Shop ID : 4056
ร้าน : ชมรมพระของขวัญ
โดย : อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
ที่อยู่ : 42 ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 086-9242529
ผู้เข้าชม : 47269
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 2
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-03-23
ผู้เข้าชม : 1,686
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 1,558
พระปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 4,073
พระปากน้ำรุ่น4 เลี่ยมทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-04-05
ผู้เข้าชม : 2,993
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,290
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,261
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-04-25
ผู้เข้าชม : 1,023
เหรียญถวายภัตตาหาร วัดปากน้ำ ภ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 3,223
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,962
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,601
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,483
พระปากน้ำรุ่น4 บล็อกแตก...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 1,695
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 3,614
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,444
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 2,025
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2015-05-27
ผู้เข้าชม : 4,833
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 4 หลัง...
฿ ขายแล้ว
NO.17 2015-06-01
ผู้เข้าชม : 1,051
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 1,047
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-06-11
ผู้เข้าชม : 1,607
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 2,233
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-07-22
ผู้เข้าชม : 2,262
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-08-25
ผู้เข้าชม : 1,182
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 973
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่เคลือ...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,329
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,120
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 6 ...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 860
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 2...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 2,729
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-10-23
ผู้เข้าชม : 1,018
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 976
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 957
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 1,003
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 1,495
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เ...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-12-26
ผู้เข้าชม : 3,406
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 3,791
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-04-29
ผู้เข้าชม : 1,487
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 812
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 1,294
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 854
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 874
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 มี...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 960
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-07-28
ผู้เข้าชม : 949
รับเช่าพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-08-25
ผู้เข้าชม : 1,379
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.43 2016-09-19
ผู้เข้าชม : 935
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 605
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกมี...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-09-28
ผู้เข้าชม : 1,089
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 701
พระปากน้ำรุ่น 1 ...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 587
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-10-23
ผู้เข้าชม : 1,064
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 711
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 891
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 658
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-11-24
ผู้เข้าชม : 654
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 752
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 575
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 807
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 2,040
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 838
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.58 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 514
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โชว์พระ
NO.59 2017-06-26
ผู้เข้าชม : 1,573
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2017-08-03
ผู้เข้าชม : 292
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อสด...
฿ ขายแล้ว
NO.61 2017-08-04
ผู้เข้าชม : 351
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.62 2017-08-04
ผู้เข้าชม : 365
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2017-08-07
ผู้เข้าชม : 459
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ตลับท...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2017-08-09
ผู้เข้าชม : 421
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เลี...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-08-13
ผู้เข้าชม : 464
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.66 2017-08-21
ผู้เข้าชม : 373
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-08-30
ผู้เข้าชม : 199
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.68 2017-09-01
ผู้เข้าชม : 815
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-09-01
ผู้เข้าชม : 331
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสาม พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-09-05
ผู้เข้าชม : 261
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-09-09
ผู้เข้าชม : 262
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก มีเ...
฿ ขายแล้ว
NO.72 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 369
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสามพิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-09-20
ผู้เข้าชม : 214
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.74 2017-09-20
ผู้เข้าชม : 267
พระผงวัดปากน้ำรุ่นสามพิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.75 2017-09-28
ผู้เข้าชม : 288
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก เลี่ยมพร...
฿ 5500
NO.76 2017-10-16
ผู้เข้าชม : 413
พระปากน้ำรุ่น4 พิมพ์หน้านาง...
฿ โทรถาม
NO.77 2017-10-16
ผู้เข้าชม : 188
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อสด...
฿ โทรถาม
NO.78 2017-10-24
ผู้เข้าชม : 429
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 เนื...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2017-10-28
ผู้เข้าชม : 261
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พิม...
฿ โทรถาม
NO.80 2017-10-31
ผู้เข้าชม : 397
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม เ...
฿ โทรถาม
NO.81 2017-11-19
ผู้เข้าชม : 192
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้บูชาพระเครื่องพระของขวัญสายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ เน้นความแท้ ดูง่าย ไม่มีซ่อม-แต่ง ราคามิตรภาพ
 
 
การรับประกันสินค้า
พระทุกองค์ของทางร้านรับประกันแท้ตลอดชีพ หากเก๊ยินดีคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
เลขที่บัญชี 5402007153
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา BigC รังสิต (Future)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์