Shop ID : 3710
ร้าน : พระนเรศ
โดย : Jirayaporn Intasoiy
ที่อยู่ : LINE ID1 :0971696956 LINE ID2 :pranares9
โทร : 0970655590
ผู้เข้าชม : 37021
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 4,731
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 938
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปั้มซ...
฿ โชว์พระ
NO.3 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,255
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.4 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,521
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์พ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,574
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.6 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,488
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.7 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,334
รูปหล่อ หลวงพ่อทวด วัดดีหลวง ร...
฿ โชว์พระ
NO.8 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,128
รูปหล่อ โบราณ พ่อท่านคล้าย วัด...
฿ โชว์พระ
NO.9 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 852
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุด พิมพ์เล...
฿ โชว์พระ
NO.10 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 531
รูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.11 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 664
พระรูปเหมือนปั้ม พ่อท่านคล้าย ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 557
รูปหล่อหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พิม...
฿ โชว์พระ
NO.13 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 598
เหรียญอาจารย์นำ วัดดอนศาลา รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.14 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 735
เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นสร้างสะ...
฿ โชว์พระ
NO.15 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 611
เหรียญหลวงปู่ทิม รุ่นอรหันต์ บ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 749
เหรียญอาจารย์ปาน ปาลธฺมโม รุ่น...
฿ โชว์พระ
NO.17 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 709
เหรียญพ่อท่านเอื้อม รุ่นแรก วั...
฿ โชว์พระ
NO.18 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 841
เหรียญพ่อท่านคล้าย รุ่นสร้างสะ...
฿ โชว์พระ
NO.19 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 769
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีดใหญ๋ เ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,006
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด ปั้มซ...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,142
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,070
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 1,059
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด A ปี...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 636
พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด หล่อโ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,092
พระประธาน พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 803
พระประธาน พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 2,137
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 803
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 692
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-01-24
ผู้เข้าชม : 779
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 2,059
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.32 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,142
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 951
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 750
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 958
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 1,614
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 517
พระหลวงพ่อทวด บัวรอบ รุ่นชัยมง...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 657
รูปหล่อหลวงพ่อเอื้อม กตปุญโญ ร...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 413
รูปหล่อหลวงพ่อเริ่ม รุ่นแรก วั...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-01-25
ผู้เข้าชม : 732
รูปหล่อโบราณพ่อท่านคล้าย พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 426
รูปหล่อหลวงพ่อทวด รุ่นแรก วัดด...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 728
รูปหล่อหลวงพ่อท้วม รุ่นแรก วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 601
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 602
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-01-27
ผู้เข้าชม : 452
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 478
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 371
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 590
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 3,138
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-01-31
ผู้เข้าชม : 1,956
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-01-31
ผู้เข้าชม : 528
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-02-15
ผู้เข้าชม : 610
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-02-15
ผู้เข้าชม : 580
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 773
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 772
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 817
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-03-02
ผู้เข้าชม : 1,650
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 652
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 989
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 716
หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ ...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 945
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โทรถาม
NO.62 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 825
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-03-14
ผู้เข้าชม : 2,407
พระหลวงพ่อทวด รุ่นสร้างมณฑป ปี...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 472
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-03-21
ผู้เข้าชม : 446
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่น 80...
฿ โชว์พระ
NO.66 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 931
COMING SOON...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,036
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.68 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 932
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.69 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 904
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 881
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 594
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.72 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,257
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.73 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,056
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โชว์พระ
NO.74 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 889
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นแ...
฿ โชว์พระ
NO.75 2016-06-27
ผู้เข้าชม : 645
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.76 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 510
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่านรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.77 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 568
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน รุ่นมหา...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 819
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.79 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 694
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่น พ...
฿ โทรถาม
NO.80 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 800
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.81 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 622
พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแร...
฿ โชว์พระ
NO.82 2016-06-28
ผู้เข้าชม : 531
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.83 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 574
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ให...
฿ โชว์พระ
NO.84 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 660
พระหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน พิมพ์ใ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-03-01
ผู้เข้าชม : 494
เหรียญเสมา หลวงพ่อทวด รุ่น3 บล...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-06-01
ผู้เข้าชม : 187
พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ พิมพ์ใหญ่...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้เชาบูชา จัดหา พระหลวงพ่อทวด พระยอดนิยม พระเครื่อง และวัตถุมงคล
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันตามหลักสากลนิยม เงื่อนไขตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ภายใน20วัน กรณี 1.คืนหัก 25% 2.เปลี่ยนหัก 20% ของราคาปัจจุบันและพระต้องอยู่ในสภาพเดิม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี Jirayaporn Intasoiy
เลขที่บัญชี 3172549798
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา -
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์