Shop ID : 3710
ร้าน : พระนเรศ
โดย : Jirayaporn Intasoiy
ที่อยู่ : LINE :pranares9
โทร : 092-5299924
ผู้เข้าชม : 39084
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 5,456
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,018
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปั้มซ...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,347
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,672
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์พ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,863
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพิ...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 3,363
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.7 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,601
รูปหล่อ หลวงพ่อทวด วัดดีหลวง ร...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,349
รูปหล่อ โบราณ พ่อท่านคล้าย วัด...
฿ โชว์พระ
NO.9 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,026
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุด พิมพ์เล...
฿ โชว์พระ
NO.10 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 575
รูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.11 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 707
พระรูปเหมือนปั้ม พ่อท่านคล้าย ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 594
รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิม...
฿ โชว์พระ
NO.13 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 645
เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.14 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 782
เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นสร้างสะ...
฿ โชว์พระ
NO.15 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 674
เหรียญหลวงปู่ทิม รุ่นอรหันต์ บ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 845
เหรียญอาจารย์ปาน ปาลธฺมโม รุ่น...
฿ โชว์พระ
NO.17 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 798
เหรียญพ่อท่านเอื้อม รุ่นแรก วั...
฿ โชว์พระ
NO.18 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 886
เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นสร้างสะ...
฿ โชว์พระ
NO.19 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 893
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ๋ เ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,092
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปั้มซ...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,226
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,161
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,131
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 741
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด หล่อโ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,603
พระประธาน พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 867
พระประธาน พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,601
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 908
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 775
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 835
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 2,626
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.32 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,352
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,065
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 834
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,095
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,932
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 597
พระหลวงพ่อทวด บัวรอบ รุ่นชัยมง...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 729
รูปหล่อหลวงพ่อเอื้อม กตปุญโญ ร...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 466
รูปหล่อหลวงพ่อเริ่ม รุ่นแรก วั...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 795
รูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 460
รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นแรก วัดด...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 866
รูปหล่อหลวงพ่อท้วม รุ่นแรก วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 656
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 675
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 517
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 538
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 423
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 638
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 4,206
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-01-31
ผู้เข้าชม : 2,295
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-01-31
ผู้เข้าชม : 565
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-02-15
ผู้เข้าชม : 666
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-02-15
ผู้เข้าชม : 630
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 822
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 841
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 960
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 1,874
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 713
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 1,119
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 777
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 1,081
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.62 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 928
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 3,124
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 528
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.65 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 526
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.66 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 990
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,228
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.68 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,032
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.69 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,069
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,054
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 669
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.72 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,420
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.73 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,300
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.74 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,024
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นแ...
฿ โชว์พระ
NO.75 2016-06-27
ผู้เข้าชม : 710
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.76 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 590
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่านรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.77 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 641
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นมหา...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 903
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.79 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 865
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โทรถาม
NO.80 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 1,006
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.81 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 712
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.82 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 581
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.83 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 648
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.84 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 771
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-03-01
ผู้เข้าชม : 632
เหรียญเสมา หลวงพ่อทวด รุ่น3 บล...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-06-01
ผู้เข้าชม : 265
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.87 2017-09-04
ผู้เข้าชม : 245
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-09-08
ผู้เข้าชม : 182
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด อาจาร...
฿ โชว์พระ
NO.89 2017-09-14
ผู้เข้าชม : 224
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ่ เ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้เชาบูชา จัดหา พระหลวงพ่อทวด พระยอดนิยม พระเครื่อง และวัตถุมงคล
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันตามหลักสากลนิยม เงื่อนไขตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ภายใน20วัน กรณี 1.คืนหัก 25% 2.เปลี่ยนหัก 20% ของราคาปัจจุบันและพระต้องอยู่ในสภาพเดิม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี Jirayaporn Intasoiy
เลขที่บัญชี 3172549798
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา -
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์