Shop ID : 4056
ร้าน : ชมรมพระของขวัญ
โดย : อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
ที่อยู่ : 42 ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 086-9242529
ผู้เข้าชม : 45031
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-03-23
ผู้เข้าชม : 1,591
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 1,478
พระปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 3,883
พระปากน้ำรุ่น4 เลี่ยมทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-04-05
ผู้เข้าชม : 2,837
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,231
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,205
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-04-25
ผู้เข้าชม : 983
เหรียญถวายภัตตาหาร วัดปากน้ำ ภ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 3,149
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,888
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,547
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,383
พระปากน้ำรุ่น4 บล็อกแตก...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 1,623
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 3,300
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,385
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,921
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2015-05-27
ผู้เข้าชม : 4,585
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 4 หลัง...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-06-01
ผู้เข้าชม : 988
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 998
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-06-11
ผู้เข้าชม : 1,540
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 2,100
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-07-22
ผู้เข้าชม : 2,097
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-08-25
ผู้เข้าชม : 1,124
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 926
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่เคลือ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,269
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,075
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 6 ...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 825
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 2...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 2,684
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-10-23
ผู้เข้าชม : 915
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 919
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 907
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 954
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 1,346
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เ...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-12-26
ผู้เข้าชม : 3,182
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 3,390
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-04-29
ผู้เข้าชม : 1,337
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 754
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 1,107
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 804
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 835
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 มี...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 886
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-07-28
ผู้เข้าชม : 877
รับเช่าพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-08-25
ผู้เข้าชม : 1,332
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-09-19
ผู้เข้าชม : 835
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 537
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกมี...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-09-28
ผู้เข้าชม : 1,014
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 664
พระปากน้ำรุ่น 1 ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 526
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-10-23
ผู้เข้าชม : 1,008
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 665
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 821
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 616
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-11-24
ผู้เข้าชม : 596
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 708
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 536
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 758
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 1,693
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 782
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 472
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โชว์พระ
NO.59 2017-06-26
ผู้เข้าชม : 1,255
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2017-08-03
ผู้เข้าชม : 242
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อสด...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2017-08-04
ผู้เข้าชม : 283
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2017-08-04
ผู้เข้าชม : 291
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2017-08-07
ผู้เข้าชม : 391
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ตลับท...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 354
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เลี...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 387
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-08-21
ผู้เข้าชม : 320
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-08-30
ผู้เข้าชม : 139
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2017-09-01
ผู้เข้าชม : 528
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-09-01
ผู้เข้าชม : 244
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพ์ลึก...
฿ โชว์พระ
NO.70 2017-09-03
ผู้เข้าชม : 593
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-09-05
ผู้เข้าชม : 187
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2017-09-09
ผู้เข้าชม : 188
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก มีเ...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 260
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสามพิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-09-14
ผู้เข้าชม : 362
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นหนึ่ง พ...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-09-20
ผู้เข้าชม : 100
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้บูชาพระเครื่องพระของขวัญสายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ เน้นความแท้ ดูง่าย ไม่มีซ่อม-แต่ง ราคามิตรภาพ
 
 
การรับประกันสินค้า
พระทุกองค์ของทางร้านรับประกันแท้ตลอดชีพ หากเก๊ยินดีคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
เลขที่บัญชี 5402007153
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา BigC รังสิต (Future)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์