Shop ID : 3710
ร้าน : พระนเรศ
โดย : Jirayaporn Intasoiy
ที่อยู่ : LINE :pranares9
โทร : 092-5299924
ผู้เข้าชม : 41907
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 6,688
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,151
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปั้มซ...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,556
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,840
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์พ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,195
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นพิ...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 4,864
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.7 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,853
รูปหล่อ หลวงพ่อทวด วัดดีหลวง ร...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,551
รูปหล่อ โบราณ พ่อท่านคล้าย วัด...
฿ โชว์พระ
NO.9 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,245
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุด พิมพ์เล...
฿ โชว์พระ
NO.10 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 636
รูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.11 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 779
พระรูปเหมือนปั้ม พ่อท่านคล้าย ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 665
รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิม...
฿ โชว์พระ
NO.13 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 691
เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.14 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 845
เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นสร้างสะ...
฿ โชว์พระ
NO.15 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 773
เหรียญหลวงปู่ทิม รุ่นอรหันต์ บ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 932
เหรียญอาจารย์ปาน ปาลธฺมโม รุ่น...
฿ โชว์พระ
NO.17 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 893
เหรียญพ่อท่านเอื้อม รุ่นแรก วั...
฿ โชว์พระ
NO.18 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 944
เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นสร้างสะ...
฿ โชว์พระ
NO.19 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,018
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ๋ เ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,186
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปั้มซ...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,363
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,414
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,275
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 943
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด หล่อโ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,919
พระประธาน พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 948
พระประธาน พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,961
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,062
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 837
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 894
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 3,319
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.32 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,744
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,253
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 967
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,303
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 2,399
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 647
พระหลวงพ่อทวด บัวรอบ รุ่นชัยมง...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 794
รูปหล่อหลวงพ่อเอื้อม กตปุญโญ ร...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 520
รูปหล่อหลวงพ่อเริ่ม รุ่นแรก วั...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 876
รูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 525
รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นแรก วัดด...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 963
รูปหล่อหลวงพ่อท้วม รุ่นแรก วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 749
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 748
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 601
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 590
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 467
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 693
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 5,364
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-01-31
ผู้เข้าชม : 2,872
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-01-31
ผู้เข้าชม : 644
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-02-15
ผู้เข้าชม : 754
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-02-15
ผู้เข้าชม : 683
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 932
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 914
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 1,074
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 2,107
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 769
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 1,242
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 844
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 1,201
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.62 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 1,045
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 3,749
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.64 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 618
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.65 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 626
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.66 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 1,069
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,461
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.68 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,167
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.69 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,255
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,342
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 759
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.72 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,627
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.73 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,583
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.74 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,139
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นแ...
฿ โชว์พระ
NO.75 2016-06-27
ผู้เข้าชม : 793
ระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.76 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 665
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.77 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 711
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นมหา...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 1,001
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.79 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 991
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โทรถาม
NO.80 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 1,191
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.81 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 798
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.82 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 635
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.83 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 724
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.84 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 869
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.85 2017-03-01
ผู้เข้าชม : 792
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.86 2017-06-01
ผู้เข้าชม : 335
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.87 2017-09-04
ผู้เข้าชม : 447
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.88 2017-10-24
ผู้เข้าชม : 389
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-10-25
ผู้เข้าชม : 366
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-10-25
ผู้เข้าชม : 475
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-10-28
ผู้เข้าชม : 195
พระสมเด็จ หลวงปู่ภู พิมพ์สามชั...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-10-28
ผู้เข้าชม : 220
พระสมเด็จหลวงปู่ทิม พิมพ์หลังย...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-11-16
ผู้เข้าชม : 342
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-11-22
ผู้เข้าชม : 100
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป พิ...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-11-22
ผู้เข้าชม : 104
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป พิ...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-11-22
ผู้เข้าชม : 118
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ป...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้เชาบูชา จัดหา พระหลวงพ่อทวด พระยอดนิยม พระเครื่อง และวัตถุมงคล
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันตามหลักสากลนิยม เงื่อนไขตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ภายใน20วัน กรณี 1.คืนหัก 25% 2.เปลี่ยนหัก 20% ของราคาปัจจุบันและพระต้องอยู่ในสภาพเดิม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี Jirayaporn Intasoiy
เลขที่บัญชี 3172549798
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา -
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์