Shop ID : 3105
ร้าน : นายเหมืองแร่
โดย : กอบชัย เศรษฐภักดี
ที่อยู่ : 43 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 084-051-6789
ผู้เข้าชม : 71132
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
 
  • ชอบพระผิวเดิม พระแท้  นายเหมืองแร่ ชื่อนี้มั่นใจได้  โทรคุยกันครับ 0840516789

 
฿ โชว์พระ
NO.1 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 5,593
หลวงพ่อ พรหม...
฿ โชว์พระ
NO.2 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 5,435
....๙๗ พระรอด........
฿ โชว์พระ
NO.3 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,046
....๙๗ พระรอด........
฿ ขายแล้ว
NO.4 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,304
.เลื่อนพระอ.ทิม....
฿ โชว์พระ
NO.5 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,814
.เลื่อนพระอ.ทิม.....
฿ โชว์พระ
NO.6 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 2,187
เลื่อนสมณศักดิ์ อ.ทิม...
฿ โชว์พระ
NO.7 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 5,518
หลวงปู่ทวด รุน๑...
฿ โชว์พระ
NO.8 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 4,259
กลีบบัว รุน ๑ แชมป์...
฿ โชว์พระ
NO.9 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 3,794
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 3,163
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2012-10-01
ผู้เข้าชม : 4,934
หลวงปู่ศุข ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2012-10-13
ผู้เข้าชม : 3,175
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2014-07-26
ผู้เข้าชม : 850
หลวงปู่ทวด ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2014-11-10
ผู้เข้าชม : 807
หลวงปู่ทวด อ.นอง...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-07-09
ผู้เข้าชม : 761
หลวงปู่ หวด...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-07-23
ผู้เข้าชม : 846
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-11-01
ผู้เข้าชม : 731
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 720
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 621
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-12-20
ผู้เข้าชม : 753
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2016-12-21
ผู้เข้าชม : 343
้เหรียญ 4 รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2017-01-11
ผู้เข้าชม : 315
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2017-01-14
ผู้เข้าชม : 295
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2017-01-24
ผู้เข้าชม : 472
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2017-02-02
ผู้เข้าชม : 428
เหรียญพระราชทาน...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 256
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 250
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.28 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 203
หลวงปู่ สงฆ์ รุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.29 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 276
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.30 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 320
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.31 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 341
หลวงพ่อท่านเขียวรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 308
หลวงปู่ สงฆ์...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 236
หัวแหวนปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 159
พระอ.นำ ...
฿ โทรถาม
NO.35 2017-04-27
ผู้เข้าชม : 207
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 282
หลวงพ่อจง 2485...
฿ โชว์พระ
NO.37 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 531
เหรียญในหลวง ร.๙...
฿ โชว์พระ
NO.38 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 417
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.39 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 356
เหรียญมหามงคล...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2017-05-24
ผู้เข้าชม : 344
โสธร 08...
฿ โชว์พระ
NO.41 2017-06-04
ผู้เข้าชม : 201
ขุนแผน...
฿ โทรถาม
NO.42 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 479
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 210
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2017-06-11
ผู้เข้าชม : 376
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 255
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.46 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 199
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.47 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 298
ชินราช 2485 อินโดจีน...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 233
4 มุมเมือง...
฿ โทรถาม
NO.49 2017-06-24
ผู้เข้าชม : 412
หลวงพ่อโสธร 08...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2017-07-01
ผู้เข้าชม : 225
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2017-07-02
ผู้เข้าชม : 158
เบตง 3 ทองคำ...
฿ โทรถาม
NO.52 2017-07-02
ผู้เข้าชม : 255
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2017-07-04
ผู้เข้าชม : 235
หลวงปู่ทวด รุน๑...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2017-07-05
ผู้เข้าชม : 151
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 390
ปิดตากรมหลวง...
฿ 30000
NO.56 2017-07-23
ผู้เข้าชม : 313
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.57 2017-07-23
ผู้เข้าชม : 262
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-07-23
ผู้เข้าชม : 236
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.59 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 294
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 203
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โทรถาม
NO.61 2017-07-28
ผู้เข้าชม : 258
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 309
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.63 2017-07-31
ผู้เข้าชม : 269
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โทรถาม
NO.64 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 246
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.65 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 90
เหรียญเสด็จประภาสยุโรป...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 140
สช หลวงพ่อพรหม...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 165
หลวงพ่อสุด หนองหวาย...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 247
หลวงพ่อสุด หนองหวาย...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-08-07
ผู้เข้าชม : 127
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 156
หลวงปู่ทวด เบตงทองคำ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 252
หลวงพ่อเงิน ช้างคู่...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 103
เหรียญจอมทัพไทย...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-08-14
ผู้เข้าชม : 92
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 171
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 127
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 149
กริ่ง วัดทุ่งคา 2505...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 129
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-08-29
ผู้เข้าชม : 182
หลวงพ่อโสธร 2508...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-08-29
ผู้เข้าชม : 190
หลวงพ่อ พรหม...
฿ โชว์พระ
NO.80 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 168
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 3000
NO.81 2017-09-13
ผู้เข้าชม : 283
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 84
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 119
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 14500
NO.84 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 220
เหรียญเสด็จประภาสยุโรป...
฿ 9800
NO.85 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 266
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 9500
NO.86 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 330
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 7500
NO.87 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 342
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 9500
NO.88 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 173
หลวงปู่ สงฆ์ เนื้อเงิน...
฿ 13000
NO.89 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 270
4 รอบ วงเดือน บน...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 103
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 126
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 154
หลวงปู่ทวด...
 
ข้อมูลร้านค้า
ร้านพระเครื่อง นายเหมืองแร่ เป็นคนชอบสะสมนิยมในพระเครื่อง โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด นิยมพระสวยแท้แลง่าย เลือกสะสมเฉพาะพระแท้แบบไม่ต้องลงกล้อง พี่ชายที่ชื่นชอบและหลงใหลในพระเครื่อง โทรพูดคุยได้นะครับ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตามมาตรฐานสากล ผมอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งพระทางไปรษณีย์ครับ รับประกันความพอใจ ไม่ชอบคืนเงินเต็มครับ ชื่อนี้นามสกุลนี้ชื่อเสียงสำคัญกว่าเงินครับ!!..
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี กอบชัย เศรษฐภักดี
เลขที่บัญชี 4020425200
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ระนอง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์