Shop ID : 3790
ร้าน : บารมีพระพุทธชินราช
โดย : วรินทร กลิ่นแย้ม
ที่อยู่ : จังหวัดพิษณุโลก
โทร : 0845775651
ผู้เข้าชม : 30821
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2014-07-03
ผู้เข้าชม : 3,579
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โชว์พระ
NO.2 2014-07-15
ผู้เข้าชม : 954
เหรียญนางพญา เนื้อทองคำ...
฿ โชว์พระ
NO.3 2014-07-15
ผู้เข้าชม : 3,500
พระแก้วมรกต กรมสรรพสามิต เนื้อ...
฿ โชว์พระ
NO.4 2014-07-18
ผู้เข้าชม : 1,603
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเจ้าสั...
฿ โชว์พระ
NO.5 2014-07-27
ผู้เข้าชม : 3,103
เหรียญพระพุทธชินราชมั่นในธรรม ...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2014-07-28
ผู้เข้าชม : 468
พระนเรศวร (จิลเวลรี่) อนุสรณ์ ...
฿ โชว์พระ
NO.7 2014-08-02
ผู้เข้าชม : 8,014
พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อสำริด...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2014-08-07
ผู้เข้าชม : 1,900
เหรียญพระพุทธชินราช-พระนเรศวร ...
฿ โชว์พระ
NO.9 2014-08-12
ผู้เข้าชม : 2,818
เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นรับเสด็จ ...
฿ โชว์พระ
NO.10 2014-08-12
ผู้เข้าชม : 620
เหรียญหลวงพ่อยิด รุ่นสรงน้ำ พ....
฿ โชว์พระ
NO.11 2014-09-09
ผู้เข้าชม : 1,611
หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ พุทธโชต...
฿ โชว์พระ
NO.12 2014-10-13
ผู้เข้าชม : 666
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่นเปิด...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-02-23
ผู้เข้าชม : 857
พระกริ่งน้อยนเรศวรสท้านไตรภพ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-03-02
ผู้เข้าชม : 1,422
เหรียญพระพุทธชินราชมั่นในธรรม ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-09-10
ผู้เข้าชม : 1,207
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์แต...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-09-30
ผู้เข้าชม : 573
เหรียญปรกเจ้าคุณศรีสนธิ์...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-10-04
ผู้เข้าชม : 858
เหรียญพระพุทธชินราช ภ.ป.ร. พ.ศ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-10-08
ผู้เข้าชม : 867
พระกริ่งธรรมราชา พ.ศ.2514 เนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 775
พระพุทธชินราชอินโดจีน รุ่นมหาจ...
฿ โทรถาม
NO.20 2015-11-04
ผู้เข้าชม : 643
หลวงพ่อเงิน รุ่นเพิร์ธ พุทธโชต...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-11-28
ผู้เข้าชม : 662
พระกริ่งนางพญา เนื้อทองคำ วัดน...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 638
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2016-01-28
ผู้เข้าชม : 454
เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อเงินล...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 835
เหรียญจักรพรรดิ์ พ.ศ.2515 เนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2016-03-03
ผู้เข้าชม : 825
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สัง...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2016-03-10
ผู้เข้าชม : 461
หลวงพันธ์วัดบางสะพาน รุ่นสอง พ...
฿ โทรถาม
NO.27 2016-03-22
ผู้เข้าชม : 482
เหรียญนางฟ้าโปรยดอกไม้ วัดอนงค...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2016-03-31
ผู้เข้าชม : 927
พระพุทธชินราช อินโดจีน พิมพ์สั...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2016-03-31
ผู้เข้าชม : 741
พระพุทธชินราช อินโดจีน พิมพ์สั...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2016-04-22
ผู้เข้าชม : 472
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์สัง...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2016-05-05
ผู้เข้าชม : 977
เหรียญแสตมป์พระพุทธชินราชเนื้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2016-05-05
ผู้เข้าชม : 415
เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อเงินลง...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2016-05-25
ผู้เข้าชม : 407
เหรียญพระพุทธชินราชยอดอัฎฐารส ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-06-07
ผู้เข้าชม : 716
พระพุทธชินราช อินโดจีน พิมพ์สั...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-06-07
ผู้เข้าชม : 760
พระพุทธชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-06-07
ผู้เข้าชม : 460
พระพุทธชินราช อินโดจีน พิมพ์สั...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-06-20
ผู้เข้าชม : 507
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-06-20
ผู้เข้าชม : 825
พระกริ่งนเรศวร 100 ป๊โรงเรียนช...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 547
เหรียญจักรพรรดิ์ พ.ศ.2515 เนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 418
พระพุทธชินราช รุ่นปฏิสังขรณ์ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2016-07-04
ผู้เข้าชม : 686
พระกริ่งนรเศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-07-17
ผู้เข้าชม : 454
พระกริ่งนางพญา เนื้อทองคำ วัดน...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-07-27
ผู้เข้าชม : 291
พระพุทธชินราช พิมพ์ยอดธง เนื้อ...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 3,313
พระพุทธชินราชใบเสมา เนื้อสำริด...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 566
เหรียญพระพุทธชินราช พิมพ์เสมา ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 1,902
พระนางพญา กรุวัดโพธิญาณ (โรงทอ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-08-26
ผู้เข้าชม : 543
พระกริ่งนรเศวรวังจันทน์ พ.ศ.25...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-09-07
ผู้เข้าชม : 789
พระชัยวัฒน์นเรศวร วังจันทน์ พ....
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-09-13
ผู้เข้าชม : 412
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพร...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 474
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพร...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-09-23
ผู้เข้าชม : 610
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น 639 ป...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-10-11
ผู้เข้าชม : 461
เหรียญพระพุทธชินราชสองหน้า รุ่...
฿ โชว์พระ
NO.53 2016-10-12
ผู้เข้าชม : 816
เหรียญพระพุทธชินราช หลังหนังสื...
฿ โทรถาม
NO.54 2016-10-19
ผู้เข้าชม : 446
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โทรถาม
NO.55 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 385
พระกริ่งพระนเรศวร-พระเอกาทศรถ ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 389
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โทรถาม
NO.57 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 423
พระกริ่งนเรศวร อนุสรณ์ 100 ปีโ...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-11-08
ผู้เข้าชม : 510
เหรียญพระพุทธชินราช พิธีจักรพร...
฿ โทรถาม
NO.59 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 474
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก พ.ศ.252...
฿ โทรถาม
NO.60 2016-11-09
ผู้เข้าชม : 342
พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก พ.ศ.252...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-12-09
ผู้เข้าชม : 357
พระพุทธชินราช หลวงพ่อไซ่ วัดจู...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-12-15
ผู้เข้าชม : 344
เหรียญพระพุทธชินราช 400 ปีครอง...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 414
เหรียญพระพุทธชินราช มหาจักรพรร...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-12-28
ผู้เข้าชม : 155
เหรียญพระพุทธชินราชพิมพ์สี่เหล...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 258
พระพุทธชินราช รุ่นปฏิสังขรณ์ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-01-05
ผู้เข้าชม : 331
พระกริ่งพระพุทธชินราช 100ปีร.ร...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 471
เหรียญมหาจักรพรรดิ พระพุทธชินร...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 293
พระกริ่งมหาจักรพรรดิ 100 ปีโรง...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-01-27
ผู้เข้าชม : 588
เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงกสิ...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-01-27
ผู้เข้าชม : 528
เหรียญพระพุทธชินราช การแสดงพิษ...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-02-12
ผู้เข้าชม : 439
พระยอดอัฏฐารส กรุวัดพระศรีรัตน...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-02-13
ผู้เข้าชม : 229
พระกริ่งนเรศวร-พระชัยวัฒน์ 100...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-02-13
ผู้เข้าชม : 216
พระกริ่งธรรมราชา เนื้อเงิน วัด...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2017-03-02
ผู้เข้าชม : 488
พระกรุหลวงพ่อโต วัดตาปะขาวหาย ...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2017-03-02
ผู้เข้าชม : 307
พระพุทธชินราช กรุวัดโพธิญาณ(โร...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-03-07
ผู้เข้าชม : 182
พระกริ่งธรรมราชา เนื้อเงินอุดท...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 309
เหรียญรูปไข่ พระพุทธชินราช รุ่...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-04-14
ผู้เข้าชม : 495
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9.9 นิ้ว...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-04-26
ผู้เข้าชม : 234
เหรียญหล่อเวสสุวรรณ พิมพ์เจ้าส...
฿ โชว์พระ
NO.80 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 123
เหรียญพระพุทธชินราชแปดทิศมงคล ...
฿ โชว์พระ
NO.81 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 185
รูปหล่อคล้องคอ ท้าวเวสสุวรรณ เ...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 238
พระกริ่งพระพุทธชินราชพิมพ์อินโ...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 96
เหรียญพระพุทธชินราชรูปไข่ ชุบท...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 110
ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ใบมะขาม เนื...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 136
ท้าวเวสสุวรรณ พิมพ์ใบมะขามเนื้...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-06-08
ผู้เข้าชม : 322
เหรียญพระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-06-14
ผู้เข้าชม : 305
เหรียญพระพุทธชินราช มั่นในธรรม...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-06-16
ผู้เข้าชม : 128
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเพิร์ธ...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-06-16
ผู้เข้าชม : 227
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นมหาราช...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 105
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่นมาลา...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 124
พระกริ่งพระพุทธชินราชรุ่นมาลาเ...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 232
พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ เนื้อน...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 102
พระชัยวัฒน์นางพญา วัดนางพญา เน...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 85
เหรียญพระพุทธชินราชแปดเหลี่ยม ...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 155
พระกริ่งพระพุทธชินราช รุ่น ญสส...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 232
พระพุทธชินราช พิมพ์อินโดจีน จั...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-07-17
ผู้เข้าชม : 62
เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นเจ้าสั...
 
ข้อมูลร้านค้า
พระในร้านทุกองค์ รับประกันตามหลักสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตามหลักสากลนิยม เก๊คืนเงินเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี วรินทร กลิ่นแย้ม
เลขที่บัญชี 2942069130
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์