Shop ID : 4241
ร้าน : พงษ์โพทะเล
โดย : สมพงษ์ เขียวขำ
ที่อยู่ : 293/6 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 id Line = 0884618539 facebook=พงษ์โพทะเล
โทร : 0931305272
ผู้เข้าชม : 35940
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 1,770
รูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงินปี15พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 2,399
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 2,786
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 4,073
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 1,939
ห้าพระองค์หลวงพ่อเงินกรุวัดบาง...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-09-28
ผู้เข้าชม : 3,174
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-09-29
ผู้เข้าชม : 4,711
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-09-30
ผู้เข้าชม : 3,838
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-10-01
ผู้เข้าชม : 1,718
พญาเต่าหลวงพ่อเงิน ...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-10-09
ผู้เข้าชม : 3,124
พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงิน ก...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 1,904
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางค...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-10-26
ผู้เข้าชม : 1,817
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-10-28
ผู้เข้าชม : 1,348
รูปหล่อหลวงพ่อเงินปี15พิมพ์มือ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 1,622
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางค...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-12-03
ผู้เข้าชม : 1,515
จอบใหญ่ห้วยเขนพร้อมใช้...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-12-24
ผู้เข้าชม : 3,571
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-12-30
ผู้เข้าชม : 1,666
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่ม สร้า...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2016-01-15
ผู้เข้าชม : 1,492
พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้า...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2016-01-17
ผู้เข้าชม : 1,707
พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้า...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 2,037
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2016-02-19
ผู้เข้าชม : 2,258
รูหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิม...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2016-02-22
ผู้เข้าชม : 1,580
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน. หลวงพ่อชุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 1,950
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 2,117
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2016-03-13
ผู้เข้าชม : 1,394
เต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2016-03-27
ผู้เข้าชม : 1,098
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดิน. พิมพ์ส...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2016-04-07
ผู้เข้าชม : 1,486
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 2,327
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อาจารย์แจ๊ะ...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 1,783
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2016-05-08
ผู้เข้าชม : 2,706
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 2,013
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน พ...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 1,469
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์สมเ...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 2,319
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดิน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-05-29
ผู้เข้าชม : 1,633
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-06-12
ผู้เข้าชม : 1,321
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,414
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-06-30
ผู้เข้าชม : 1,970
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มส...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-07-13
ผู้เข้าชม : 1,381
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-07-25
ผู้เข้าชม : 3,122
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มส...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 4,273
จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 1,987
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 2,407
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 591
พระหลวงพ่อเงินพิมพ์พระเจ้าห้าพ...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-09-04
ผู้เข้าชม : 2,112
รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาวั...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-09-10
ผู้เข้าชม : 2,146
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 4,181
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-09-23
ผู้เข้าชม : 1,524
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-10-07
ผู้เข้าชม : 2,484
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-10-18
ผู้เข้าชม : 1,979
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-10-18
ผู้เข้าชม : 1,461
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-10-27
ผู้เข้าชม : 1,659
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 1,468
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 1,407
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-11-04
ผู้เข้าชม : 1,232
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.55 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 4,141
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 776
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 1,250
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 931
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-12-05
ผู้เข้าชม : 1,164
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพร...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-12-15
ผู้เข้าชม : 1,179
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 1,185
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-12-19
ผู้เข้าชม : 906
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 1,058
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-12-25
ผู้เข้าชม : 2,815
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 1,080
เต่าหลวงพ่อเงินพร้อมใช้...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-01-09
ผู้เข้าชม : 1,330
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 1,555
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2017-02-11
ผู้เข้าชม : 1,193
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 1,029
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-03-28
ผู้เข้าชม : 637
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-04-04
ผู้เข้าชม : 701
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2017-05-10
ผู้เข้าชม : 723
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-05-14
ผู้เข้าชม : 728
รูปหล่อลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มสร...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2017-05-25
ผู้เข้าชม : 832
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ 25000
NO.75 2017-06-02
ผู้เข้าชม : 591
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์ข้า...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2017-06-12
ผู้เข้าชม : 757
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊ะส...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-06-12
ผู้เข้าชม : 1,021
จอบเล็หลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.78 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 785
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 1,160
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 738
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ 45000
NO.81 2017-07-25
ผู้เข้าชม : 1,177
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 669
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 1,344
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 1,028
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ 22000
NO.85 2017-08-10
ผู้เข้าชม : 489
พระหลวงพ่อเงินพิมพ์สมเด็จข้างอ...
฿ 28000
NO.86 2017-08-14
ผู้เข้าชม : 1,254
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-08-22
ผู้เข้าชม : 351
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี15...
฿ 45000
NO.88 2017-08-30
ผู้เข้าชม : 311
เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปี2515...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-09-12
ผู้เข้าชม : 452
จอบใหญ่หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-09-13
ผู้เข้าชม : 311
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหล...
฿ ขายแล้ว
NO.91 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 247
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี2515วัดบาง...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 422
รูปหล่อหลวงพ่อเงินปี15พิมพ์คอเ...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 258
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์ลีล...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 708
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-09-30
ผู้เข้าชม : 868
จอบหลวงพ่อเงินพิมพ์แข้งติด...
฿ 55000
NO.96 2017-10-02
ผู้เข้าชม : 616
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.97 2017-10-05
ผู้เข้าชม : 208
ชินราช ดินโดจีน...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-10-14
ผู้เข้าชม : 354
จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ 28000
NO.99 2017-10-17
ผู้เข้าชม : 185
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ค้าขายด้วยความจริงใจ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตลอดชีพ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับพระ หากเก๊ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี สมพงษ์ เขียวขำ
เลขที่บัญชี 1872415870
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ชุมแสง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์