Shop ID : 4056
ร้าน : ชมรมพระของขวัญ
โดย : อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
ที่อยู่ : 42 ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 086-9242529
ผู้เข้าชม : 37379
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-03-23
ผู้เข้าชม : 1,414
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 1,277
พระปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 3,385
พระปากน้ำรุ่น4 เลี่ยมทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-04-05
ผู้เข้าชม : 2,409
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-04-12
ผู้เข้าชม : 1,189
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่น3 พ...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,102
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,175
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,034
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-04-25
ผู้เข้าชม : 871
เหรียญถวายภัตตาหาร วัดปากน้ำ ภ...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 2,948
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,666
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,362
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,138
พระปากน้ำรุ่น4 บล็อกแตก...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 1,428
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,880
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,207
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,696
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-05-22
ผู้เข้าชม : 1,079
เหรียญถวายภัตตาหารหลวงพ่อสดวัด...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-05-26
ผู้เข้าชม : 1,036
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ โชว์พระ
NO.20 2015-05-27
ผู้เข้าชม : 4,144
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 4 หลัง...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-06-01
ผู้เข้าชม : 851
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 895
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-06-11
ผู้เข้าชม : 1,385
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 1,896
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 1,433
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-07-22
ผู้เข้าชม : 1,781
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-08-05
ผู้เข้าชม : 1,083
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-08-25
ผู้เข้าชม : 980
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 808
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่เคลือ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 501
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 544
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,152
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 975
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 6 ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 712
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 2...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 2,489
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 769
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 เกสา...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2015-10-17
ผู้เข้าชม : 1,085
พระธรรมขันธ์ รุ่น4 วัดปากน้ำ พ...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2015-10-21
ผู้เข้าชม : 697
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2015-10-21
ผู้เข้าชม : 621
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 หูตากระพร...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2015-10-23
ผู้เข้าชม : 785
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2015-10-26
ผู้เข้าชม : 636
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 810
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 781
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 838
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 1,097
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2015-12-26
ผู้เข้าชม : 2,634
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-03-10
ผู้เข้าชม : 704
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 2,772
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-04-29
ผู้เข้าชม : 1,123
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 634
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 863
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-06-25
ผู้เข้าชม : 952
พระผงวัดปากน้ำ รุ่น4 พิมพ์หน้า...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 701
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 815
พระธรรมขันธ์ รุ่น4 วัดปากน้ำภา...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 720
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 มี...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 729
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ โชว์พระ
NO.57 2016-07-28
ผู้เข้าชม : 664
รับเช่าพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2016-08-25
ผู้เข้าชม : 1,189
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2016-09-19
ผู้เข้าชม : 663
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 403
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกมี...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2016-09-28
ผู้เข้าชม : 866
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 564
พระปากน้ำรุ่น 1 ...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 420
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2016-10-23
ผู้เข้าชม : 870
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 553
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 708
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 506
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2016-11-24
ผู้เข้าชม : 461
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 583
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 544
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 445
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 610
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.73 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 920
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 401
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 647
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.76 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 377
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 362
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพ์ตื้...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-04-06
ผู้เข้าชม : 457
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2017-04-15
ผู้เข้าชม : 2,029
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ 45000
NO.80 2017-04-16
ผู้เข้าชม : 853
พระปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ตื้น...
฿ 43000
NO.81 2017-04-18
ผู้เข้าชม : 934
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ 42000
NO.82 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 730
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ 45000
NO.83 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 611
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ 45000
NO.84 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 827
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก ฐ...
฿ ขายแล้ว
NO.85 2017-05-03
ผู้เข้าชม : 526
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.86 2017-05-05
ผู้เข้าชม : 480
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.87 2017-05-07
ผู้เข้าชม : 274
พระผงวัดปากน้ำรุ่น1 มีเคลือบ...
฿ 10000
NO.88 2017-05-10
ผู้เข้าชม : 233
ภาพหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-05-10
ผู้เข้าชม : 302
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก ม...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-05-11
ผู้เข้าชม : 530
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-05-12
ผู้เข้าชม : 388
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพืตื้...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-05-13
ผู้เข้าชม : 222
พระปากน้ำรุ่น4 พิมพ์จัมโบ้ องค...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-05-18
ผู้เข้าชม : 330
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.94 2017-05-28
ผู้เข้าชม : 214
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก มีเ...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 179
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 158
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 158
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก สภาพใช้...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้บูชาพระเครื่องพระของขวัญสายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ เน้นความแท้ ดูง่าย ไม่มีซ่อม-แต่ง ราคามิตรภาพ
 
 
การรับประกันสินค้า
พระทุกองค์ของทางร้านรับประกันแท้ตลอดชีพ หากเก๊ยินดีคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
เลขที่บัญชี 5402007153
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา BigC รังสิต (Future)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์