Shop ID : 4567
ร้าน : ธิ วิเศษ
โดย : ธนกร รักเสรีไทย
ที่อยู่ : ชั้น3 พันทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
โทร : 0898015520
ผู้เข้าชม : 14618
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ โทรถาม
NO.1 2016-12-29
ผู้เข้าชม : 525
หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่...
฿ โชว์พระ
NO.2 2016-12-29
ผู้เข้าชม : 1,655
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.3 2016-12-30
ผู้เข้าชม : 285
หลวงพ่อเล็ก วัดทำนบ...
฿ โทรถาม
NO.4 2016-12-30
ผู้เข้าชม : 1,260
หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว...
฿ โทรถาม
NO.5 2016-12-31
ผู้เข้าชม : 739
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.6 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 354
หลวงพ่อแพ วัดกกลางราชครู...
฿ โชว์พระ
NO.7 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 315
ครูบาศรีวิชัย...
฿ โทรถาม
NO.8 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 241
หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่...
฿ โทรถาม
NO.9 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 230
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.10 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 476
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.11 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 378
หลวงพ่อจันทร วัดบางจักร...
฿ โทรถาม
NO.12 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 317
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.13 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 407
หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่...
฿ โชว์พระ
NO.14 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 466
หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ...
฿ โชว์พระ
NO.15 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 474
หลวงพ่อคำ วัดโพธิ์ปล้ำ...
฿ โทรถาม
NO.16 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 238
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.17 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 299
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน...
฿ โทรถาม
NO.18 2017-01-02
ผู้เข้าชม : 258
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.19 2017-01-04
ผู้เข้าชม : 299
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน...
฿ โชว์พระ
NO.20 2017-01-04
ผู้เข้าชม : 257
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.21 2017-01-15
ผู้เข้าชม : 267
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.22 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,849
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.23 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 739
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.24 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 811
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.25 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,664
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.26 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 954
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.27 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,626
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.28 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,726
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.29 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,302
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.30 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 2,302
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.31 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,482
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.32 2017-02-25
ผู้เข้าชม : 1,532
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.33 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 233
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.34 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 431
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โชว์พระ
NO.35 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 211
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.36 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 169
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.37 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 168
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.38 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 206
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.39 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 150
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โชว์พระ
NO.40 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 201
หลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี...
฿ โชว์พระ
NO.41 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 172
หลวงพ่อเล็ก วัดทำนบ...
฿ โชว์พระ
NO.42 2017-03-12
ผู้เข้าชม : 146
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.43 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 189
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.44 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 470
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม...
฿ โชว์พระ
NO.45 2017-03-14
ผู้เข้าชม : 167
หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง...
฿ โชว์พระ
NO.46 2017-03-16
ผู้เข้าชม : 339
ไพรีพินาศ...
฿ โทรถาม
NO.47 2017-03-26
ผู้เข้าชม : 515
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.48 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 171
หลวงพ่อเล็ก วัดทำนบ...
฿ โทรถาม
NO.49 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 358
หลวงพ่อกลุ่ม วักฝาง...
฿ โทรถาม
NO.50 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 465
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.51 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 405
หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน...
฿ โทรถาม
NO.52 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 459
หลวงพ่อภู วัดดอนรัก...
฿ โทรถาม
NO.53 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 221
หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง...
฿ โทรถาม
NO.54 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 280
หลวงพ่อเจิม วัดป่าโมก...
฿ โทรถาม
NO.55 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 362
หลวงพ่อภู วัดดอนรัก...
฿ โทรถาม
NO.56 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 452
หลวงพ่อเต่า วัดน้ำพุ...
฿ โทรถาม
NO.57 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 348
หลวงพ่อเจิม วัดป่าโมก...
฿ โทรถาม
NO.58 2017-03-29
ผู้เข้าชม : 181
หลวงพ่อทองใบ วัดอบทม...
฿ โทรถาม
NO.59 2017-04-05
ผู้เข้าชม : 120
หลวงพ่อเสียน วัดมะนาวหวาน...
฿ โทรถาม
NO.60 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 201
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน...
฿ โทรถาม
NO.61 2017-05-01
ผู้เข้าชม : 272
หลวงพ่อกร่าย วัดโพธิ์ศรี...
฿ โชว์พระ
NO.62 2017-05-01
ผู้เข้าชม : 355
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ...
฿ โชว์พระ
NO.63 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 930
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.64 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 185
ครูบาศรีวิชัย...
฿ โทรถาม
NO.65 2017-06-21
ผู้เข้าชม : 2,025
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.66 2017-07-11
ผู้เข้าชม : 222
หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่...
฿ โทรถาม
NO.67 2017-07-13
ผู้เข้าชม : 183
หลวงพ่อโต๊ะ วัดสระเกษ...
฿ โชว์พระ
NO.68 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 869
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.69 2017-07-18
ผู้เข้าชม : 259
แม่ชีบุญเรือน...
฿ โทรถาม
NO.70 2017-08-23
ผู้เข้าชม : 345
พระชัย จักรพรรดิ์ ...
฿ โทรถาม
NO.71 2017-08-31
ผู้เข้าชม : 406
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-08-31
ผู้เข้าชม : 74
พระครูอาทร...
฿ โชว์พระ
NO.73 2017-09-07
ผู้เข้าชม : 239
หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-09-14
ผู้เข้าชม : 1,154
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-09-30
ผู้เข้าชม : 611
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.76 2017-09-30
ผู้เข้าชม : 561
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.77 2017-09-30
ผู้เข้าชม : 422
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โชว์พระ
NO.78 2017-10-09
ผู้เข้าชม : 164
หลวงปู่สนธิ์ วัดท่าดอกแก้ว...
฿ โทรถาม
NO.79 2017-10-09
ผู้เข้าชม : 72
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-10-09
ผู้เข้าชม : 69
หลวงพ่อซำ วัดตลาดใหม่...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-10-11
ผู้เข้าชม : 321
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.82 2017-10-11
ผู้เข้าชม : 212
พระสมเด็จเกศไชโย...
฿ โทรถาม
NO.83 2017-10-11
ผู้เข้าชม : 331
พระสมเด็จเกศไชโย...
 
ข้อมูลร้านค้า
เบอร์โทร 0898015520 ID Line 0898015520 Facebook Thi wiset รับเช่า ให้เช่า รับจำนำ ขายฝาก พระเครื่อง ของเก่า อสีงหาริมทรัพย์ และของมีค่าทุกชนิด
 
 
การรับประกันสินค้า
รับประกันพระแท้ตลอดเวลา หากเก๊ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน โดยพระจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่เช่าไป ไม่ชำรุด หัก บิ่น หรือทำเสียผิว ⭐️พระที่ขายแล้ว ทางร้านจะลบออกทันที เพื่อให้เกียรติกับเจ้าของใหม่⭐️
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ธนกร รักเสรีไทย
เลขที่บัญชี 1662247053
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา วิเศษชัยชาญ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์