Shop ID : 3790
ร้าน : บารมีพระพุทธชินราช
โดย : วรินทร กลิ่นแย้ม
ที่อยู่ : จังหวัดพิษณุโลก
โทร : 0845775651
ผู้เข้าชม : 32651
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2014-07-03
ผู้เข้าชม : 3,660
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โชว์พระ
NO.2 2014-07-15
ผู้เข้าชม : 990
เหรียญนางพญา เนื้อทองคำ...
฿ โชว์พระ
NO.3 2014-07-15
ผู้เข้าชม : 3,696
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อ...
฿ โชว์พระ
NO.4 2014-07-18
ผู้เข้าชม : 1,698
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเจ้าสั...
฿ โชว์พระ
NO.5 2014-07-27
ผู้เข้าชม : 3,229
เหรียญพระพุทธชินราชมั่นในธรรม ...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2014-08-07
ผู้เข้าชม : 1,996
เหรียญพระพุทธชินราช-พระนเรศวร ...
฿ โชว์พระ
NO.7 2014-08-12
ผู้เข้าชม : 2,936
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นรับเสด็จ ...
฿ โชว์พระ
NO.8 2014-08-12
ผู้เข้าชม : 644
เหรียญหลวงพ่อยิด รุ่นสรงน้ำ พ....
฿ โชว์พระ
NO.9 2014-09-09
ผู้เข้าชม : 1,679
หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ พุทธโชต...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-02-23
ผู้เข้าชม : 931
พระกริ่งน้อยนเรศวรสท้านไตรภพ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-03-02
ผู้เข้าชม : 1,484
เหรียญพระพุทธชินราชมั่นในธรรม ...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-09-10
ผู้เข้าชม : 1,326
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-09-30
ผู้เข้าชม : 614
เหรียญปรกเจ้าคุณศรีสนธิ์...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-10-04
ผู้เข้าชม : 913
เหรียญพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. พ.ศ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-10-08
ผู้เข้าชม : 908
พระกริ่งธรรมราชา พ.ศ.2514 เนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 842
พระพุทธชินราชอินโดจีน รุ่นมหาจ...
฿ โทรถาม
NO.17 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 696
หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ พุทธโชต...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-11-28
ผู้เข้าชม : 701
พระกริ่งนางพญา เนื้อทองคำ วัดน...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 690
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 504
เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงินล...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 910
เหรียญจักรพรรดิ์ พ.ศ.2515 เนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 875
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สัง...
฿ โทรถาม
NO.23 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 534
เหรียญนางฟ้าโปรยดอกไม้ วัดอนงค...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2016-06-07
ผู้เข้าชม : 776
พระพุทธชินราช อินโดจีน พิมพ์สั...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2016-06-20
ผู้เข้าชม : 548
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 656
เหรียญจักรพรรดิ์ พ.ศ.2515 เนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 474
พระพุทธชินราช รุ่นปฏิสังขรณ์ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2016-07-04
ผู้เข้าชม : 717
พระกริ่งนรเศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2016-07-17
ผู้เข้าชม : 478
พระกริ่งนางพญา เนื้อทองคำ วัดน...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2016-07-27
ผู้เข้าชม : 342
พระพุทธชินราช พิมพ์ยอดธง เนื้อ...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 3,806
พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อสำริด...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 641
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา ...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 2,159
พระนางพญา กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-08-26
ผู้เข้าชม : 600
พระกริ่งนรเศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-09-07
ผู้เข้าชม : 880
พระชัยวัฒน์นเรศวร วังจันทน์ พ....
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 461
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพร...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 533
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพร...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-09-23
ผู้เข้าชม : 788
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 639 ป...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 509
เหรียญพระพุทธชินราชสองหน้า รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-10-12
ผู้เข้าชม : 958
เหรียญพระพุทธชินราช หลังหนังสื...
฿ โทรถาม
NO.41 2016-10-19
ผู้เข้าชม : 542
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 430
พระกริ่งพระนเรศวร-พระเอกาทศรถ ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 431
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โทรถาม
NO.44 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 521
พระกริ่งนเรศวร อนุสรณ์ 100 ปีโ...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 572
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพร...
฿ โทรถาม
NO.46 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 539
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก พ.ศ.252...
฿ โทรถาม
NO.47 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 380
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก พ.ศ.252...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-12-09
ผู้เข้าชม : 400
พระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ วัดจู...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-12-15
ผู้เข้าชม : 408
เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปีครอง...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 486
เหรียญพระพุทธชินราช มหาจักรพรร...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 183
เหรียญพระพุทธชินราชพิมพ์สี่เหล...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 311
พระพุทธชินราช รุ่นปฏิสังขรณ์ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 405
พระกริ่งพระพุทธชินราช 100ปีร.ร...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 546
เหรียญมหาจักรพรรดิ พระพุทธชินร...
฿ โทรถาม
NO.55 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 344
พระกริ่งมหาจักรพรรดิ 100 ปีโรง...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-01-27
ผู้เข้าชม : 739
เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงกสิ...
฿ โทรถาม
NO.57 2017-01-27
ผู้เข้าชม : 591
เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงพิษ...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-02-12
ผู้เข้าชม : 536
พระยอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีรัตน...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2017-02-13
ผู้เข้าชม : 313
พระกริ่งนเรศวร-พระชัยวัฒน์ 100...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-02-13
ผู้เข้าชม : 255
พระกริ่งธรรมราชา เนื้อเงิน วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2017-03-07
ผู้เข้าชม : 231
พระกริ่งธรรมราชา เนื้อเงินอุดท...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 374
เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช รุ่...
฿ โทรถาม
NO.63 2017-04-14
ผู้เข้าชม : 569
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9.9 นิ้ว...
฿ โทรถาม
NO.64 2017-04-26
ผู้เข้าชม : 297
เหรียญหล่อเวสสุวรรณ พิมพ์เจ้าส...
฿ โชว์พระ
NO.65 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 173
เหรียญพระพุทธชินราชแปดทิศมงคล ...
฿ โชว์พระ
NO.66 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 258
รูปหล่อคล้องคอ ท้าวเวสสุวรรณ เ...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 396
พระกริ่งพระพุทธชินราชพิมพ์อินโ...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 170
ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ใบมะขาม เนื...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 193
ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ใบมะขามเนื้...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-06-14
ผู้เข้าชม : 465
เหรียญพระพุทธชินราช มั่นในธรรม...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-06-16
ผู้เข้าชม : 329
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นมหาราช...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 177
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่นมาลา...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 199
พระกริ่งพระพุทธชินราชรุ่นมาลาเ...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 357
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ เนื้อน...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 366
พระพุทธชินราช พิมพ์อินโดจีน จั...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-07-17
ผู้เข้าชม : 149
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเจ้าสั...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 199
พระพุทธชินราช รุ่น พุทธชยันตี ...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-08-02
ผู้เข้าชม : 195
เหรียญพระพุทธชินราชหลังพระนเรศ...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 380
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ. 2...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-08-20
ผู้เข้าชม : 121
พระชัยวัฒน์นางพญา วัดนางพญา พ....
฿ โทรถาม
NO.81 2017-08-21
ผู้เข้าชม : 299
พระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์เอ พ...
฿ โชว์พระ
NO.82 2017-08-21
ผู้เข้าชม : 122
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-08-25
ผู้เข้าชม : 299
เหรียญพระพุทธชินราช มหาจักรพรร...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-08-25
ผู้เข้าชม : 198
เหรียญพระพุทธชินราช พระนเรศวร ...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-09-01
ผู้เข้าชม : 176
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ. 2...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-09-01
ผู้เข้าชม : 131
เหรียญพระพุทธชินราชใบเสมา เนื้...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-09-05
ผู้เข้าชม : 245
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ เนื้อน...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-09-05
ผู้เข้าชม : 170
เหรียญพระพุทธชินราชหลังหลวงพ่อ...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-09-10
ผู้เข้าชม : 93
พระกริ่งพระพุทธชินราช หลวงพ่อไ...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-09-10
ผู้เข้าชม : 166
พระปิดตากรุวัดตาปะขาวหาย...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 177
เหรียญพระพุทธชินราชมหาจักรพรรด...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 76
เหรียญรูปไข่พระพุทธชินราชหลังพ...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 144
รูปหล่อหลวงพ่อพันธ์ รุ่นสอง เน...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-09-20
ผู้เข้าชม : 49
พระพุทธชินราช รุ่นมหาลาภ พ.ศ. ...
 
ข้อมูลร้านค้า
พระในร้านทุกองค์ รับประกันตามหลักสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตามหลักสากลนิยม เก๊คืนเงินเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี วรินทร กลิ่นแย้ม
เลขที่บัญชี 2942069130
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์