Shop ID : 2248
ร้าน : จิวยี่@systema
โดย : อรรถพล พูนศิลป์
ที่อยู่ : 000
โทร : 0863820858--0898847068
ผู้เข้าชม : 258231
จำนวนผู้ชมขณะนี้ : 1
 
 
  • น้อมส่งเสด็จ สู่สววรค์คาลัย

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
฿ โชว์พระ
NO.1 2015-06-16
ผู้เข้าชม : 1,245
พระกริ่ง สุมโนอาจารย์ไสว...
฿ โชว์พระ
NO.2 2015-06-16
ผู้เข้าชม : 2,205
พระกริ่ง ปรินายก อาจารย์เทพสาร...
฿ โชว์พระ
NO.3 2015-06-25
ผู้เข้าชม : 1,926
พระกริ่ง วัดดอนยานนาวา พิพม์ 7...
฿ โชว์พระ
NO.4 2015-06-25
ผู้เข้าชม : 4,163
พระกริ่งเป้งย้ง หลวงปู่โต๊ะ...
฿ โชว์พระ
NO.5 2015-06-27
ผู้เข้าชม : 3,191
art of pra kring...
฿ โชว์พระ
NO.6 2015-06-30
ผู้เข้าชม : 795
เหรีญแหนบชินราช...
฿ โชว์พระ
NO.7 2015-07-04
ผู้เข้าชม : 1,859
พระกริ่งนะปัดตลอด กริ่งในตัวหล...
฿ โชว์พระ
NO.8 2015-07-04
ผู้เข้าชม : 2,648
พระยอดธง นะ ปัดตลอดหลวงพ่อแฉ่ง...
฿ โชว์พระ
NO.9 2015-07-09
ผู้เข้าชม : 1,532
พระชุดเรียกลาภหลวงพ่อแฉ่ง วัดบ...
฿ โชว์พระ
NO.10 2015-07-12
ผู้เข้าชม : 1,332
พระชัยวัฒน์สิหิงค์ สิหิงค์ ชลบ...
฿ โชว์พระ
NO.11 2015-07-20
ผู้เข้าชม : 2,242
พระกริ่ง อุบาเก็ง 4 วัดสุทัศน์...
฿ โชว์พระ
NO.12 2015-07-20
ผู้เข้าชม : 1,723
พระกริ่ง นเรศวร เพชรกลับ...
฿ โชว์พระ
NO.13 2015-08-25
ผู้เข้าชม : 2,836
พระกริ่ง อุบาเก็ง 3 วัดสุทัศน์...
฿ โชว์พระ
NO.14 2015-08-30
ผู้เข้าชม : 1,953
พระกริ่ง อาจารย์หนู ...
฿ โชว์พระ
NO.15 2015-09-02
ผู้เข้าชม : 4,110
รูปหล่อพระพิฆเนศ 4 กร วัดสุทัศ...
฿ โชว์พระ
NO.16 2015-09-02
ผู้เข้าชม : 1,372
พระกริ่ง ปี 95 วัดสุทัศน์...
฿ โชว์พระ
NO.17 2015-09-02
ผู้เข้าชม : 2,223
พระกริ่ง อุบาเก็ง ทองผสมพิเศษ ...
฿ โชว์พระ
NO.18 2015-09-28
ผู้เข้าชม : 1,352
พระระฆังหลังฆ้อน...
฿ โชว์พระ
NO.19 2015-11-25
ผู้เข้าชม : 2,015
พระกริ่งปวเรศน้อย...
฿ โชว์พระ
NO.20 2015-12-27
ผู้เข้าชม : 1,137
นางกวัก หลวงพ่อปลอดวัดหัวป่า...
฿ โชว์พระ
NO.21 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 854
พระกริ่ง หลังปิ...
฿ โชว์พระ
NO.22 2016-03-16
ผู้เข้าชม : 786
พระกริ่ง หลังปิ...
฿ โชว์พระ
NO.23 2016-05-16
ผู้เข้าชม : 999
พระพรหม หลวงพ่อชำนาญรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.24 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 857
พระพรหม หลวงพ่อชำนาญรุ่นแรก...
฿ โชว์พระ
NO.25 2016-05-19
ผู้เข้าชม : 1,592
พระกริ่ง พลวงพ่อไสว วัดไตรมิตร...
฿ โชว์พระ
NO.26 2016-05-23
ผู้เข้าชม : 1,320
พระกริ่งอรหัง วัดราชาธิวาส...
฿ โชว์พระ
NO.27 2016-06-01
ผู้เข้าชม : 949
พระกริ่งพระชัยวัฒน์วัดถ้ำยะลา...
฿ โชว์พระ
NO.28 2016-06-04
ผู้เข้าชม : 781
พระกริ่ง วัดดอนยานาวา ปี 2516...
฿ โชว์พระ
NO.29 2016-06-04
ผู้เข้าชม : 753
พระกริ่งโสฬสมุนี...
฿ โชว์พระ
NO.30 2016-06-11
ผู้เข้าชม : 1,188
พระปิดตา เม็ดกระดุม ปริมุตโต ...
฿ โชว์พระ
NO.31 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 634
พระกริ่งประภามณฑล 4 ...
฿ โชว์พระ
NO.32 2016-06-15
ผู้เข้าชม : 738
พระกริ่ง หม้อน้ำมนต์เล็ก...
฿ โชว์พระ
NO.33 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 1,021
พระกริ่ง อรหัง วัดราชา...
฿ โชว์พระ
NO.34 2016-06-22
ผู้เข้าชม : 1,129
พระกริ่ง 79 ฟ้าลั่น...
฿ โชว์พระ
NO.35 2016-06-25
ผู้เข้าชม : 854
พระบูชา พิฆเนศวร์...
฿ โชว์พระ
NO.36 2016-06-25
ผู้เข้าชม : 680
นางกวัก เจ้าตุณศรี...
฿ โชว์พระ
NO.37 2016-07-04
ผู้เข้าชม : 1,014
พระกริ่ง ปรินายก...
฿ โชว์พระ
NO.38 2016-07-04
ผู้เข้าชม : 902
พระกริ่ง ปรินายก...
฿ โชว์พระ
NO.39 2016-07-04
ผู้เข้าชม : 1,054
พระกริ่ง ปวเรศน้อย...
฿ โชว์พระ
NO.40 2016-07-04
ผู้เข้าชม : 1,106
พระกริ่งปวเรศน้อย ...
฿ โชว์พระ
NO.41 2016-07-29
ผู้เข้าชม : 1,212
เจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษ์มาลา ...
฿ โชว์พระ
NO.42 2016-07-29
ผู้เข้าชม : 663
น้ำเต้าหลวงพ่อสด ลูกใหญ่...
฿ โชว์พระ
NO.43 2016-07-29
ผู้เข้าชม : 655
รูปหล่อ สิวลี หลวงพ่อแฉ่ง...
฿ โชว์พระ
NO.44 2016-07-29
ผู้เข้าชม : 653
พระพุทธมารวิชัย...
฿ โชว์พระ
NO.45 2016-07-29
ผู้เข้าชม : 586
พระกริ่ง อรหัง วัดราชา...
฿ โชว์พระ
NO.46 2016-07-30
ผู้เข้าชม : 795
ชินราช มค๑ ...
฿ โชว์พระ
NO.47 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 714
พระพุทธชินราช อินโดจีน...
฿ โชว์พระ
NO.48 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 864
พระพุทธชินราช อินโดจีน...
฿ โชว์พระ
NO.49 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 751
พระชัยวัฒน์ สิหิงค์...
฿ โชว์พระ
NO.50 2016-08-03
ผู้เข้าชม : 780
ปิด ตา พ่อ ท่่าน แก่น...
฿ โชว์พระ
NO.51 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 679
พระกริ่งทรงสังข์ เจ้าคุณศรี...
฿ โชว์พระ
NO.52 2016-08-10
ผู้เข้าชม : 697
พระกริ่งโสฬสมุนี...
฿ โชว์พระ
NO.53 2016-09-18
ผู้เข้าชม : 1,113
พระบูชา พิฆเนศวร์ ...
฿ โชว์พระ
NO.54 2016-09-21
ผู้เข้าชม : 994
พระปิดตา อรหัง...
฿ โชว์พระ
NO.55 2016-09-24
ผู้เข้าชม : 863
พระกริ่งวัด ดอนยานนาวา...
฿ โชว์พระ
NO.56 2016-09-24
ผู้เข้าชม : 840
พระกริ่ง ไพรีพินาศ 28...
฿ โชว์พระ
NO.57 2016-09-24
ผู้เข้าชม : 1,040
พระกริ่ง อรหัง วัดราชา...
฿ โชว์พระ
NO.58 2016-09-24
ผู้เข้าชม : 868
พระกริ่ง ประทานพร...
฿ โชว์พระ
NO.59 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 763
พระกริ่งเศรษฐี นวโกฏิ...
฿ โชว์พระ
NO.60 2016-10-29
ผู้เข้าชม : 659
พระปิดตา นะ ทรงแผ่นดิน...
฿ โชว์พระ
NO.61 2016-12-02
ผู้เข้าชม : 1,405
พระกริ่ง อาจารย์ไสว...
฿ โชว์พระ
NO.62 2016-12-03
ผู้เข้าชม : 1,215
พระกรริ่งอาจารย์เทพ...
฿ โชว์พระ
NO.63 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 566
พระกริ่ง ทรงสังข์....
฿ โชว์พระ
NO.64 2016-12-04
ผู้เข้าชม : 1,058
พระระฆัง หลังฆ้อน...
฿ โชว์พระ
NO.65 2016-12-06
ผู้เข้าชม : 991
พระกริ่ง ปวเรศ...
฿ โชว์พระ
NO.66 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 1,500
พระเสมาชัยมงคง นะปัดตลอด...
฿ โชว์พระ
NO.67 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 1,197
พระกริ่ง ก้น หนุมาน หลวงพ่อแฉ่...
฿ โชว์พระ
NO.68 2016-12-16
ผู้เข้าชม : 1,428
พระกริ่ง อาจารย์ไสว...
฿ โชว์พระ
NO.69 2016-12-17
ผู้เข้าชม : 1,006
ราชาฤกษ์...
฿ โชว์พระ
NO.70 2016-12-26
ผู้เข้าชม : 557
พระกริ่ง อาจารย์ไสว...
฿ โชว์พระ
NO.71 2016-12-29
ผู้เข้าชม : 1,009
พระยอดธง นะ ปัดตลอดหลวงพ่...
฿ โชว์พระ
NO.72 2017-01-09
ผู้เข้าชม : 579
พระชุดเรียกลาภ...
฿ โชว์พระ
NO.73 2017-01-09
ผู้เข้าชม : 675
พระกริ่ง อาจารย์หนู...
฿ โชว์พระ
NO.74 2017-01-19
ผู้เข้าชม : 260
พระกริ่ง วัดมงกุฏ ทองคำ ...
฿ โชว์พระ
NO.75 2017-02-12
ผู้เข้าชม : 453
พระพุทธชินราช อินโดจีน...
฿ โชว์พระ
NO.76 2017-02-12
ผู้เข้าชม : 554
พระกริ่ง อรหัง วัดราชา...
฿ โชว์พระ
NO.77 2017-02-12
ผู้เข้าชม : 257
พระชัยวัฒน์ เนื้อเงิน วัดมงกุฏ...
฿ โชว์พระ
NO.78 2017-03-13
ผู้เข้าชม : 459
หลวงพ่อ พันธ์...
฿ โชว์พระ
NO.79 2017-03-15
ผู้เข้าชม : 358
เหรียญหลวงพ่อแดง รุ่น แรก เนื้...
฿ โชว์พระ
NO.80 2017-03-17
ผู้เข้าชม : 377
พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อ พัว...
฿ โชว์พระ
NO.81 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 445
เหรียญ พุทธนรสีห์...
฿ โชว์พระ
NO.82 2017-03-30
ผู้เข้าชม : 541
พระกริ่งหน้าอินเดีย พิมพ์หน้าก...
฿ โชว์พระ
NO.83 2017-03-31
ผู้เข้าชม : 494
พระกริ่ง อโยธยา หลวงพ่อเทียม ...
฿ โชว์พระ
NO.84 2017-04-24
ผู้เข้าชม : 722
พระกริ่งมงคลเก้า นะปัดตลอด ...
฿ โทรถาม
NO.85 2017-09-02
ผู้เข้าชม : 171
เหรียญจักรพรรดิ์ 15 ...
฿ โทรถาม
NO.86 2017-09-02
ผู้เข้าชม : 273
พระกริ่ง นเรศวรวังจันทร์ ...
฿ โชว์พระ
NO.87 2017-09-05
ผู้เข้าชม : 287
พระโมคคัลลาสารีบุตร...
฿ โชว์พระ
NO.88 2017-09-11
ผู้เข้าชม : 250
พระสังกัจจายน์...
฿ โชว์พระ
NO.89 2017-09-15
ผู้เข้าชม : 161
พระแม่โพสพ...
 
ข้อมูลร้านค้า
ให้เช่าวัตถุมงคลคณาจารย์ต่างๆ บริการด้วยใจ
 
 
การรับประกันสินค้า
เก็คืนเต็ม
 
การชำระเงิน
ชื่อบัญชี ..............
เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา เ......
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์