Shop ID : 3105
ร้าน : นายเหมืองแร่
โดย : กอบชัย เศรษฐภักดี
ที่อยู่ : 43 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 084-051-6789
ผู้เข้าชม : 72778
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
 
  • ชอบพระผิวเดิม พระแท้  นายเหมืองแร่ ชื่อนี้มั่นใจได้  โทรคุยกันครับ 0840516789

 
฿ โชว์พระ
NO.1 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 5,622
หลวงพ่อ พรหม...
฿ โชว์พระ
NO.2 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 5,524
....๙๗ พระรอด........
฿ โชว์พระ
NO.3 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,108
....๙๗ พระรอด........
฿ ขายแล้ว
NO.4 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,334
.เลื่อนพระอ.ทิม....
฿ โชว์พระ
NO.5 2012-09-25
ผู้เข้าชม : 3,843
.เลื่อนพระอ.ทิม.....
฿ โชว์พระ
NO.6 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 2,226
เลื่อนสมณศักดิ์ อ.ทิม...
฿ โชว์พระ
NO.7 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 5,557
หลวงปู่ทวด รุน๑...
฿ โชว์พระ
NO.8 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 4,304
กลีบบัว รุน ๑ แชมป์...
฿ โชว์พระ
NO.9 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 3,829
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2012-09-26
ผู้เข้าชม : 3,192
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2012-10-01
ผู้เข้าชม : 4,966
หลวงปู่ศุข ...
฿ โชว์พระ
NO.12 2012-10-13
ผู้เข้าชม : 3,207
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2014-07-26
ผู้เข้าชม : 879
หลวงปู่ทวด ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2014-11-10
ผู้เข้าชม : 832
หลวงปู่ทวด อ.นอง...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-07-09
ผู้เข้าชม : 804
หลวงปู่ หวด...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-07-23
ผู้เข้าชม : 876
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-11-01
ผู้เข้าชม : 757
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 751
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 665
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2016-12-20
ผู้เข้าชม : 811
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2016-12-21
ผู้เข้าชม : 384
้เหรียญ 4 รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2017-01-11
ผู้เข้าชม : 369
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2017-01-14
ผู้เข้าชม : 345
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2017-01-24
ผู้เข้าชม : 531
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โชว์พระ
NO.25 2017-02-02
ผู้เข้าชม : 486
เหรียญพระราชทาน...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2017-02-22
ผู้เข้าชม : 280
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 276
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.28 2017-03-06
ผู้เข้าชม : 235
หลวงปู่ สงฆ์ รุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.29 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 309
หลวงปู่ทวด...
฿ โชว์พระ
NO.30 2017-03-08
ผู้เข้าชม : 355
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.31 2017-03-09
ผู้เข้าชม : 387
หลวงพ่อท่านเขียวรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 340
หลวงปู่ สงฆ์...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 287
หัวแหวนปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 187
พระอ.นำ ...
฿ โทรถาม
NO.35 2017-04-27
ผู้เข้าชม : 246
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 335
หลวงพ่อจง 2485...
฿ โชว์พระ
NO.37 2017-05-06
ผู้เข้าชม : 775
เหรียญในหลวง ร.๙...
฿ โชว์พระ
NO.38 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 609
เหรียญมหามงคล...
฿ โชว์พระ
NO.39 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 511
เหรียญมหามงคล...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2017-05-24
ผู้เข้าชม : 386
โสธร 08...
฿ โชว์พระ
NO.41 2017-06-04
ผู้เข้าชม : 242
ขุนแผน...
฿ โทรถาม
NO.42 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 540
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 246
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2017-06-11
ผู้เข้าชม : 413
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 293
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.46 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 341
ชินราช 2485 อินโดจีน...
฿ โทรถาม
NO.47 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 282
4 มุมเมือง...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-06-24
ผู้เข้าชม : 521
หลวงพ่อโสธร 08...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2017-07-01
ผู้เข้าชม : 271
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2017-07-02
ผู้เข้าชม : 189
เบตง 3 ทองคำ...
฿ โทรถาม
NO.51 2017-07-02
ผู้เข้าชม : 292
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2017-07-04
ผู้เข้าชม : 270
หลวงปู่ทวด รุน๑...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2017-07-05
ผู้เข้าชม : 175
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 483
ปิดตากรมหลวง...
฿ 30000
NO.55 2017-07-23
ผู้เข้าชม : 408
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 374
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2017-07-26
ผู้เข้าชม : 240
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-07-28
ผู้เข้าชม : 315
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โทรถาม
NO.59 2017-07-30
ผู้เข้าชม : 385
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-07-31
ผู้เข้าชม : 332
ชินราชแต่ง 2485 ศิลป์ช่างโอเล็...
฿ โทรถาม
NO.61 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 319
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 133
เหรียญเสด็จประภาสยุโรป...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 181
สช หลวงพ่อพรหม...
฿ โทรถาม
NO.64 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 247
หลวงพ่อสุด หนองหวาย...
฿ โทรถาม
NO.65 2017-08-05
ผู้เข้าชม : 355
หลวงพ่อสุด หนองหวาย...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-08-07
ผู้เข้าชม : 170
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 207
หลวงปู่ทวด เบตงทองคำ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 335
หลวงพ่อเงิน ช้างคู่...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-08-14
ผู้เข้าชม : 132
หลวงปู่ทวด...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 234
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 179
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 213
กริ่ง วัดทุ่งคา 2505...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-08-19
ผู้เข้าชม : 182
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โชว์พระ
NO.74 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 278
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 3000
NO.75 2017-09-13
ผู้เข้าชม : 511
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 132
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 181
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 14500
NO.78 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 309
เหรียญเสด็จประภาสยุโรป...
฿ 9500
NO.79 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 613
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 9500
NO.80 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 233
หลวงปู่ สงฆ์ เนื้อเงิน...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2017-09-16
ผู้เข้าชม : 160
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-09-27
ผู้เข้าชม : 265
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-09-27
ผู้เข้าชม : 208
หลวงปู่ทวด...
฿ 13000
NO.84 2017-09-27
ผู้เข้าชม : 528
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-10-04
ผู้เข้าชม : 210
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-10-06
ผู้เข้าชม : 198
สช หลวงพ่อพรหม...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-10-06
ผู้เข้าชม : 277
หลวงปู่ทวด...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-10-06
ผู้เข้าชม : 137
น้ำเต้าหน้าหนุ่ม...
฿ ขายแล้ว
NO.89 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 147
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.90 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 192
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 5500
NO.91 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 222
แหวนหลวงปู่ทวด กรรมการ...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 103
เหรียญจอมทัพไทยร.๙...
฿ โชว์พระ
NO.93 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 114
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 121
กริ่งเล็ก 2508...
฿ 9500
NO.95 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 522
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 8500
NO.96 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 89
เหรียญลงยาปาดตาลพ่อคูณ...
฿ 9000
NO.97 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 449
เหรียญในหลวง ๔ รอบ...
฿ 4500
NO.98 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 111
พระพุทธสิหิงห์พ.ศ. 2517...
฿ 3500
NO.99 2017-10-22
ผู้เข้าชม : 114
พระพุทธสิหิงห์พ.ศ. 2517...
 
ข้อมูลร้านค้า
ร้านพระเครื่อง นายเหมืองแร่ เป็นคนชอบสะสมนิยมในพระเครื่อง โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด นิยมพระสวยแท้แลง่าย เลือกสะสมเฉพาะพระแท้แบบไม่ต้องลงกล้อง พี่ชายที่ชื่นชอบและหลงใหลในพระเครื่อง โทรพูดคุยได้นะครับ
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันความแท้ตามมาตรฐานสากล ผมอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งพระทางไปรษณีย์ครับ รับประกันความพอใจ ไม่ชอบคืนเงินเต็มครับ ชื่อนี้นามสกุลนี้ชื่อเสียงสำคัญกว่าเงินครับ!!..
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี กอบชัย เศรษฐภักดี
เลขที่บัญชี 4020425200
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ระนอง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์