Shop ID : 4567
ร้าน : ธิ วิเศษ
โดย : ธนกร รักเสรีไทย
ที่อยู่ : ชั้น3 พันทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
โทร : 0898015520
ผู้เข้าชม : 11375
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โทรถาม
NO.1 2016-12-29
ผู้เข้าชม : 489
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-12-29
ผู้เข้าชม : 1,444
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.3 2016-12-30
ผู้เข้าชม : 251
หลวงพ่อเล็ก วัดทำนบ...
฿ โทรถาม
NO.4 2016-12-30
ผู้เข้าชม : 1,119
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว...
฿ โทรถาม
NO.5 2016-12-31
ผู้เข้าชม : 671
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.6 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 308
หลวงพ่อแพ วัดกกลางราชครู...
฿ โชว์พระ
NO.7 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 277
ครูบาศรีวิชัย...
฿ โทรถาม
NO.8 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 210
หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่...
฿ โทรถาม
NO.9 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 203
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.10 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 431
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.11 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 350
หลวงพ่อจันทร วัดบางจักร...
฿ โทรถาม
NO.12 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 278
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.13 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 362
หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่...
฿ โชว์พระ
NO.14 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 425
หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.15 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 425
หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ...
฿ โทรถาม
NO.16 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 205
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.17 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 257
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน...
฿ โทรถาม
NO.18 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 222
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.19 2017-01-04
ผู้เข้าชม : 258
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน...
฿ โชว์พระ
NO.20 2017-01-04
ผู้เข้าชม : 638
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ...
฿ โชว์พระ
NO.21 2017-01-04
ผู้เข้าชม : 232
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.22 2017-01-15
ผู้เข้าชม : 227
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.23 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,666
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.24 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 620
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.25 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 669
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.26 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,523
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.27 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 770
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.28 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,472
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.29 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,605
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.30 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 816
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.31 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,503
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.32 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,229
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.33 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,216
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.34 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 196
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.35 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 354
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โชว์พระ
NO.36 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 165
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.37 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 142
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.38 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 146
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.39 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 154
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.40 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 127
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.41 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 154
หลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี...
฿ โชว์พระ
NO.42 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 140
หลวงพ่อเล็ก วัดทำนบ...
฿ โชว์พระ
NO.43 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 121
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.44 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 138
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.45 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 379
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม...
฿ โชว์พระ
NO.46 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 133
หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง...
฿ โชว์พระ
NO.47 2017-03-16
ผู้เข้าชม : 294
ไพรีพินาศ...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-03-26
ผู้เข้าชม : 430
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.49 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 141
หลวงพ่อเล็ก วัดทำนบ...
฿ โทรถาม
NO.50 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 311
หลวงพ่อกลุ่ม วักฝาง...
฿ โทรถาม
NO.51 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 378
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.52 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 353
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.53 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 370
หลวงพ่อภู วัดดอนรัก...
฿ โทรถาม
NO.54 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 181
หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง...
฿ โทรถาม
NO.55 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 224
หลวงพ่อเจิม วัดป่าโมก...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 287
หลวงพ่อภู วัดดอนรัก...
฿ โทรถาม
NO.57 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 373
หลวงพ่อเต่า วัดน้ำพุ...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 249
หลวงพ่อเจิม วัดป่าโมก...
฿ โทรถาม
NO.59 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 151
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 1,146
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.61 2017-03-31
ผู้เข้าชม : 388
หลวงพ่อภู วัดดอนรัก...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-04-05
ผู้เข้าชม : 95
หลวงพ่อเสียน วัดมะนาวหวาน...
฿ โทรถาม
NO.63 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 159
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน...
฿ โทรถาม
NO.64 2017-05-01
ผู้เข้าชม : 220
หลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี...
฿ โชว์พระ
NO.65 2017-05-01
ผู้เข้าชม : 289
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ...
฿ โทรถาม
NO.66 2017-05-05
ผู้เข้าชม : 1,177
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.67 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 695
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-06-18
ผู้เข้าชม : 164
หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่...
฿ โชว์พระ
NO.69 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 138
ครูบาศรีวิชัย...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 1,273
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-07-11
ผู้เข้าชม : 166
พระกรุวัดนก อ่างทอง...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-07-11
ผู้เข้าชม : 157
หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่...
฿ โทรถาม
NO.73 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 127
หลวงพ่อโต๊ะ วัดสระเกษ...
฿ โชว์พระ
NO.74 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 586
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.75 2017-07-18
ผู้เข้าชม : 185
แม่ชีบุญเรือน...
฿ โทรถาม
NO.76 2017-08-20
ผู้เข้าชม : 61
หลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี...
 
ข้อมูลร้านค้า
เบอร์โทร 0898015520 ID Line 0898015520 Facebook Thi wiset รับเช่า ให้เช่า พระเครื่องทุกชนิด
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตลอดเวลา หากเก๊ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยพระจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่เช่าไป ไม่ชำรุด หัก บิ่น หรือทำเสียผิว
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ธนกร รักเสรีไทย
เลขที่บัญชี 1662247053
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา วิเศษชัยชาญ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์