Shop ID : 4056
ร้าน : ชมรมพระของขวัญ
โดย : อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
ที่อยู่ : 42 ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 086-9242529
ผู้เข้าชม : 35430
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-03-23
ผู้เข้าชม : 1,363
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 1,241
พระปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 3,263
พระปากน้ำรุ่น4 เลี่ยมทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 1,091
ภาพหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ (หลังโต๊...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 731
ภาพหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ (ในอุโบส...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-04-05
ผู้เข้าชม : 2,254
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-04-12
ผู้เข้าชม : 1,122
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่น3 พ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-04-17
ผู้เข้าชม : 1,139
พระปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 2,402
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่น3 พ...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,065
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,135
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 988
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-04-25
ผู้เข้าชม : 837
เหรียญถวายภัตตาหาร วัดปากน้ำ ภ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-05-03
ผู้เข้าชม : 1,193
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-05-06
ผู้เข้าชม : 1,102
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 2,901
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 1,582
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,615
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,328
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,081
พระปากน้ำรุ่น4 บล็อกแตก...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 1,385
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,770
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,166
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,625
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-05-22
ผู้เข้าชม : 1,043
เหรียญถวายภัตตาหารหลวงพ่อสดวัด...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-05-22
ผู้เข้าชม : 1,149
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-05-26
ผู้เข้าชม : 993
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ โชว์พระ
NO.28 2015-05-27
ผู้เข้าชม : 4,010
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 4 หลัง...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-06-01
ผู้เข้าชม : 815
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-06-02
ผู้เข้าชม : 933
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 867
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-06-11
ผู้เข้าชม : 1,348
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 1,858
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 1,366
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2015-07-22
ผู้เข้าชม : 1,707
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2015-08-05
ผู้เข้าชม : 1,061
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2015-08-25
ผู้เข้าชม : 946
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 771
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่เคลือ...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 485
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 523
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,121
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 952
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 6 ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 685
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 2...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 2,341
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 645
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 730
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 เกสา...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 1,031
พระธรรมขันธ์ รุ่น4 วัดปากน้ำ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2015-10-21
ผู้เข้าชม : 657
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2015-10-21
ผู้เข้าชม : 597
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 หูตากระพร...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2015-10-23
ผู้เข้าชม : 747
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2015-10-26
ผู้เข้าชม : 611
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 775
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 750
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 806
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 1,035
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2015-12-26
ผู้เข้าชม : 2,470
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-03-10
ผู้เข้าชม : 668
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 2,548
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-04-29
ผู้เข้าชม : 1,071
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 615
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 810
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-06-25
ผู้เข้าชม : 899
พระผงวัดปากน้ำ รุ่น4 พิมพ์หน้า...
฿ 9000
NO.63 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 3,662
พระผงวัดปากน้ำ รุ่น4 เนื้อเทีย...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 685
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 773
พระธรรมขันธ์ รุ่น4 วัดปากน้ำภา...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 695
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 มี...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 700
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ โชว์พระ
NO.68 2016-07-28
ผู้เข้าชม : 600
รับเช่าพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-08-25
ผู้เข้าชม : 1,162
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-09-19
ผู้เข้าชม : 634
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 375
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกมี...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-09-28
ผู้เข้าชม : 834
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 537
พระปากน้ำรุ่น 1 ...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 394
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2016-10-23
ผู้เข้าชม : 828
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 534
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 692
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.78 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 480
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2016-11-24
ผู้เข้าชม : 440
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 558
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 527
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 433
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 586
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.84 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 843
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 382
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 605
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 356
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.88 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 346
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพ์ตื้...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-04-06
ผู้เข้าชม : 456
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-04-06
ผู้เข้าชม : 341
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-04-10
ผู้เข้าชม : 354
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.92 2017-04-15
ผู้เข้าชม : 1,124
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ 45000
NO.93 2017-04-16
ผู้เข้าชม : 612
พระปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ตื้น...
฿ 9999999
NO.94 2017-04-17
ผู้เข้าชม : 282
พระธรรมขันธ์ รุ่น4 วัดปากน้ำภา...
฿ 1200
NO.95 2017-04-18
ผู้เข้าชม : 267
พระธรรมขันธ์ รุ่น4 วัดปากน้ำภา...
฿ 43000
NO.96 2017-04-18
ผู้เข้าชม : 616
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ 42000
NO.97 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 410
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ 45000
NO.98 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 345
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ 45000
NO.99 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 385
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก ฐ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้บูชาพระเครื่องพระของขวัญสายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ เน้นความแท้ ดูง่าย ไม่มีซ่อม-แต่ง ราคามิตรภาพ
 
 
การรับประกันสินค้า
พระทุกองค์ของทางร้านรับประกันแท้ตลอดชีพ หากเก๊ยินดีคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
เลขที่บัญชี 5402007153
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา BigC รังสิต (Future)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์