Shop ID : 4241
ร้าน : พงษ์โพทะเล
โดย : สมพงษ์ เขียวขำ
ที่อยู่ : 293/6 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 id Line = 0884618539 facebook=พงษ์โพทะเล
โทร : 0931305272
ผู้เข้าชม : 37799
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 1,811
รูปหล่อปั้มหลวงพ่อเงินปี15พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 2,503
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 2,863
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-09-24
ผู้เข้าชม : 4,195
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-09-28
ผู้เข้าชม : 3,261
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-09-29
ผู้เข้าชม : 4,852
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-09-30
ผู้เข้าชม : 3,985
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-10-01
ผู้เข้าชม : 1,777
พญาเต่าหลวงพ่อเงิน ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-10-09
ผู้เข้าชม : 3,204
พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงิน ก...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-10-18
ผู้เข้าชม : 1,967
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางค...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-10-26
ผู้เข้าชม : 1,871
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-10-28
ผู้เข้าชม : 1,392
รูปหล่อหลวงพ่อเงินปี15พิมพ์มือ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 1,696
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางค...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-12-03
ผู้เข้าชม : 1,557
จอบใหญ่ห้วยเขนพร้อมใช้...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-12-24
ผู้เข้าชม : 3,668
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-12-30
ผู้เข้าชม : 1,724
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อ.ชุ่ม สร้า...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2016-01-15
ผู้เข้าชม : 1,544
พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้า...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2016-01-17
ผู้เข้าชม : 1,745
พระหลวงพ่อเงิน พิมพ์พระเจ้าห้า...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2016-01-26
ผู้เข้าชม : 2,121
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-02-19
ผู้เข้าชม : 2,345
รูหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิม...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2016-02-22
ผู้เข้าชม : 1,651
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน. หลวงพ่อชุ่...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2016-03-04
ผู้เข้าชม : 2,031
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2016-03-07
ผู้เข้าชม : 2,173
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2016-03-13
ผู้เข้าชม : 1,449
เต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2016-03-27
ผู้เข้าชม : 1,142
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดิน. พิมพ์ส...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2016-04-07
ผู้เข้าชม : 1,543
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 2,429
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน อาจารย์แจ๊ะ...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 1,856
รูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2016-05-08
ผู้เข้าชม : 2,806
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 2,091
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน พ...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2016-05-11
ผู้เข้าชม : 1,534
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์สมเ...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2016-05-14
ผู้เข้าชม : 2,451
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดิน พิมพ์พร...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2016-05-29
ผู้เข้าชม : 1,701
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-06-12
ผู้เข้าชม : 1,374
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-06-26
ผู้เข้าชม : 1,466
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-06-30
ผู้เข้าชม : 2,069
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มส...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-07-13
ผู้เข้าชม : 1,441
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-07-25
ผู้เข้าชม : 3,272
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มส...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 4,587
จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน. ...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 2,059
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 2,491
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-08-08
ผู้เข้าชม : 638
พระหลวงพ่อเงินพิมพ์พระเจ้าห้าพ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-09-04
ผู้เข้าชม : 2,244
รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาวั...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-09-10
ผู้เข้าชม : 2,234
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 4,256
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-09-23
ผู้เข้าชม : 1,580
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-10-07
ผู้เข้าชม : 2,552
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-10-18
ผู้เข้าชม : 2,041
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-10-18
ผู้เข้าชม : 1,566
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-10-27
ผู้เข้าชม : 1,762
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 1,556
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-11-01
ผู้เข้าชม : 1,490
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-11-04
ผู้เข้าชม : 1,326
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน...
฿ โชว์พระ
NO.54 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 4,545
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-11-29
ผู้เข้าชม : 828
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 1,326
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 993
พญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-12-05
ผู้เข้าชม : 1,216
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพร...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-12-15
ผู้เข้าชม : 1,279
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 1,240
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-12-19
ผู้เข้าชม : 957
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-12-24
ผู้เข้าชม : 1,120
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-12-25
ผู้เข้าชม : 2,923
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2017-01-07
ผู้เข้าชม : 1,129
เต่าหลวงพ่อเงินพร้อมใช้...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-01-09
ผู้เข้าชม : 1,412
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-01-12
ผู้เข้าชม : 1,631
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-02-11
ผู้เข้าชม : 1,281
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 1,104
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-03-28
ผู้เข้าชม : 692
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-04-04
ผู้เข้าชม : 772
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-05-10
ผู้เข้าชม : 810
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2017-05-14
ผู้เข้าชม : 787
รูปหล่อลวงพ่อเงินอาจารย์ชุ่มสร...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-05-25
ผู้เข้าชม : 901
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2017-06-12
ผู้เข้าชม : 818
รูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์แจ๊ะส...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2017-06-12
ผู้เข้าชม : 1,152
จอบเล็หลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 840
เต่าหลวงพ่อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 1,250
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.78 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 807
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ 45000
NO.79 2017-07-25
ผู้เข้าชม : 1,488
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 766
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 1,726
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 1,359
เต่าหลวงพ่อเงินสวยเดิม...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2017-08-10
ผู้เข้าชม : 635
พระหลวงพ่อเงินพิมพ์สมเด็จข้างอ...
฿ ขายแล้ว
NO.84 2017-08-22
ผู้เข้าชม : 386
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี15...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-08-30
ผู้เข้าชม : 365
เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปี2515...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-09-12
ผู้เข้าชม : 567
จอบใหญ่หลวงพ่อเงิน วัดห้วยเขน ...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-09-13
ผู้เข้าชม : 423
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร วัดท่าหล...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 288
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี2515วัดบาง...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 522
รูปหล่อหลวงพ่อเงินปี15พิมพ์คอเ...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 377
พระหลวงพ่อเงินเนื้อดินพิมพ์ลีล...
฿ ขายแล้ว
NO.91 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 835
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.92 2017-09-30
ผู้เข้าชม : 1,412
จอบหลวงพ่อเงินพิมพ์แข้งติด...
฿ ขายแล้ว
NO.93 2017-10-02
ผู้เข้าชม : 914
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-10-14
ผู้เข้าชม : 617
จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขน...
฿ ขายแล้ว
NO.95 2017-10-17
ผู้เข้าชม : 1,168
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.96 2017-10-20
ผู้เข้าชม : 151
สูจิบัตรปี2515วัดบางคลาน...
฿ 28000
NO.97 2017-11-06
ผู้เข้าชม : 980
รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.98 2017-11-08
ผู้เข้าชม : 261
พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ...
฿ 500000
NO.99 2017-12-06
ผู้เข้าชม : 672
จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน...
฿ โทรถาม
NO.100 2017-12-06
ผู้เข้าชม : 111
พระบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรุ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ค้าขายด้วยความจริงใจ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตลอดชีพ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับพระ หากเก๊ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนไม่หักเปอร์เซ็นต์
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี สมพงษ์ เขียวขำ
เลขที่บัญชี 1872415870
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ชุมแสง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์