Shop ID : 3466
ร้าน : พรหลวงพ่อโหน่ง
โดย : ปริญญา ฉันทดิลก
ที่อยู่ : บ้านหัวถนน ตลาดบางลี่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทร : 083 972 5555
ผู้เข้าชม : 43668
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 1,541
พระพุทธประทานพร ...
฿ โชว์พระ
NO.2 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 3,392
พุทธสมาธิ หรือ พุทธตรัสรู้ แช...
฿ โชว์พระ
NO.3 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 1,552
พุทธลีลา เนื้อจัด อ่อนช้อยงด...
฿ โชว์พระ
NO.4 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 1,121
พุทธสมาธิ หรือ พุทธตรัสรู้ องค...
฿ โชว์พระ
NO.5 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 1,189
พุทธห้ามพญาธิ ...
฿ โชว์พระ
NO.6 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 2,336
พุทธประทาน ซุ้มธรรมมาส ปางมารว...
฿ โชว์พระ
NO.7 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 1,064
พระพุทธประทานพร...
฿ โชว์พระ
NO.8 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 9,513
หลวงพ่อโหน่ง ซุ้มกอปีกเกินตัดช...
฿ โชว์พระ
NO.9 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 5,883
ซุ้มกอเศียรโต & หน้าค่ายพิมพ์โ...
฿ โชว์พระ
NO.10 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 6,449
พิมพ์ ซุ้มกอเศียรโต จารลี...
฿ โชว์พระ
NO.11 2013-09-19
ผู้เข้าชม : 4,318
หลวงพ่อโหน่ง พิมพ์ซุ้มกอเล็กยื...
฿ โชว์พระ
NO.12 2013-09-29
ผู้เข้าชม : 3,198
ซุ้มกอเล็ก พิมพ์ต้อ...
฿ โชว์พระ
NO.13 2013-09-29
ผู้เข้าชม : 1,557
ล็็อคเก็ต หลวงพ่อโหน่ง...
฿ โชว์พระ
NO.14 2014-03-06
ผู้เข้าชม : 1,003
พระบูชาหลวงพ่อเพชร ออกวัดโรงช้...
฿ โชว์พระ
NO.15 2014-04-03
ผู้เข้าชม : 1,203
พระบูชาพลังแผ่นดิน ภปร 2508 ว...
฿ โชว์พระ
NO.16 2014-10-06
ผู้เข้าชม : 1,064
ท้าวเวสสุวัณ เจ้าคุณศรี (สนธิ์...
฿ โชว์พระ
NO.17 2014-12-19
ผู้เข้าชม : 1,077
พระพุทธรูปปางประทานพร พุทธมณฑล...
฿ โชว์พระ
NO.18 2014-12-19
ผู้เข้าชม : 1,283
พระพุทธลีลา ประทานพรพุทธมณฑล ...
฿ โชว์พระ
NO.19 2014-12-19
ผู้เข้าชม : 777
พระพุทธลีลา ประทานพรพุทธมณฑล ๒...
฿ โชว์พระ
NO.20 2014-12-20
ผู้เข้าชม : 572
พ.ศ. ๒๕๑๖ พิธีมหาพุทธาภิเษก เส...
฿ โชว์พระ
NO.21 2014-12-20
ผู้เข้าชม : 776
พระสีวลี หลวงพ่อแฉ่ง ๒๔๙๙...
฿ โชว์พระ
NO.22 2014-12-21
ผู้เข้าชม : 785
พระพุทธเยาวรศักดิ์มงคลมหามุนี ...
฿ โชว์พระ
NO.23 2014-12-27
ผู้เข้าชม : 603
พระพุทธมงคลจักรพรรดิ์ วัดสามป...
฿ โชว์พระ
NO.24 2015-01-13
ผู้เข้าชม : 734
พระพลังแผ่นดิน ภปร ๒๕๐๘ วัดบวร...
฿ โชว์พระ
NO.25 2015-01-29
ผู้เข้าชม : 817
พระพุทธชินราช พระมาลาเบี่ยง พ....
฿ โชว์พระ
NO.26 2015-03-03
ผู้เข้าชม : 520
หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ ปี พ.ศ ๒...
฿ โชว์พระ
NO.27 2015-05-20
ผู้เข้าชม : 713
พระพุทธชินราช วัดใหญ่ พิษณุโลก...
฿ โชว์พระ
NO.28 2015-05-29
ผู้เข้าชม : 598
พระพุทธสิหิงค์ วัดพระธาตุดอยสุ...
฿ โชว์พระ
NO.29 2015-06-07
ผู้เข้าชม : 660
หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร ...
฿ โชว์พระ
NO.30 2015-07-11
ผู้เข้าชม : 648
พระพุทธชินราชวัดเบญจมบพิตร รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.31 2015-09-10
ผู้เข้าชม : 571
หลวงพ่อเพชร...
฿ โชว์พระ
NO.32 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 640
พระพุทธลีลา ประทานพรพุทธมณฑล ๒...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-04-01
ผู้เข้าชม : 436
หลวงพ่อโต วัดอินทรมหาวิหาร...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-04-01
ผู้เข้าชม : 502
พระพุทธลีลา ประทานพรพุทธมณฑล ๒...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-04-01
ผู้เข้าชม : 351
พระฉลอง ๗๒ ปี รพ.ศีริราช...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-04-28
ผู้เข้าชม : 414
พระพุทธชินราช พิธีเสาร์ ๕ ปี ๑...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-07-01
ผู้เข้าชม : 616
พระพุทธชินราช ภปร กองทัพภาคที่...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-09-16
ผู้เข้าชม : 295
พระพุทธภูมิประทานพร พระปฐมเจดี...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-09-25
ผู้เข้าชม : 350
พระพุทธชินราช วัดใหญ่ พิธีเสาร...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-10-05
ผู้เข้าชม : 417
พระพุทธชินราช พิธีจักรพรรดิ์พุ...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 352
พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 372
พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร....
฿ โชว์พระ
NO.43 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 402
พระบรมรูปทรงผนวช (๑) พลังแผ่นด...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-12-20
ผู้เข้าชม : 360
พระบรมรูปทรงผนวช หมายเลข ๑๑๑๑ ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2017-01-10
ผู้เข้าชม : 227
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินท...
฿ โชว์พระ
NO.46 2017-01-10
ผู้เข้าชม : 187
พระพุทธรูป ฉลองศิริราช ๘๔ ปี พ...
฿ โชว์พระ
NO.47 2017-01-10
ผู้เข้าชม : 214
พระพุทธชินราชจำลอง วัดนางพญา พ...
฿ โชว์พระ
NO.48 2017-01-18
ผู้เข้าชม : 229
สมเด็จนางพญา วัดนางพญา ปี พ.ศ....
฿ โชว์พระ
NO.49 2017-01-28
ผู้เข้าชม : 203
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินท...
฿ โชว์พระ
NO.50 2017-03-10
ผู้เข้าชม : 350
พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ...
฿ โชว์พระ
NO.51 2017-04-26
ผู้เข้าชม : 229
พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ...
฿ โชว์พระ
NO.52 2017-06-02
ผู้เข้าชม : 229
พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวรวิ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2017-06-02
ผู้เข้าชม : 225
พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวรวิหา...
฿ โชว์พระ
NO.54 2017-06-02
ผู้เข้าชม : 199
พระศรีศากยะทศพลญาณ พระประธานพุ...
฿ โชว์พระ
NO.55 2017-06-04
ผู้เข้าชม : 209
พระประธานยิ้มรับฟ้า อนุสรณ์ ๑๐...
฿ โชว์พระ
NO.56 2017-06-04
ผู้เข้าชม : 216
พระอมราวดี "นพฤทธิ์" วัดดอนศาล...
 
ข้อมูลร้านค้า
ร้บบูชา พระเครื่อง และพระบูชา หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน อำเภอ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี
 
 
การรับประกันสินค้า
หากพบว่าพระของทางร้านไม่แท้ จากการพิจารณา และยอมรับ ตามหลักสากล ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี prinya chanttadilok
เลขที่บัญชี 9060056679
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา เดอร์ คริสตัล
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์