Shop ID : 3105
ร้าน : นายเหมืองแร่
โดย : กอบชัย เศรษฐภักดี
ที่อยู่ : 43 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 084-051-6789
ผู้เข้าชม : 66206
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
 
  • ชอบพระผิวเดิม พระแท้  นายเหมืองแร่ ชื่อนี้มั่นใจได้  โทรคุยกันครับ 0840516789

 
฿ โชว์พระ
NO.1 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 5,501
หลวงพ่อ พรหม...
฿ โชว์พระ
NO.2 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 5,246
....๙๗ พระรอด........
฿ โชว์พระ
NO.3 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 2,890
....๙๗ พระรอด........
฿ ขายแล้ว
NO.4 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,224
.เลื่อนพระอ.ทิม....
฿ โชว์พระ
NO.5 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,723
.เลื่อนพระอ.ทิม.....
฿ โชว์พระ
NO.6 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 2,090
เลื่อนสมณศักดิ์ อ.ทิม...
฿ โชว์พระ
NO.7 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 5,397
หลวงปู่ทวด รุน๑...
฿ โชว์พระ
NO.8 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 4,151
กลีบบัว รุน ๑ แชมป์...
฿ โชว์พระ
NO.9 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 3,687
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.10 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 3,037
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2012-10-01
ผู้เข้าชม : 4,829
หลวงปู่ศุข ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2012-10-13
ผู้เข้าชม : 3,058
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2014-07-26
ผู้เข้าชม : 782
หลวงปู่ทวด ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2014-11-10
ผู้เข้าชม : 737
หลวงปู่ทวด อ.นอง...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-07-09
ผู้เข้าชม : 672
หลวงปู่ หวด...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-07-23
ผู้เข้าชม : 771
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-11-01
ผู้เข้าชม : 661
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 650
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 510
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-12-20
ผู้เข้าชม : 654
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2016-12-21
ผู้เข้าชม : 265
้เหรียญ 4 รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2017-01-11
ผู้เข้าชม : 219
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2017-01-14
ผู้เข้าชม : 201
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2017-01-24
ผู้เข้าชม : 369
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2017-02-02
ผู้เข้าชม : 333
เหรียญพระราชทาน...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 189
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.27 2017-02-24
ผู้เข้าชม : 256
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.28 2017-02-24
ผู้เข้าชม : 223
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 184
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 120
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.31 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 532
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.32 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 204
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.33 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 193
เหรียญปู่ทวด อ.นอง...
฿ โทรถาม
NO.34 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 221
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.35 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 191
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.36 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 234
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.37 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 275
หลวงปู่ทวด น้ำเต้า...
฿ โชว์พระ
NO.38 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 237
หลวงปู่ทวด...
฿ 2000
NO.39 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 142
หลวงพ่อ เอีย...
฿ โทรถาม
NO.40 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 430
หลวงพ่อเอีย ปิดตา กรมหลวง...
฿ โทรถาม
NO.41 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 215
หลวงพ่อท่านเขียวรุ่นแรก...
฿ โทรถาม
NO.42 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 184
เบตงเนื้อทองคำ...
฿ โทรถาม
NO.43 2017-03-11
ผู้เข้าชม : 176
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.44 2017-03-11
ผู้เข้าชม : 421
หลวงพ่อโสธร...
฿ โทรถาม
NO.45 2017-03-16
ผู้เข้าชม : 118
เหรียญเสด็จประภาสยุโรป...
฿ โทรถาม
NO.46 2017-03-20
ผู้เข้าชม : 322
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โชว์พระ
NO.47 2017-03-23
ผู้เข้าชม : 220
ชินราช 2485 อินโดจีน...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2017-03-25
ผู้เข้าชม : 151
หลวงพ่อ พรหม...
฿ โทรถาม
NO.49 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 136
หลวงปู่ สงฆ์...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 233
หลวงปู่ สงฆ์...
฿ โชว์พระ
NO.51 2017-04-01
ผู้เข้าชม : 189
หลวงปู่ สงฆ์...
฿ โชว์พระ
NO.52 2017-04-01
ผู้เข้าชม : 128
หลวงพ่อแช่ม...
฿ โชว์พระ
NO.53 2017-04-08
ผู้เข้าชม : 212
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.54 2017-04-09
ผู้เข้าชม : 126
เหรียญในหลวง ...
฿ โทรถาม
NO.55 2017-04-16
ผู้เข้าชม : 260
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2017-04-17
ผู้เข้าชม : 93
หลวงพ่อคล้าย ระนอง...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 151
หัวแหวนปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 89
พระอ.นำ ...
฿ โทรถาม
NO.59 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 208
ชินราชแต่ง...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-04-23
ผู้เข้าชม : 135
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.61 2017-04-23
ผู้เข้าชม : 118
เหรียญมหามงคล...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-04-27
ผู้เข้าชม : 116
หลวงปู่ทวด...
฿ 19500
NO.63 2017-04-27
ผู้เข้าชม : 627
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2017-04-28
ผู้เข้าชม : 99
เบตง 3 ทองคำ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-04-28
ผู้เข้าชม : 91
เบตง 3 ทองคำ...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-04-28
ผู้เข้าชม : 117
เหรียญพระมหาชนก...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-04-28
ผู้เข้าชม : 81
เหรียญเสด็จประภาสยุโรป...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-04-29
ผู้เข้าชม : 140
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-05-05
ผู้เข้าชม : 133
เหรียญ สช...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 93
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 118
หลวงพ่อจง 2485...
฿ โชว์พระ
NO.72 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 132
เหรียญในหลวง ร.๙...
฿ โชว์พระ
NO.73 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 139
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.74 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 107
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.75 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 138
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.76 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 140
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.77 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 57
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.78 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 75
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.79 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 233
เหรียญมหามงคล...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-05-13
ผู้เข้าชม : 210
หลวงปู่ทวด หัวแหวน...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-05-13
ผู้เข้าชม : 169
หลวงปู่ทวด กลับบัว รุน๑...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-05-14
ผู้เข้าชม : 92
หลวงพ่อโอด...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-05-14
ผู้เข้าชม : 105
หลวงพ่อทุ่งคา...
฿ 23000
NO.84 2017-05-15
ผู้เข้าชม : 257
เหรียญพุทธซ้อน...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-05-18
ผู้เข้าชม : 206
หลังหนังสือ 2505...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-05-18
ผู้เข้าชม : 194
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ 4500
NO.87 2017-05-24
ผู้เข้าชม : 152
หลวงปู่ทิม...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-05-24
ผู้เข้าชม : 201
โสธร 08...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-05-24
ผู้เข้าชม : 170
เสือรุ่น6...
฿ โชว์พระ
NO.90 2017-05-25
ผู้เข้าชม : 84
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ร้านพระเครื่อง นายเหมืองแร่ เป็นคนชอบสะสมนิยมในพระเครื่อง โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด นิยมพระสวยแท้แลง่าย เลือกสะสมเฉพาะพระแท้แบบไม่ต้องลงกล้อง พี่ชายที่ชื่นชอบและหลงใหลในพระเครื่อง โทรพูดคุยได้นะครับ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตามมาตรฐานสากล ผมอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งพระทางไปรษณีย์ครับ รับประกันความพอใจ ไม่ชอบคืนเงินเต็มครับ ชื่อนี้นามสกุลนี้ชื่อเสียงสำคัญกว่าเงินครับ!!..
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี กอบชัย เศรษฐภักดี
เลขที่บัญชี 4020425200
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ระนอง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์