเล็ก...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2015-09-30
ผู้เข้าชม : 1,325
หลวงพ่อปานหนุมานหาว...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2015-10-01
ผู้เข้าชม : 902
หลวงพ่อปาน เม่นกลับหัว...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2015-10-05
ผู้เข้าชม : 770
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนกฐาน3ชั้น...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2015-10-06
ผู้เข้าชม : 743
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนกสายบัว...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2015-10-14
ผู้เข้าชม : 806
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑเล็ก...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 677
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.46 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 1,116
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2015-11-18
ผู้เข้าชม : 926
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โทรถาม
NO.48 2016-01-04
ผู้เข้าชม : 2,514
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.49 2016-01-12
ผู้เข้าชม : 795
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-01-12
ผู้เข้าชม : 592
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-01-14
ผู้เข้าชม : 736
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมาน A...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 613
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 631
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 505
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-01-23
ผู้เข้าชม : 653
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-02-18
ผู้เข้าชม : 471
พระหลวงพ่อปาน...
฿ โชว์พระ
NO.57 2016-02-18
ผู้เข้าชม : 629
พระหลวงพ่อปาน...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-02-18
ผู้เข้าชม : 553
พระหลวงพ่อปาน...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-03-05
ผู้เข้าชม : 618
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-03-11
ผู้เข้าชม : 938
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 1,052
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-03-25
ผู้เข้าชม : 688
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-04-03
ผู้เข้าชม : 1,007
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่หางสี่เ...
฿ โชว์พระ
NO.64 2016-04-15
ผู้เข้าชม : 1,253
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 1,291
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑผีเสื้...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-05-30
ผู้เข้าชม : 1,185
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ โทรถาม
NO.67 2016-06-27
ผู้เข้าชม : 840
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงเม่นบัวโค้...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 1,246
พระหลวงพ่อปาน...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 800
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนกยันต์แถว...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-07-08
ผู้เข้าชม : 676
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑใหญ่...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2016-07-13
ผู้เข้าชม : 983
พระหลวงพ่อปาน...
฿ โชว์พระ
NO.72 2016-07-17
ผู้เข้าชม : 996
พระหลวงพ่อปาน...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-08-24
ผู้เข้าชม : 413
หลวงพ่อปาน...
฿ โชว์พระ
NO.74 2016-09-04
ผู้เข้าชม : 1,424
พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานหา...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-09-10
ผู้เข้าชม : 542
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนกมารวิชัย...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2016-10-20
ผู้เข้าชม : 561
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานแบกแ...
฿ โชว์พระ
NO.77 2016-10-20
ผู้เข้าชม : 1,356
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่...
฿ ขายแล้ว
NO.78 2016-10-26
ผู้เข้าชม : 573
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่ฟ้า เนื...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2016-11-07
ผู้เข้าชม : 340
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงปลาจีน...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 444
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑ...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2016-11-15
ผู้เข้าชม : 285
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑอุบน...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2016-11-15
ผู้เข้าชม : 368
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2016-12-23
ผู้เข้าชม : 370
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนกสายบัว...
฿ โทรถาม
NO.84 2016-12-31
ผู้เข้าชม : 1,067
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-01-14
ผู้เข้าชม : 414
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงปลากัด...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-01-17
ผู้เข้าชม : 381
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงนกบัวเม็ด...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-01-18
ผู้เข้าชม : 544
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่หาง3เส้...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-01-30
ผู้เข้าชม : 236
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานหาว...
฿ โชว์พระ
NO.89 2017-02-03
ผู้เข้าชม : 360
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-02-06
ผู้เข้าชม : 393
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่หาง5เส้...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-02-23
ผู้เข้าชม : 298
หลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่ ...
 
ข้อมูลร้านค้า
เช่าและให้เช่าพระหลักยอดนิยมโดยเฉพาะหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 
 
การรับประกันสินค้า
แท้ตามหลักสากลนิยมเก๊คืนเงินทันที
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี