Shop ID : 3640
ร้าน : บีบี กาฬสินธุ์
โดย : นิติธร เยี่ยมสมบัติ
ที่อยู่ : 75-79 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 0864580919
ผู้เข้าชม : 31924
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2014-02-18
ผู้เข้าชม : 1,872
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.2 2014-02-18
ผู้เข้าชม : 1,187
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.3 2014-02-18
ผู้เข้าชม : 1,061
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.4 2014-02-18
ผู้เข้าชม : 692
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.5 2014-02-18
ผู้เข้าชม : 1,066
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.6 2014-02-19
ผู้เข้าชม : 1,804
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.7 2014-02-19
ผู้เข้าชม : 1,043
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.8 2014-02-19
ผู้เข้าชม : 952
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.9 2014-02-19
ผู้เข้าชม : 945
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.10 2014-02-19
ผู้เข้าชม : 868
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.11 2014-02-19
ผู้เข้าชม : 755
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.12 2014-02-20
ผู้เข้าชม : 879
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.13 2014-02-20
ผู้เข้าชม : 1,140
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.14 2014-02-23
ผู้เข้าชม : 1,055
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.15 2014-02-23
ผู้เข้าชม : 795
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.16 2014-02-24
ผู้เข้าชม : 747
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.17 2014-02-24
ผู้เข้าชม : 997
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.18 2014-02-24
ผู้เข้าชม : 944
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.19 2014-02-24
ผู้เข้าชม : 1,059
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.20 2014-02-25
ผู้เข้าชม : 812
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.21 2014-02-25
ผู้เข้าชม : 935
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.22 2014-02-26
ผู้เข้าชม : 621
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.23 2014-02-27
ผู้เข้าชม : 1,225
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.24 2014-02-28
ผู้เข้าชม : 920
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.25 2014-02-28
ผู้เข้าชม : 756
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.26 2014-02-28
ผู้เข้าชม : 568
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.27 2014-02-28
ผู้เข้าชม : 507
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.28 2014-03-02
ผู้เข้าชม : 713
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.29 2014-03-03
ผู้เข้าชม : 507
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.30 2014-03-03
ผู้เข้าชม : 616
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.31 2014-03-03
ผู้เข้าชม : 559
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.32 2014-03-03
ผู้เข้าชม : 895
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.33 2014-03-03
ผู้เข้าชม : 754
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.34 2014-03-03
ผู้เข้าชม : 644
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.35 2014-03-07
ผู้เข้าชม : 1,836
หลวงปู่สุข สุขโณ ...
฿ โชว์พระ
NO.36 2014-03-07
ผู้เข้าชม : 1,228
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.37 2014-03-07
ผู้เข้าชม : 1,862
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.38 2014-03-07
ผู้เข้าชม : 910
พระสมเด็จวัดกลาง ๒๕๑๖ ...
฿ โชว์พระ
NO.39 2014-03-07
ผู้เข้าชม : 884
พระสมเด็จวัดกลาง ๒๕๑๖ ...
฿ โชว์พระ
NO.40 2014-03-07
ผู้เข้าชม : 1,121
พระสมเด็จวัดกลาง ๒๕๑๖ ...
฿ โชว์พระ
NO.41 2014-03-09
ผู้เข้าชม : 664
พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.42 2014-03-09
ผู้เข้าชม : 1,278
หลวงปู่อ้ม ๒๔๙๔...
฿ โชว์พระ
NO.43 2014-03-09
ผู้เข้าชม : 723
หลวงปู่สุข สุขโณ ...
฿ โชว์พระ
NO.44 2014-03-11
ผู้เข้าชม : 1,992
พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ...
฿ โชว์พระ
NO.45 2014-03-11
ผู้เข้าชม : 1,532
หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ ...
฿ โชว์พระ
NO.46 2014-03-12
ผู้เข้าชม : 1,204
หลวงพ่อกวย ชุตินธโร...
฿ โชว์พระ
NO.47 2014-03-13
ผู้เข้าชม : 667
พระราชพรหมจริยคุณ...
฿ โชว์พระ
NO.48 2014-03-13
ผู้เข้าชม : 990
หลวงปู่เคน เขมาสโย...
฿ โชว์พระ
NO.49 2014-03-13
ผู้เข้าชม : 1,248
หลวงปู่อุดม ญาณรโต ...
฿ โชว์พระ
NO.50 2014-03-14
ผู้เข้าชม : 873
หลวงพ่อเนื่อง ...
฿ โชว์พระ
NO.51 2014-03-19
ผู้เข้าชม : 607
หลวงปู่สุข สุขโณ ...
฿ โชว์พระ
NO.52 2014-03-19
ผู้เข้าชม : 631
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ...
฿ โชว์พระ
NO.53 2014-12-11
ผู้เข้าชม : 1,028
หลวงปู่อุดม ญาณรโต ...
฿ โชว์พระ
NO.54 2015-02-01
ผู้เข้าชม : 574
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.55 2015-02-23
ผู้เข้าชม : 670
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.56 2015-02-23
ผู้เข้าชม : 671
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.57 2015-02-23
ผู้เข้าชม : 828
พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ...
฿ โชว์พระ
NO.58 2015-02-23
ผู้เข้าชม : 589
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.59 2015-02-26
ผู้เข้าชม : 641
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.60 2015-02-26
ผู้เข้าชม : 615
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.61 2015-03-01
ผู้เข้าชม : 584
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.62 2015-03-09
ผู้เข้าชม : 1,150
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.63 2015-03-09
ผู้เข้าชม : 576
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.64 2015-03-09
ผู้เข้าชม : 601
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.65 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 646
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร...
฿ โชว์พระ
NO.66 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 550
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.67 2015-06-21
ผู้เข้าชม : 394
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.68 2015-06-21
ผู้เข้าชม : 574
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.69 2015-07-28
ผู้เข้าชม : 419
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.70 2015-11-22
ผู้เข้าชม : 457
เหรียญเสมาตราชั่ง หลวงปู่หนูอิ...
฿ โชว์พระ
NO.71 2015-11-25
ผู้เข้าชม : 444
เหรียญหล่อ หลวงปู่หนูอินทร์ ก...
฿ โชว์พระ
NO.72 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 545
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.73 2015-12-05
ผู้เข้าชม : 440
พระกริ่งมหาบารมี กิตติสาโร ห...
฿ โชว์พระ
NO.74 2015-12-07
ผู้เข้าชม : 735
พระสมเด็จ ๑๐๐ ปี วัดระฆัง ...
฿ โชว์พระ
NO.75 2016-02-08
ผู้เข้าชม : 290
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.76 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 490
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.77 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 369
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.78 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 268
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.79 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 258
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.80 2016-03-08
ผู้เข้าชม : 278
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.81 2016-04-08
ผู้เข้าชม : 1,102
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.82 2016-04-08
ผู้เข้าชม : 301
พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร...
฿ โชว์พระ
NO.83 2016-04-09
ผู้เข้าชม : 381
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ...
฿ โชว์พระ
NO.84 2016-04-09
ผู้เข้าชม : 1,137
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.85 2016-04-10
ผู้เข้าชม : 610
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร...
฿ โชว์พระ
NO.86 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 307
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.87 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 465
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร...
฿ โชว์พระ
NO.88 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 552
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร...
฿ โชว์พระ
NO.89 2016-04-18
ผู้เข้าชม : 991
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.90 2016-04-21
ผู้เข้าชม : 1,392
พระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย...
฿ โชว์พระ
NO.91 2016-06-02
ผู้เข้าชม : 414
พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ...
฿ โชว์พระ
NO.92 2016-06-24
ผู้เข้าชม : 310
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร ...
฿ โชว์พระ
NO.93 2016-12-25
ผู้เข้าชม : 293
หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร เ...
฿ โชว์พระ
NO.94 2017-02-02
ผู้เข้าชม : 235
"ชนะจน" ...
฿ โชว์พระ
NO.95 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 293
พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ทองฤท...
 
ข้อมูลร้านค้า
ศึกษาและสะสม
 
 
การรับประกันสินค้า
ตามหลักสากลนิยม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี นิติธร เยี่ยมสมบัติ
เลขที่บัญชี 1302418639
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา กาฬสินธุ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์