Shop ID : 4056
ร้าน : ชมรมพระของขวัญ
โดย : อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
ที่อยู่ : 42 ถ.พัฒนาช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 086-9242529
ผู้เข้าชม : 41425
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
฿ ขายแล้ว
NO.1 2015-03-23
ผู้เข้าชม : 1,497
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.2 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 1,381
พระปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.3 2015-03-25
ผู้เข้าชม : 3,617
พระปากน้ำรุ่น4 เลี่ยมทอง...
฿ ขายแล้ว
NO.4 2015-04-05
ผู้เข้าชม : 2,589
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.5 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,159
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญ รุ่นแร...
฿ ขายแล้ว
NO.6 2015-04-24
ผู้เข้าชม : 1,109
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.7 2015-04-25
ผู้เข้าชม : 917
เหรียญถวายภัตตาหาร วัดปากน้ำ ภ...
฿ ขายแล้ว
NO.8 2015-05-07
ผู้เข้าชม : 3,034
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พ...
฿ ขายแล้ว
NO.9 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,771
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.10 2015-05-08
ผู้เข้าชม : 1,449
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น ๑ พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.11 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 2,253
พระปากน้ำรุ่น4 บล็อกแตก...
฿ ขายแล้ว
NO.12 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 1,518
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.13 2015-05-12
ผู้เข้าชม : 3,056
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.14 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,297
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก พ...
฿ ขายแล้ว
NO.15 2015-05-19
ผู้เข้าชม : 1,785
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.16 2015-05-22
ผู้เข้าชม : 1,154
เหรียญถวายภัตตาหารหลวงพ่อสดวัด...
฿ โชว์พระ
NO.17 2015-05-27
ผู้เข้าชม : 4,327
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 4 หลัง...
฿ ขายแล้ว
NO.18 2015-06-01
ผู้เข้าชม : 910
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.19 2015-06-06
ผู้เข้าชม : 930
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.20 2015-06-11
ผู้เข้าชม : 1,456
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1...
฿ ขายแล้ว
NO.21 2015-07-18
ผู้เข้าชม : 1,985
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.22 2015-07-22
ผู้เข้าชม : 1,918
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.23 2015-08-25
ผู้เข้าชม : 1,056
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.24 2015-09-11
ผู้เข้าชม : 864
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่เคลือ...
฿ ขายแล้ว
NO.25 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,208
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.26 2015-09-12
ผู้เข้าชม : 1,018
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 6 ...
฿ ขายแล้ว
NO.27 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 769
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ 2...
฿ ขายแล้ว
NO.28 2015-09-26
ผู้เข้าชม : 2,613
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่...
฿ ขายแล้ว
NO.29 2015-10-23
ผู้เข้าชม : 847
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกพิ...
฿ ขายแล้ว
NO.30 2015-11-06
ผู้เข้าชม : 868
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.31 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 839
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.32 2015-11-21
ผู้เข้าชม : 894
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น๑ พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.33 2015-12-01
ผู้เข้าชม : 1,213
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก เ...
฿ ขายแล้ว
NO.34 2015-12-26
ผู้เข้าชม : 2,859
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.35 2016-03-10
ผู้เข้าชม : 760
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.36 2016-04-06
ผู้เข้าชม : 3,094
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.37 2016-04-29
ผู้เข้าชม : 1,209
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.38 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 695
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.39 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 967
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.40 2016-06-29
ผู้เข้าชม : 758
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.41 2016-07-02
ผู้เข้าชม : 775
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1 มี...
฿ ขายแล้ว
NO.42 2016-07-06
ผู้เข้าชม : 806
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ โชว์พระ
NO.43 2016-07-28
ผู้เข้าชม : 767
รับเช่าพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น...
฿ ขายแล้ว
NO.44 2016-08-25
ผู้เข้าชม : 1,256
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.45 2016-09-19
ผู้เข้าชม : 730
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ...
฿ ขายแล้ว
NO.46 2016-09-22
ผู้เข้าชม : 468
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรกมี...
฿ ขายแล้ว
NO.47 2016-09-28
ผู้เข้าชม : 938
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.48 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 614
พระปากน้ำรุ่น 1 ...
฿ ขายแล้ว
NO.49 2016-10-17
ผู้เข้าชม : 469
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1...
฿ ขายแล้ว
NO.50 2016-10-23
ผู้เข้าชม : 938
พระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญ...
฿ ขายแล้ว
NO.51 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 600
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นแรก...
฿ ขายแล้ว
NO.52 2016-10-30
ผู้เข้าชม : 758
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.53 2016-11-03
ผู้เข้าชม : 566
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.54 2016-11-24
ผู้เข้าชม : 527
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.55 2016-12-01
ผู้เข้าชม : 648
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.56 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 493
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 ...
฿ ขายแล้ว
NO.57 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 678
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.58 2016-12-18
ผู้เข้าชม : 1,346
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิ...
฿ ขายแล้ว
NO.59 2017-01-08
ผู้เข้าชม : 727
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ...
฿ ขายแล้ว
NO.60 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 429
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.61 2017-04-06
ผู้เข้าชม : 601
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.62 2017-04-18
ผู้เข้าชม : 1,118
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.63 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 863
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ ขายแล้ว
NO.64 2017-04-19
ผู้เข้าชม : 738
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ ขายแล้ว
NO.65 2017-04-21
ผู้เข้าชม : 992
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก ฐ...
฿ โทรถาม
NO.66 2017-05-10
ผู้เข้าชม : 447
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก ม...
฿ ขายแล้ว
NO.67 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 468
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก...
฿ โทรถาม
NO.68 2017-05-29
ผู้เข้าชม : 536
พระผงวัดปากน้ำรุ่นแรก สภาพใช้...
฿ ขายแล้ว
NO.69 2017-05-31
ผู้เข้าชม : 597
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 1 มีเคลือบแ...
฿ ขายแล้ว
NO.70 2017-06-01
ผู้เข้าชม : 441
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก ไม่...
฿ ขายแล้ว
NO.71 2017-06-03
ผู้เข้าชม : 346
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก เ...
฿ โทรถาม
NO.72 2017-06-06
ผู้เข้าชม : 315
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ ขายแล้ว
NO.73 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 298
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.74 2017-06-07
ผู้เข้าชม : 426
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก...
฿ โทรถาม
NO.75 2017-06-08
ผู้เข้าชม : 466
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ โชว์พระ
NO.76 2017-06-09
ผู้เข้าชม : 1,710
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1 มีเคล...
฿ ขายแล้ว
NO.77 2017-06-10
ผู้เข้าชม : 273
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.78 2017-06-10
ผู้เข้าชม : 363
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.79 2017-06-15
ผู้เข้าชม : 454
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสาม พิม...
฿ ขายแล้ว
NO.80 2017-06-17
ผู้เข้าชม : 377
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น ...
฿ ขายแล้ว
NO.81 2017-06-20
ผู้เข้าชม : 260
พระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่น3 พ...
฿ ขายแล้ว
NO.82 2017-06-22
ผู้เข้าชม : 247
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก...
฿ ขายแล้ว
NO.83 2017-06-22
ผู้เข้าชม : 240
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.84 2017-06-23
ผู้เข้าชม : 438
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โชว์พระ
NO.85 2017-06-26
ผู้เข้าชม : 802
พระของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-07-01
ผู้เข้าชม : 439
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.87 2017-07-04
ผู้เข้าชม : 379
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.88 2017-07-05
ผู้เข้าชม : 347
พระปากน้ำรุ่นแรกสภาพใช้...
฿ โทรถาม
NO.89 2017-07-05
ผู้เข้าชม : 329
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.90 2017-07-05
ผู้เข้าชม : 300
พระผงวัดปากน้ำรุ่น 3 เลี่ยมทอง...
฿ โทรถาม
NO.91 2017-07-07
ผู้เข้าชม : 418
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ โทรถาม
NO.92 2017-07-08
ผู้เข้าชม : 300
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ตื้น...
฿ โทรถาม
NO.93 2017-07-08
ผู้เข้าชม : 364
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก ส...
฿ โทรถาม
NO.94 2017-07-12
ผู้เข้าชม : 269
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1 ...
฿ โทรถาม
NO.95 2017-07-12
ผู้เข้าชม : 544
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1 มีเคล...
฿ โทรถาม
NO.96 2017-07-16
ผู้เข้าชม : 366
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่นแรก มีเ...
฿ โทรถาม
NO.97 2017-07-19
ผู้เข้าชม : 268
พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น1 พิม...
฿ โทรถาม
NO.98 2017-07-21
ผู้เข้าชม : 137
พระผงวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์ลึก เ...
฿ โทรถาม
NO.99 2017-07-21
ผู้เข้าชม : 221
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
฿ 9999999
NO.100 2017-07-22
ผู้เข้าชม : 318
พระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3 พิมพ์...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้บูชาพระเครื่องพระของขวัญสายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ เน้นความแท้ ดูง่าย ไม่มีซ่อม-แต่ง ราคามิตรภาพ
 
 
การรับประกันสินค้า
พระทุกองค์ของทางร้านรับประกันแท้ตลอดชีพ หากเก๊ยินดีคืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี อภิชา ชัยรุ่งเรืองกุล
เลขที่บัญชี 5402007153
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา BigC รังสิต (Future)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์